Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 114
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z/26/2022 Zmluva o servise FixDistribution s.r.o. 7 687,68 € 19.12.2022 Zmluva
Z/20/2022 Zmluva o spolupráci č. 169/2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,00 € 12.12.2022 Zmluva
Z/19/2022 Zmluva o poskytovaní služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 16.11.2022 Zmluva
Z/17/2022 Zmluva o poskytovaní služieb be open s.r.o. 240,00 € 09.09.2022 Zmluva
Z/16/2022 Zmluva o poskytnutí služieb ARMSTRONG CC, s.r.o. 420,00 € 31.08.2022 Zmluva
Z/18/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 5.11.2018
"PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou"
Poradca podnikateľa spol. s r. o. 0,00 € 31.08.2022 Zmluva
Z/15/2022 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá
č.: 210/2022
Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 10.08.2022 Zmluva
Z/13/2022 Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci medzi vysílající a přijimající organizací vrámci akreditovaného období ERASMUS+ 2021-2027 AGAMOS, s.r.o. 0,00 € 18.07.2022 Zmluva
Z/11/2022 Zmluva o poskytnutí grantu - program ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 90 580,00 € 12.07.2022 Zmluva
Z/12/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_MP_PoP2_SŠ_029 Metodicko pedagogické centrum 0,00 € 06.07.2022 Zmluva
Z/10/2022 Dodatok č. k k Zmluve č. 2/DV/2019 o duálnom vzdelávaní Tatra banka, a.s. 1 500,00 € 20.06.2022 Zmluva
Z/14/2022 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_084 Nadácia Pontis 460,00 € 09.06.2022 Zmluva
Z/9/2022 Zmluva o nájme športového areálu a telocvične ROSLY, s. r. o. 1 200,00 € 31.05.2022 Zmluva
Z/8/2022 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Republiková únia zamestnávateľov 0,00 € 24.05.2022 Zmluva
Z/7/2022 Darovacia zmluva Tatra banka, a.s. 700,00 € 13.04.2022 Zmluva
Z/5/2022 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu v Bratislave v roku 2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 320,00 € 17.02.2022 Zmluva
Z/3/2022 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu v Bratislave v roku 2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 380,00 € 11.02.2022 Zmluva
Z/4/2022 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu v Bratislave v roku 2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 360,00 € 11.02.2022 Zmluva
Z/2/2022 Kúpna zmluva č. 2420271551 O2 Slovakia s.r.o. 0,00 € 10.02.2022 Zmluva
Z/1/2022 Zmluva Lindström, s.r.o. 1 020,23 € 27.01.2022 Zmluva
Z/14/2021 DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi vysielajúcou a prijímacou organizáciou v rámci akreditovaného obdobia Erasmus+
2021 - 2027
AGAMOS, s.r.o. 0,00 € 30.09.2021 Zmluva
Z/12/2021 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0,00 € 07.09.2021 Zmluva
Z/13/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 5.11.2018
"PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou"
Poradca podnikateľa spol. s r.o. 0,00 € 26.08.2021 Zmluva
Z/11/2021 Zmluva o nájme športového areálu a telocvične ROSLY, s.r.o. 810,00 € 09.07.2021 Zmluva
Z/6/2022 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.. 0,00 € 30.06.2021 Zmluva
Z/10/2021 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZSE Energia, a.s. 0,00 € 23.06.2021 Zmluva
Z/9/2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
č. NM21_071
Nadácia Pontis 390,00 € 28.05.2021 Zmluva
Z/8/2021 Kúpna zmluva č. 2410435557 O2 Slovakia, s.r.o. 372,00 € 07.04.2021 Zmluva
Z/7/2021 Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci Adient Slovakia s.r.o. 1,00 € 01.03.2021 Zmluva
Z/5/2021 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom GGFS s.r.o. 0,00 € 20.01.2021 Zmluva
1 2 3 4 »