Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 16869
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0580/22 STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka ATR s.r.o. -420,00 € 13.05.2022 Faktúra
B/0571/22 DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. -356,48 € 12.05.2022 Faktúra
B/0547/22 STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. GEO IGS s.r.o. -10 476,00 € 10.05.2022 Faktúra
B/0546/22 uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn CORNiCO Company, s.r.o. 194,00 € 10.05.2022 Faktúra
B/0536/22 uhradené v hotovosti-stuha taftová biela REPRE, s r. o. 58,20 € 09.05.2022 Faktúra
B/0529/22 STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka ATR s.r.o. 420,00 € 06.05.2022 Faktúra
B/0520/22 virtuálny server, správa a zálohovanie servera pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk, obd. 30.04.2022-30.04.2023 Websupport s. r. o. 3 804,02 € 06.05.2022 Faktúra
D/0065/22 ONLINE SEMINÁR-financovanie regionálneho školstva-.29.4.2022--2 zamestnanci BSK Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 80,00 € 05.05.2022 Faktúra
B/0508/22 vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.03.2022-30.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 24,16 € 05.05.2022 Faktúra
B/0506/22 zrážkový úhrn za 04/2022-Drieňová-Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 105,44 € 05.05.2022 Faktúra
D/0066/22 daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka Hlavné mesto SR Bratislava 93 048,27 € 05.05.2022 Faktúra
B/0518/22 upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-04/2022 Ochranná služba s.r.o. 234,00 € 05.05.2022 Faktúra
B/0509/22 prenájom rohoží za obd. 28.03.2022 - 24.04.2022 Lindstrom, s r. o. 124,46 € 05.05.2022 Faktúra
B/0505/22 na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku za obd. 11/2021-03/2022 MB SERVIS, s.r.o. 5 587,04 € 05.05.2022 Faktúra
D/0064/22 poistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanská cesta-Dodatok č.3 ČSOB Poisťovňa, a.s. 226,14 € 04.05.2022 Faktúra
B/0500/22 upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 03/2022 AMG Security, s.r.o. 5 388,00 € 04.05.2022 Faktúra
B/0499/22 divadelné predstavenie pre deti "Ufúľaná rozprávka" 30.4.2022 Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" 200,00 € 04.05.2022 Faktúra
B/0501/22 odborná skúška a odbor.prehliadka núdzov.svetiel-budova BSK,Sabinovská ul. PP Electric spol. s r.o. 3 342,24 € 04.05.2022 Faktúra
K/0080/22 trvalé dopravné značenie-Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom Ready For Call, spol. s r.o. 4 200,00 € 03.05.2022 Faktúra
B/0487/22 služby v oblasti PO za 04/2022 FIREcontrol s.r.o. 394,34 € 03.05.2022 Faktúra
B/0490/22 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 Ochranná služba s.r.o. 358,50 € 03.05.2022 Faktúra
B/0489/22 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 Ochranná služba s.r.o. 147,38 € 03.05.2022 Faktúra
K/0082/22 montáž -vodomerná zostava-Kaštieľ Čunovo Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 108,05 € 03.05.2022 Faktúra
B/0491/22 jednoužívateľská trvalá licencia progeCAD Professional 2021 CZ - single Ing. Ondrej Vandák CAD systémy 358,80 € 03.05.2022 Faktúra
B/0493/22 prenájom výdajníka B WTC+ FONTÁNA WATERCOOLERS 0,06 € 03.05.2022 Faktúra
B/0478/22 nájomné za obdobie 05/2022, energie a služby za 05/2022 MTI a.s. 2 152,66 € 02.05.2022 Faktúra
B/0477/22 nájomné za obdobie 05/2022, energie a služby za 05/2022 MTI a.s. 9 319,39 € 02.05.2022 Faktúra
B/0476/22 strážna služba za 04/2022-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,Častá,SOŠ Ivanka SPB Security s.r.o. 17 418,49 € 02.05.2022 Faktúra
B/0483/22 predstavenie Bábkového divadla Morgonrock-Dobrý Trh-30.4.2022 Peter Gärtner 350,00 € 02.05.2022 Faktúra
B/0474/22 náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2022 Družstvo lekárov Zrkadlový háj 850,42 € 29.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »