Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0118/18 zneškodnenie odpadu z šj GLOBAL GREEN 171,60 € 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 zneškodnenie odpadu v šj GLOBAL GREEN 72,60 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0143/17 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 19,80 € 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 26,40 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 33,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 52,80 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 79,20 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 224,40 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 99,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 85,80 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 zneškodnenie biolog.odpadu GLOBAL GREEN 46,20 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora IZOCOM 84,00 € 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 výroba+tlač bannera KPK Reklama 72,00 € 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0281/17 výroba banneru KPK Reklama 188,40 € 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0274/18 výroba bannera KPK Reklama 72,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 výmena servopohonu v kotolni Regulaterm Control s.r.o 562,80 € 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0295/17 výmena displeja IZOCOM 95,00 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0179/18 výmena časti kanalizácie - ŠJ Matej Gavlík AZ Kanalservis 960,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0179/17 vybavenie kuchyne šj Gastrorex 317,12 € 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0105/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Gastrorex 517,39 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 vybavenie do šj Gastrorex 373,19 € 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť -39,66 € 06.04.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 269,70 € 23.06.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 260,80 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 356,64 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0047/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 289,78 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 363,32 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 356,64 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 372,25 € 23.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »