Kontakt

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11
84532 Bratislava

Telefón: 02/59306227
E-mail: suvba@centrum.sk

Kontaktný formulár

Dúbravská cesta 11, Bratislava, Slovensko