Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 50
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
01092021 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Martin Šatara 0,00 € 28.09.2021 Zmluva
02092021 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Grellneth Igor 0,00 € 28.09.2021 Zmluva
01/2021 Zmluva o krátkodobom prenájme školského dvora Thunderball Creative,sro, Štvrtok na Ostrove 600,00 € 18.06.2021 Zmluva
Rámcová dohoda kanc. potreby Rámcová dohoda kancelárske potreby TSV Papier 0,00 € 30.04.2021 Zmluva
VK/21/01/004 Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet Komensky sro 182,16 € 23.03.2021 Zmluva
012021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel 1 957 466,00 € 11.01.2021 Zmluva
5100017858 Dodatok k Zmluve o odbere elektriny ZSE Bratislava 4 800,00 € 16.12.2020 Zmluva
STDG20_201 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis 1 000,00 € 14.12.2020 Zmluva
152/ITA/2020 Zmluva o Partnerstve Centrum vedecko-technických infomácií SR 0,00 € 19.10.2020 Zmluva
6875/2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00 € 02.10.2020 Zmluva
102020 Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu ElektroOdpad-Dopad4 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z. 0,00 € 24.09.2020 Zmluva
2407558566 Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Generali poisťovňa, a.s. 1 391,53 € 10.09.2020 Zmluva
082020 Dovoz stravy pre žiakov a zamestnancov školy Ing. Jozef Biznár, Restaurant Slovakia 218 820,00 € 31.08.2020 Zmluva
OU BA OS12020/102358 Zmluva o financovaní a spolufinancovaní súťaže Zenit v elektronike OÚ Bratislava 800,00 € 17.08.2020 Zmluva
2019/STU/1 Dodatok č. 1 Zmluva o prihlásení sa do súťaže Road to FEI na šk.rok 2019/2020 Fakulta elektrotechniky a informatika STU 0,00 € 22.05.2020 Zmluva
M 01/20, SS-20/3 Zmluva o vzájomnej spolupráci Zmluva o vzájomnej pomoci 0,00 € 09.03.2020 Zmluva
2019/2020 Zmluva o prihlásení sa do súťaže "Road to FEI" na šk. rok 2019/2020 Zmluva o prihlásení do súťaže Road to FEI 0,00 € 24.02.2020 Zmluva
01/2020-TV Dod. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2020-TV Mgr. MichalHorňáček 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
PZ002000021056_002 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BVS 0,00 € 03.02.2020 Zmluva
012020 Kolektívna zmluva ZO odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a výskumu 0,00 € 31.01.2020 Zmluva
01/2020-TV Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Mgr. Michal Hornáček 540,00 € 24.01.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS3 2020/033162 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodné kola školskej súťaže žiakov stredných škôl MV, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 210,00 € 14.01.2020 Zmluva
5100017858 Dodatok k Zmluve o dodávke elektrickej energie Dodatok k Zmluve o dodávke elektrickej energie 0,00 € 09.12.2019 Zmluva
001 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory SK-NIC, a.s., 5 489,00 € 09.12.2019 Zmluva
01/2019-TV Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Michal Jankulár 550,00 € 06.12.2019 Zmluva
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Bratislava 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
122019 Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy 0,00 € 29.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
2019/STU Rámcová zmluva o spolupráci Strojnícka fakulta STU Bratislava 0,00 € 24.10.2019 Zmluva
01/2019-Tv Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Mgr. Michal Horňáček 450,00 € 10.10.2019 Zmluva
1 2 »