Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1141
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj KAMIKO HYGIENE 170,92 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie FLAME CONTROL 54,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 tonery do tlačiarní PRYZMAT 254,40 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri IZOCOM 522,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 240,73 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 elektrina Západoslov. elektrárne 670,16 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 elektrina Západoslov. elektrárne 271,54 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 pracovná obuv a odevy pre šj Podolcová Ľubica 736,80 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 školské stoličky ANAJ 780,00 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 prenájom Športová hala Mladosť 990,00 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 prenájom Športová hala Mladosť 180,00 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 telefóny T - Com 69,38 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 129,60 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 revízia výťahu ORGO-LIFT 65,00 € 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 poplatok za kópie z kopírky SHARP 114,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 služby BOZP Milan Bojnanský 132,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie EKO-SALMO s.r.o 124,06 € 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Lindstrom 29,92 € 03.04.2018 Faktúra
DFSJ/0063/18 potraviny MIRAN 797,49 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny PICADO 43,91 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0065/18 potraviny PICADO 1 257,63 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0068/18 potraviny Mon-Rom 489,60 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 35,78 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0070/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 117,30 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 potraviny MIRAN 893,59 € 02.04.2018 Faktúra
DFSJ/0072/18 potraviny MIRAN 901,81 € 02.04.2018 Faktúra