Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
D/04/2017 Zmluva č. D/04/2017 o nájme nebytového priestoru Ing. Gabriela Žlebeková - Zdravičko 240,39 € 29.09.2017 Zmluva
D/02/2017 Zmluva č.D/02/2017 o nájme nebytového priestoru Športové centrum polície 3 920,00 € 11.09.2017 Zmluva
99/2017 Zmluva č.99/2017 o nájme nebytového priestoru Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 74,50 € 09.08.2017 Zmluva
QUO-38821-Z2R1/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 03.08.2017 Zmluva
100/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty-Karma Kagjü-občianske združenie 55,30 € 02.08.2017 Zmluva
O2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 01.08.2017 Zmluva
2017-1-Sk01-KA102-035097 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 59 900,00 € 10.07.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve č. 47/2010 Dodatok č. 2 k zmluve č. 47/2010 o nájme nebytového priestoru Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 91/2015 Dodatok č.1 k zmluve č. 91/2015 o nájme nebytového priestoru ASTRAS, s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 58/2011 Dodatok č.1 k zmluve č.58/2011 o nájme nebytového priestoru Ildika Valášková 0,00 € 15.06.2017 Zmluva
00063/17/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
2017/136 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema, s.r.o. 0,00 € 22.05.2017 Zmluva
zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
2017_MPC_EGO_027 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 11.04.2017 Zmluva
1/2005 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET SANET 0,00 € 01.06.2005 Zmluva
1_96/2016 Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2016 o nájme nebytových priestorov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 01.08.0201 Zmluva
D/03/2017 Zmluva č. D/03/2017 o nájme nebytového priestoru Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 228,40 € 31.03.0201 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6