Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 39
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2407558566 Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Generali poisťovňa, a.s. 1 391,53 € 10.09.2020 Zmluva
082020 Dovoz stravy pre žiakov a zamestnancov školy Ing. Jozef Biznár, Restaurant Slovakia 218 820,00 € 31.08.2020 Zmluva
OU BA OS12020/102358 Zmluva o financovaní a spolufinancovaní súťaže Zenit v elektronike OÚ Bratislava 800,00 € 17.08.2020 Zmluva
2019/STU/1 Dodatok č. 1 Zmluva o prihlásení sa do súťaže Road to FEI na šk.rok 2019/2020 Fakulta elektrotechniky a informatika STU 0,00 € 22.05.2020 Zmluva
M 01/20, SS-20/3 Zmluva o vzájomnej spolupráci Zmluva o vzájomnej pomoci 0,00 € 09.03.2020 Zmluva
2019/2020 Zmluva o prihlásení sa do súťaže "Road to FEI" na šk. rok 2019/2020 Zmluva o prihlásení do súťaže Road to FEI 0,00 € 24.02.2020 Zmluva
01/2020-TV Dod. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2020-TV Mgr. MichalHorňáček 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
PZ002000021056_002 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BVS 0,00 € 03.02.2020 Zmluva
012020 Kolektívna zmluva ZO odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a výskumu 0,00 € 31.01.2020 Zmluva
01/2020-TV Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Mgr. Michal Hornáček 540,00 € 24.01.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS3 2020/033162 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodné kola školskej súťaže žiakov stredných škôl MV, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 210,00 € 14.01.2020 Zmluva
5100017858 Dodatok k Zmluve o dodávke elektrickej energie Dodatok k Zmluve o dodávke elektrickej energie 0,00 € 09.12.2019 Zmluva
001 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory SK-NIC, a.s., 5 489,00 € 09.12.2019 Zmluva
01/2019-TV Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Michal Jankulár 550,00 € 06.12.2019 Zmluva
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Bratislava 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
122019 Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy 0,00 € 29.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
2019/STU Rámcová zmluva o spolupráci Strojnícka fakulta STU Bratislava 0,00 € 24.10.2019 Zmluva
01/2019-Tv Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične Mgr. Michal Horňáček 450,00 € 10.10.2019 Zmluva
001/11/S Dodatok č. 4 Slávka Habdáková, stravovacie služby, Bratislava 0,00 € 20.09.2019 Zmluva
OU-BA-OS1-2019/098315 Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní krajského kola Zenit v elektronike pre stredné školy okresný úrad bratislava, odbor školstva 0,00 € 06.09.2019 Zmluva
04/2019 Zmluva o prenájme - dodatok č. 4 Rebel, s.r.o. Bratislava 168,00 € 01.09.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 001/11/S Zmluva č. 001/11/S o poskytovaní stravovania Slávka Habdáková - stravovacie služby 0,00 € 23.08.2019 Zmluva
Dodatok č1-2 Dodatok k Dohode o organizácii experimentálneho overovania ŠIOV 0,00 € 07.07.2019 Zmluva
2004/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov-dodatok č. 3 Zmluva o nájme nebytových priestorov,dodatok č. 3 160,00 € 08.04.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2019/021038 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola škoskej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava1 v šk.roku2018/2019 Okresný úrad odbor školstva Bratislava 200,00 € 17.01.2019 Zmluva
19220009 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia ZSE, Čulenova6, 816 47 Bratislava 2 950,00 € 11.01.2019 Zmluva
Z201849962 Z kúpna zmluva - nákup projektorov a meracích prístrojov Vladimir Janičina ELKO, Dúbrava 284 032 12 6 960,00 € 19.11.2018 Zmluva
Z201848893 Nákup výpočtovej techniky X logistics, s.r.o. 31 821,60 € 16.11.2018 Zmluva
092018 Oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične HSP Stavby, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava 33 537,70 € 14.09.2018 Zmluva
1 2 »