Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1747
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0254/19 odborná literatúra Poradca 28,40 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0292/19 odstránenie únikov plynoinštalácie Jágerský Marián 530,00 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 oprava priestorov školskej kuchyne Pollák Ladislav 8 881,76 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 ostatné stavebné práce Pollák Ladislav 2 827,02 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 oprava toaliet Pollák Ladislav 3 095,09 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 monitoring potrubia Pollák Ladislav 900,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 potraviny Alexander Sárkány 284,64 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 tonery Magic Print 252,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 potraviny Roman Petráš 409,38 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 potraviny Alexander Sárkány 173,22 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 prenájom, tonery Magic Print 438,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 zrážky BVS 217,87 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 zrážky BVS 86,26 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 vodné, stočné BVS 22,30 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 aSs dochádzka aSc Applied Software Consultants 398,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 servis OPP a BOZP Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 150,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 kancelársky materiál Romana Píteková 869,95 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 učebnice Orbis Pictus 223,50 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 toner Magic Print 84,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 činnosť organizačných a ekonomických poradcov SN real 50,00 € 04.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »