Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4239
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0166/23 tlač pre ŠJ RAABE Slovensko s.r.o 49,20 € 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 učebnice Preškoly.sk s.r.o. 386,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 148,87 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 368,60 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0235/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 744,32 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 úprava projektovej dokumentácie Masplan s.r.o. 1 260,00 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 nájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 301,68 € 22.06.2023 Faktúra
DFSJ/0230/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 192,50 € 21.06.2023 Faktúra
DFSJ/0233/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 259,13 € 21.06.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 486,00 € 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 učebnice Preškoly.sk s.r.o. 752,30 € 21.06.2023 Faktúra
DFSJ/0228/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 36,30 € 20.06.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 potraviny - ŠJ UNIQUE SR s.r.o. 947,05 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 dopravná výchova I. st ZŠ Sabbath s.r.o. 225,00 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 866,59 € 20.06.2023 Faktúra
DFSJ/0227/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 219,07 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 193,12 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 426,53 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 ovocie - ŠJ PICADO s.r.o. 444,05 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 361,46 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 944,70 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 884,65 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 nastavenie a inštalácia kopírky Magic Print s.r.o. 36,00 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 elektrická energia Západoslovenská energetika 524,04 € 19.06.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 654,06 € 14.06.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 341,00 € 14.06.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 206,25 € 14.06.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 287,58 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 hygienické potreby ŠJ 3P slúži Vám, s.r.o. 401,52 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 časopis Geografia EPL s.r.o. 15,00 € 14.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »