Všetky dokumenty

Počet záznamov: 31195
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFBV/0697/16 potraviny Delikates 211,20 € 08.09.2066 Faktúra
DFBV/0193/21 technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 DUŠAN POLÁK D+M 800,00 € 20.06.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0201/17 mobil Slovak telekom, a.s. 34,98 € 06.03.2025 Faktúra
VO/0234/21 Objednávame si u Vás 95 kusov 50,- eurových kariet. LIDL Slovenská republika v.o.s 4 750,00 € 26.11.2021 Objednávka
VO/0227/21 Objednávame si u Vás utierky 100 ks. Textilomanie s.r.o. 350,00 € 25.11.2021 Objednávka
VO/0228/21 Objednávame si u Vás čistiace pros. PAPERA s.r.o 689,31 € 25.11.2021 Objednávka
VO/0229/21 Objednávame si u Vás 2x umývací a 2x oplachovací prostriedok. Gastro Trade Sloboda s.r.o. 597,12 € 25.11.2021 Objednávka
0376/21/EO Zabezpečenie podporných materiálov ( učebné pomôcky - Sada 7 identifikačných kruhov ).
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 200,00 € 25.11.2021 Objednávka
0384/21/EO Vysťahovanie, naloženie, vyloženie , odvoz a likvidácia vyradeného nábytku na OA Dudová v Petržalke.

Zákazka bude zrealizovaná do 15.12.2021.
SVD group s.r.o. 3 348,00 € 25.11.2021 Objednávka
0386/21/EO Zabezpečenie účasti na dvoch webinároch „Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov“ a „Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021“, ktoré sa budú konať v dňoch 29.11.2021 v čase 9.00 – 15.00h a 16.12.2021 v čase 9.00h – 14.30h pre zamestnanca z odd. RLZM Úradu BSK.

Účastnícky poplatok na osobu/webinár je 84,-€ vrátane DPH

RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 168,00 € 25.11.2021 Objednávka
0387/21/EO Zabezpečenie tonerov pre potreby Úradu BSK.

Príloha písomnej objednávky:
Cenová ponuka TOWDY s. r. o.
TOWDY s. r. o. 565,20 € 25.11.2021 Objednávka
VO/0093/21 Nákup odborných učebníc RAABE Odborné nakladat. 600,00 € 24.11.2021 Objednávka
VOPC/0074/21 Objednávame si u Vás pohár kaviár 1000 ks, a viečko 1000 ks. Bricol s r.o. 426,98 € 24.11.2021 Objednávka
0374/21/EO Zabezpečenie nákupu plotra pre zamestnancov Úradu BSK odbor GIS

Príloha písomnej objednávky:
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
COPY PRINT GROUP, a.s. 3 642,00 € 24.11.2021 Objednávka
DFSJ/0099/21 Potraviny Šj OVOCIT s.r.o. 556,60 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 Predplatné - Škola efektívne extra Verlag Dashofer 273,00 € 24.11.2021 Faktúra
DFSJ/0101/21 Potraviny Šj Vladimir BELZAR - maso 228,96 € 24.11.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 Potraviny Šj ATC-JR, s.r.o 738,79 € 24.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »