Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3928
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0013/23 servisné práce, soľ tabletová Gastropredaj plus s.r.o. 298,80 € 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 toner 3P slúži Vám, s.r.o. 494,16 € 20.01.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 127,44 € 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko a.s. 38,34 € 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 práva používania rok 2023-VEMA Seyfor Slovensko a.s. 25,20 € 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 vodné, stočné, zrážková 1/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 502,36 € 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 3P slúži Vám, s.r.o. 102,90 € 17.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 kancelárske potreby-kalendáre IMI Trade s.r.o. 693,60 € 17.01.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 296,63 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 216,17 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 287,23 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 325,60 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 409,20 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 potraviny - ŠJ ATC-JR s r.o. 729,33 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 719,38 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 639,66 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0002/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 224,75 € 13.01.2023 Faktúra
DFSJ/0001/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 431,64 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 kancelárske potreby-papier A4 3P slúži Vám, s.r.o. 568,50 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 GPS monitoring 1-12/20223 gps systems s.r.o. 115,20 € 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 Ekoterm s.r.o. 120,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 vypracovanie prevádz.poriadku HACCP Monika Partlová MP s.r.o. 500,00 € 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo 1/2023 MH Teplárenský holding, a.s. 9 820,00 € 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0335/22 aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko a.s. 38,34 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 teplo 12/2022 vyúčtovanie MH Teplárenský holding, a.s. 491,64 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 plyn vyúčtovanie 8-12/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 638,18 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 elekt.energia 12/2022 Západoslovenská energetika 1 517,70 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 telefon 12/2022 Slovak Telekom, a.s. 25,18 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 informačné služby 12/2022 Ing.Martin Rimbala 200,00 € 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 oprava tel.ústredne Martin Gramblička ALFA-tel 75,00 € 29.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »