Kontakt

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13
814 84 Bratislava

Telefón: 02/52925724
E-mail: emicel@centrum.sk

Kontaktný formulár

Dunajská 13, Bratislava, Slovensko