Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1141
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0129/18 servis vozidla M Motor-Car Mercedes-Benz 1 509,31 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 bezpečnostné prvky, spracovanie graf. IZOCOM 540,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 32,82 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 318,37 € 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 elektrina Západoslov. elektrárne 533,48 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 elektrina Západoslov. elektrárne 300,28 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 prenájom Športová hala Mladosť 90,00 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 telefóny T - Com 67,81 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 172,80 € 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 130,50 € 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 zneškodnenie odpadu z šj GLOBAL GREEN 171,60 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 108,39 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0095/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 128,36 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0096/18 potraviny Mon-Rom 803,64 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 potraviny Mon-Rom 195,56 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0098/18 potraviny MIRAN 644,85 € 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0099/18 potraviny MIRAN 881,29 € 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 čistenie rohoží Lindstrom 38,88 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 preškolenie vodičov Autoškola 1 150,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 služby UPC UPC Slovensko, s.r.o. 155,46 € 01.05.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 potraviny MIRAN 700,41 € 30.04.2018 Faktúra
DFSJ/0093/18 potraviny MIRAN 657,20 € 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 voda - vodné stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 267,48 € 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 kopírka - nájom SHARP 66,00 € 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom Športová hala Mladosť 180,00 € 26.04.2018 Faktúra