Všetky dokumenty

Počet záznamov: 20183
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0154/22/EO Výkon činnosti stavebného dozoru na akcii "Rekonštrukcia Synagógy v Senci".

Počet stavebných dní: 48
Cena za 1 stavebný deň: 100,00 € bez DPH
Cena celkom: 4 800,00 € bez DPH
OFIR, s.r.o. 5 760,00 € 16.05.2022 Objednávka
B/0580/22 STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka ATR s.r.o. -420,00 € 13.05.2022 Faktúra
B/0571/22 DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. -356,48 € 12.05.2022 Faktúra
B/0547/22 STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. GEO IGS s.r.o. -10 476,00 € 10.05.2022 Faktúra
B/0546/22 uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn CORNiCO Company, s.r.o. 194,00 € 10.05.2022 Faktúra
0147/22/EO Zabezpečenie účasti na celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente dňa 27.5.2022 v Bratislave. Konferencie sa zúčastní PhDr. Valburga Mesárošová, sestra samosprávneho kraja. Slovenská lekárska spoločnosť 35,00 € 10.05.2022 Objednávka
0148/22/EO Naviac práce k výkonu autorského dozoru na základe zistených skutočností na stavbe NKP Kaštieľ Čunovo, zabezpečený Ateliérom VAN JARINA s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo č. 2020-360-OIČaVO zo dňa 10.06.2020, ktoré nebolo možné predvídať v čase spracovania projektovej dokumentácie, ako napr. zmena projektu sanácie, vytýčenie inžinierskych sietí alebo vzdušná prekládka vedenia, ktoré boli odsúhlasené v rámci kontrolných dní. Ateliér VAN JARINA, s. r. o. 5 916,00 € 10.05.2022 Objednávka
0149/22/EO Výkon autorského dozoru pri realizácii diela „Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo ”.

Predmetom objednávky je:
• výkon autorského dozoru po dobu realizácie diela „Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo“ až po jeho ukončenie,
• súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.
Ústav technológií a inovácií, s..r.o. 11 655,00 € 10.05.2022 Objednávka
0146/22/EO Zabezpečenie ubytovania v Blede pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 20.-22.06.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. tripex s.r.o. 1 336,30 € 09.05.2022 Objednávka
0150/22/EO Služby agentúrneho spravodajstva na obdobie 12 mesiacov, a to v rozsahu:

- prístup do agentúrneho spravodajstva v rozsahu multilicencie,
- prístup do spravodajských servisov (domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis, všetko vrátane archívu 14 dní),
- prístup do mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android,
- originálna textová služba OTS - vydávanie správ bez redakčných zásahov v agentúrnom servise TASR (max. 1 x mesačne),
- prístup do klientskej zóny fofografického servisu TASR vrátane archívu od roku 1994 s možnosťou stiahnutia 50 ks fotografií mesačne pre ich použitie v rámci komunikácie BSK (časopis BSK, web BSK, sociálne siete BSK),
- prístup do internetovej aplikácie Kalendárium.

Obchodné podmienky:
- fakturácia mesačná,
- zasielanie elektronickej faktúy v prípade, že túto je možné zasielať na celkovo 4 e-mailové adresy BSK.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 14 364,00 € 09.05.2022 Objednávka
B/0536/22 uhradené v hotovosti-stuha taftová biela REPRE, s r. o. 58,20 € 09.05.2022 Faktúra
B/0529/22 STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka ATR s.r.o. 420,00 € 06.05.2022 Faktúra
B/0520/22 virtuálny server, správa a zálohovanie servera pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk, obd. 30.04.2022-30.04.2023 Websupport s. r. o. 3 804,02 € 06.05.2022 Faktúra
0143/22/EO Zabezpečenie virtuálneho servera a s tým súvisiacich služieb pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk na obdobie 1 roka, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

* VPS (16vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD)
* Správa servera
* Zálohovanie
Websupport s. r. o. 3 804,02 € 05.05.2022 Objednávka
0144/22/EO Zabezpečenie degustácie vín z Malokarpatskej oblasti. Degustácia bude realizovaná v rámci Slávnostného odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava, dňa 16.6.2022 vo večerných hodinách 19,00 – 24,00 h pre cca 250 osôb.

Popis služieb:
- Zabezpečenie profesionálnych služieb enológa/someliéra
- Zabezpečenie výberu vín z malokarpatskej oblasti pre 250 ľudí
- Zabezpečenie profesionálnej obsluhy enológom a významným slovenským someliérom
- Zabezpečenie ďalších someliérov
- Sklenené degustačné poháre
- Nádoby na zlievanie
EnoVia, s.r.o. 2 253,02 € 05.05.2022 Objednávka
0145/22/EO Doplnenie projektovej dokumentácie o dopravné značenie "Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" v k. ú. Sv. Jur:

- stručný popis prepojenia
- výkres dočasného dopravného značenia pre prepojenie
- úprava výkresu C.3-3 Trvalé dopravné značenie stavby
Ing. Peter Pokrivčák Inprop 400,00 € 05.05.2022 Objednávka
D/0065/22 ONLINE SEMINÁR-financovanie regionálneho školstva-.29.4.2022--2 zamestnanci BSK Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 80,00 € 05.05.2022 Faktúra
B/0508/22 vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.03.2022-30.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 24,16 € 05.05.2022 Faktúra
B/0506/22 zrážkový úhrn za 04/2022-Drieňová-Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 105,44 € 05.05.2022 Faktúra
D/0066/22 daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka Hlavné mesto SR Bratislava 93 048,27 € 05.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »