Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z201849962 Z kúpna zmluva - nákup projektorov a meracích prístrojov Vladimir Janičina ELKO, Dúbrava 284 032 12 6 960,00 € 19.11.2018 Zmluva
Z201848893 Nákup výpočtovej techniky X logistics, s.r.o. 31 821,60 € 16.11.2018 Zmluva
092018 Oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične HSP Stavby, s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava 33 537,70 € 14.09.2018 Zmluva
OU-BA-OS1-2018/089100 Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní kraj.kola súťaže ZENIT v elektronike Okresný úrad Bratislava,odb.školstva, 800,00 € 14.09.2018 Zmluva
ZO2018A12761-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb osobnyudaj.sk, s.r.o. 0,00 € 17.05.2018 Zmluva
13/2018 Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku SEA, FMFI Uk, Bratislava 300,00 € 23.04.2018 Zmluva
012018 Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia 0,00 € 19.02.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027825 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava 1 Min.vnútra, Okresný úrad Bratislava 205,00 € 07.02.2018 Zmluva
5100017858 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
9104102950 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP Bratislava 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
022017 Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Eco-logic, s.r.o. 76 252,81 € 27.10.2017 Zmluva
OU-BA-OSI-2017/090140 Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Zenit v elektronike Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 630,00 € 25.09.2017 Zmluva