Kontakt

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava

Telefón: 02/44253892
E-mail: obalisova@spmndag.sk

Kontaktný formulár

Teplická 7, Bratislava, Slovensko