Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13160
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
K/0054/20 STORNO nie je objednávka-úpravy PD Synagógy v Senci ARCHIKON, s.r.o. -780,00 € 29.07.2020 Faktúra
B/0914/20 VYÚČTOVACIA k Z/0023/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.07.2020 V OBZOR s.r.o. 18,70 € 28.07.2020 Faktúra
B/0916/20 VYÚČTOVACIA k Z/0025/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.07.2020 V OBZOR s.r.o. 4,40 € 28.07.2020 Faktúra
B/0915/20 VYÚČTOVACIA k Z/0024/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.07.2020 V OBZOR s.r.o. 17,60 € 28.07.2020 Faktúra
B/0913/20 uhradené v hotovosti-kancelárske potreby Copygraf s.r.o. 7,75 € 28.07.2020 Faktúra
B/0912/20 uhradené v hotovosti-Omron Tlakomer M7-1ks Internet Mall Slovakia, s.r.o. 77,00 € 28.07.2020 Faktúra
B/0910/20 ONLINE školenie- Personalistika v roku 2020 PragmaSys s.r.o. 120,00 € 28.07.2020 Faktúra
D/0113/20 pokuta za správny delikt vozidla-EČV BA 160BD v správe RCB Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 165,00 € 27.07.2020 Faktúra
D/0112/20 úhrada poistného 06/2020 Union poisťovňa, a. s. 33,19 € 27.07.2020 Faktúra
B/0904/20 parkovné BL 052 MK za 07/2020 BESICO SK spol. s r. o. 51,00 € 24.07.2020 Faktúra
K/0049/20 STORNO nie je objednávka-úpravy PD Synagógy v Senci ARCHIKON, s.r.o. 780,00 € 23.07.2020 Faktúra
B/0900/20 reklamná tabuľa-Vajnory Jurava II CICERO GROUP s.r.o. 153,60 € 23.07.2020 Faktúra
B/0903/20 archívny a architekto.-historický prieskum objektu mikve v Senci-obnova NKP synagóga Senec PhDr. Zuzana Zvarová 1 560,00 € 23.07.2020 Faktúra
B/0899/20 za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 1 760,40 € 23.07.2020 Faktúra
B/0902/20 vodné, stočné za obdobie 10.06.2020-09.07.2020 - Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 327,67 € 23.07.2020 Faktúra
B/0901/20 vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2020-10.07.2020 Jankolova DJ/6 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 636,35 € 23.07.2020 Faktúra
B/0897/20 prenájom rohoží za obd. 15.06.2020 - 12.07.2020 Lindstrom, s r. o. 132,00 € 22.07.2020 Faktúra
B/0895/20 STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami Výskumný ústav vodného hospodárstva -1 260,00 € 21.07.2020 Faktúra
B/0898/20 uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A41GB/64GB-1 ks mobil online, s.r.o. 226,99 € 21.07.2020 Faktúra
D/0105/20 preplatok na energiách-preplatok byt Jankolova ul.č.6,Bratislava -p. Galková za rok 2019 Vincencia Galková 202,83 € 20.07.2020 Faktúra
B/0893/20 za dodávku vody za obd.25.05.-24.06.2020-Jankolova Veolia Energia Slovensko, a.s. 12,47 € 20.07.2020 Faktúra
B/0892/20 spotreba plynu za obd. 08/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) TWINLOGY s.r.o. 1 165,74 € 20.07.2020 Faktúra
B/0890/20 paušálna mesačná platba za služby 06/2020 DATALAN, a.s. 1 560,00 € 15.07.2020 Faktúra
B/0887/20 postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie CHEMIX-D s.r.o. 7 416,00 € 14.07.2020 Faktúra
B/0886/20 na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-06/2020 EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. 1 116,00 € 14.07.2020 Faktúra
B/0888/20 postrek proti komárom aplikáciou biologického prostriedku BTi - Záhorie CHEMIX-D s.r.o. 4 992,00 € 14.07.2020 Faktúra
B/0882/20 DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2020 Slovenská pošta, a.s. -24,24 € 14.07.2020 Faktúra
B/0884/20 na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac jún 2020 IBM Slovensko, spol.s.r. 3 671,40 € 14.07.2020 Faktúra
B/0885/20 refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-jún 2020 Slovak Lines, a. s. 12 732,45 € 14.07.2020 Faktúra
B/0889/20 STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 260,00 € 13.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »