Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11195
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
D/0112/19 DOBROPIS k f.č. D/0102/19 Úrad pre verejné obstarávanie -1,00 € 12.09.2019 Faktúra
B/1283/19 STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. -705 212,99 € 11.09.2019 Faktúra
B/1259/19 parkovné BL 052 MK za 08/2019 BESICO SK spol. s r. o. 51,00 € 09.09.2019 Faktúra
B/1257/19 výmena tlačítka ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 93,05 € 09.09.2019 Faktúra
B/1236/19 zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2019 FUTURA SOFT, s. r. o. 595,04 € 05.09.2019 Faktúra
B/1240/19 znalecký posudok - Pozemky areál Gymnázium Malacky Ing. Oto Pisoň 600,00 € 05.09.2019 Faktúra
B/1241/19 znalecký posudok -Areál Stará Vajnorská Ing. Oto Pisoň 3 000,00 € 05.09.2019 Faktúra
B/1242/19 zrážkový úhrn za 08/2019-Drieňová-Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 108,38 € 05.09.2019 Faktúra
B/1227/19 STORNO z dôvodu aktualizácie dátumu vystavenia-spracovanie Strategickej hlukovej mapy v okolí ciest II. a III.triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava,a.s. Regionálne cesty Bratislava, a. s. -21 000,00 € 04.09.2019 Faktúra
B/1233/19 geom.plán na zriadenie vecného bremena-k.ú. Nové Mesto,Bratislava Filip Fronc - GEOMEP 250,00 € 04.09.2019 Faktúra
B/1229/19 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2019 - 30.09.2019 Ochranná služba s.r.o. 147,38 € 04.09.2019 Faktúra
B/1230/19 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2019-30.09.2019 Ochranná služba s.r.o. 358,50 € 04.09.2019 Faktúra
B/1231/19 upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK Ochranná služba s.r.o. 234,00 € 04.09.2019 Faktúra
B/1225/19 služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za august 2019 Agentúra Avion s.r.o. 880,00 € 03.09.2019 Faktúra
B/1221/19 servis výťahov 08/2019 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 120,00 € 03.09.2019 Faktúra
B/1222/19 odborné publikácie -GDPR-4 ks Dr. Josef Raabe Sovensko, s.r.o. 59,00 € 03.09.2019 Faktúra
B/1210/19 servis,údržba kávovarov-1ks COFFIX s.r.o. 56,00 € 02.09.2019 Faktúra
B/1217/19 nájomné za obdobie 09/2019, energie a služby za 09/2019 MTI a.s. 9 561,49 € 02.09.2019 Faktúra
B/1090/19 služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za júl 2019 Agentúra Avion s.r.o. 720,00 € 31.08.2019 Faktúra
B/1206/19 dodanie reklamných predmetov s potlačou-športová fľaša 4500 ks Hauerland spol. s r.o. 8 262,00 € 28.08.2019 Faktúra
B/1202/19 vodné, stočné za obdobie 10.07.2019-09.08.2019 - Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 419,05 € 27.08.2019 Faktúra
B/1204/19 výstupy 08/2019 podľa prílohy COPY PRINT GROUP,a.s. 1 714,88 € 27.08.2019 Faktúra
B/1205/19 výmena protipožiarnych dverí v objekte internátu SOŠ, Na pántoch 9, BA STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 16 148,47 € 27.08.2019 Faktúra
B/1201/19 za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 420,00 € 26.08.2019 Faktúra
B/1200/19 1x ubytovanie-CORDIAL THEATERHOTEL/VIEDEŇ-06.08.-07.08.2019-p.Mikis Moselt GO travel Slovakia, s.r.o. 96,00 € 23.08.2019 Faktúra
B/1199/19 prenájom-Bike park a pumptracková dráha za júl 2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 300,00 € 22.08.2019 Faktúra
K/0072/19 výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ informač.tech. Hlinícka 1,BA IBR Consulting SK s.r.o 7 152,00 € 22.08.2019 Faktúra
B/1197/19 výkon správy majetku 07/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 30 427,75 € 22.08.2019 Faktúra
K/0073/19 Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd. júl 2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 109 785,41 € 22.08.2019 Faktúra
B/1198/19 STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 705 212,99 € 22.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »