Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5100017858 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
9104102950 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP Bratislava 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
022017 Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Eco-logic, s.r.o. 76 252,81 € 27.10.2017 Zmluva
OU-BA-OSI-2017/090140 Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Zenit v elektronike Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 630,00 € 25.09.2017 Zmluva