Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2091
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0049/23 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 220,91 € 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 BOZP a PO, CO STOLAMED PLUS s.r.o. 172,81 € 18.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 tepelná energia Račianska teplárenská, a.s. 29 894,04 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 služba počítač. siete SANET Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET 150,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 časopis - personálne riadenie Raabe, odborné nakladateľstvo 48,85 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 komunálny odpad Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR 862,68 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 hudobná banka Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. 562,80 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 telef. poplatky T-COM 102,24 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 zdravotná služba SK - Stolamed, s.r.o. 127,80 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 lektorské služby CCM PARTNER s.r.o. 633,60 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 výkon zodpovednej osoby Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková 79,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 údržba miestnej počítačovej siete EASYTECH s.r.o. 250,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 vodné, stočné, zrážková voda Bratisl.vodárenská spoloč 249,38 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 EK Škola Raabe, odborné nakladateľstvo 35,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 upratovací servis Andraši Marek - Euclean, s.r.o. 2 100,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 spracovanie miezd a/c algebra, s.r.o. 546,00 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 prenájojm rohoží Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava 129,65 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 údržbár. materiál Protes -Uni s.r.o. 150,08 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 lektorské služby PhDr. Zdenko Cho 854,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 aplikačné a systémové konzultácie Solitea VEMA, a.s. 38,34 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 425,10 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 aplikačné a systémové konzultácie Solitea VEMA, a.s. 38,34 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 členský poplatok na rok 2023 Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET 33,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 prenájom xeroxu COPY OFFICE s.r.o. 51,57 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 dávkovač dezinfekcie rúk ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 72,00 € 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 dávkovač vône ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 66,12 € 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 aktuálna verzia Solitea VEMA, a.s. 13,92 € 17.01.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 kontrola HP a hydrantov STOLAMED PLUS s.r.o. 583,68 € 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 obnova domény IZOCOM s.r.o. 156,00 € 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 seminár Regionálne vzdelávacie centrum Košice 40,00 € 16.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »