Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3102
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0323/21/EO Zabezpečenie tlače letákov pre potreby propagácie Jazykovej školy, Palisády 38, Bratislava.
Špecifikácia letákov: Leták A5/A6, 1 lom, 135g NPM, 4+4, náklad 2 500ks.

Termín realizácie predmetu dodávky do 31.10.2021
Bittner print s.r.o. 118,80 € 21.10.2021 Objednávka
0319/21/EO Zabezpečenie 20 kusov IP telefónnych aparátov Alcatel Lucent 8018 pre potreby Úradu BSK.

Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovaného tovaru predstavuje sumu 2 535,00 EUR bez DPH,
t.j. 3 042,00 s DPH.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH.
TELES s.r.o. 3 042,00 € 19.10.2021 Objednávka
0317/21/EO Vytvorenie segmentu (drevená zábrana s ostnatým drôtom) železnej opony, ktorý bude osadený pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi a bude súčasťou podujatia - Víkend zatvorených hraníc.

Termín dodania do 13.11.2021.
Štefan Prelovszký PRESCONT 984,00 € 14.10.2021 Objednávka
0309/21/EO Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia v administratívnej budove Úradu BSK , Sabinovská ul.č.16, Bratislava a na Jankolovej ul. č. 6, Petržalka, Bratislava.

Termín realizácie do 30.11.2021.
PP Electric spol. s r.o. 5 970,00 € 13.10.2021 Objednávka
0316/21/EO Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazyku angličtina - slovenčina na 12. ročník konferencie k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2021.

Odborná konferencia na tému „Židovské stavebné dedičstvo“ sa bude konať dňa 19.10.2021, na pôde Úradu BSK.

Tlmočnícke služby je potrebné zabezpečiť v čase od 8:30 do 10:30 hod.
VIA LINGUA s.r.o. 100,00 € 13.10.2021 Objednávka
0313/21/EO Zabezpečenie grafických podkladov BPEJ s databázou údajov pre územie Bratislavského samosprávneho kraja.
Jedná sa o poskytnutie GIS vrstvy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) vo formáte shp a súradnicovom systéme S-JTSK_Krovak_East_North (WKID 5514) s nasledovnou databázou údajov:
• kód BPEJ
• veterná erózia
• vodná erózia
• najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda podľa platnej legislatívy
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 1 164,00 € 13.10.2021 Objednávka
0314/21/EO Zabezpečenie účasti na webinári „Zmeny v stravovaní zamestnancov – gastro lístok alebo finančný príspevok, zdaňovanie a výdavky zamestnávateľa v príkladoch“, ktorý sa uskutoční dňa 21.10.2021 pre zamestnanca z odd. RLZM Úradu BSK. EDOS-PEM s. r. o. 84,00 € 13.10.2021 Objednávka
0306/21/EO Zabezpečenie externého manuálneho Bypassu MBB 125A 4P, dostupného pre samostatné konfigurácie UPS, ktorý umožňuje prepnutie systému na manuálny Bypass ktoréhokoľvek trojfázového UPS 10-60 kVA. Zhotovenie východiskovej Odbornej prehliadky a skúšky dotknutej časti el. inštalácie.
DTW, s.r.o. 2 042,20 € 13.10.2021 Objednávka
0312/21/EO Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazyku slovenčina - nemčina počas online stretnutia projektových partnerov v rámci projektu SK/AT MOSQUITO BIOREGULATION.

Pracovné stretnutie sa bude konať dňa 12.10.2021 v čase od 9.30 hod do 15.30 hod., prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Alexandra Vikárová Mgr. 280,00 € 08.10.2021 Objednávka
0307/21/EO Rozšírenie licencií FortiGate firewallov o (UTM) BUNDLE na 36 mesiacov.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
Slovanet, a. s. 13 762,61 € 07.10.2021 Objednávka
0303/21/EO Zabezpečenie odstránenia vlhkosti z povrchov stien v súlade s rozhodnutím KPÚ BA.

Neoddeliteľné prílohy objednávky:
Príloha č. 1: Obchodné podmienky plnenia predmetu objednávky
Príloha č. 2: Opis predmetu plnenia vrátane výkazu výmer
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor
Príloha č. 5: Preberací protokol plnenia - vzor
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 7 570,03 € 07.10.2021 Objednávka
0310/21/EO Zabezpečenie úradného prekladu Licenčnej zmluvy do anglického jazyka ku Konferencii Bratislavského samosprávneho kraja.
Odborná konferencia na tému „Židovské stavebné dedičstvo na území bratislavskej župy“ sa bude konať dňa 19.10.2021, na pôde Úradu BSK.

SIMAK International, s.r.o. 200,00 € 07.10.2021 Objednávka
0311/21/EO Zabezpečenie účasti na seminári FIDIC Červená kniha “zmluvné podmienky vo výstavbe” pre 3 zamestnancov Úradu BSK.

Účastnícky poplatok je 924,00 s DPH/1 osoba

Semináre sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch: 08.10.2021, 22.10.2021, 05.11.2021, 19.11.2021
Contracts Management Consultants, s.r.o. 2 772,00 € 07.10.2021 Objednávka
0308/21/EO Prenájom dvoch motorových člnov na vodnom toku Malého Dunaja na trase Vrakuňa Cintorín - Malinovo - Zálesie v časovom horizonte 3 hodiny.
V rámci akcie " Tematický workshop spojený s prehliadkou produktov cestovného ruchu v destinácii Dunajské ostrovy"

Termín akcie je dňa 08.10.2021.
Proxis Slovakia, spol. s r. o. 432,00 € 06.10.2021 Objednávka
0304/21/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii "Verejná osobná doprava 2021", pre dvoch zamestnancov Úradu BSK, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.10.2021 v Bratislave,
Účastnícky poplatok na osobu je 96,00€ s DPH.

Kongres STUDIO, spol. s r.o. 192,00 € 04.10.2021 Objednávka
0297/21/EO Výroba a potlač propagačných bannerov, samolepiek a výmena rollupových plachiet na podujatie Župné školy v OC Nivy, ktoré sa uskutoční 8. 10. 2021. JUICE s.r.o. 505,20 € 29.09.2021 Objednávka
0298/21/EO Zabezpečenie účasti na 10. medzinárodnej konferencii EMCA (Európska asociácia pre kontrolu komárov) pre zamestnankyňu BSK Luciu Strelkovú. Konferencia sa uskutoční vo Viedni v dňoch 03. – 07. 10. 2021. Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 490,00 € 29.09.2021 Objednávka
0299/21/EO Zabezpečenie „Počítačových kurzov pre zamestnancov Ú BSK v roku 2021“ pre 72 zamestnancov v šiestich dvojdenných dohodnutých termínoch najneskôr do 15.12.2021 v priestoroch dodávateľa.

Predmetom objednávky sú kurzy:
Počítačový kurz Microsoft Excel 2019 – začiatočníci, praktické využitie a pokročilí
Počítačový kurz Microsoft Word 2019 – praktické využitie.

Zahŕňa aj on-line testovanie záujemcov pre lepšie zaradenie do skupín.
GOPAS SR, a.s. 4 795,20 € 29.09.2021 Objednávka
0301/21/EO Zabezpečenie účasti 5 zamestnancov odboru INTERACT na online seminári s názvom „Kontrola eurofondových zákaziek verejného obstarávania - nová jednotná príručka od 15.06.2021 a aktuálne novinky“, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2021.
PROEKO s.r.o. 445,00 € 29.09.2021 Objednávka
0295/21/EO Zabezpečenie III. Ročníka on-line konferencie „Kybernetická bezpečnosť 2021“, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.-5.10.2021 pre zamestnanca z odd. Informatiky.

Účastnícky poplatok na osobu je 180,-€ s DPH.
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 180,00 € 29.09.2021 Objednávka
0296/21/EO Technický dozor investora " Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, Bratislava "

Doba realizácie 3 mesiace, frekvencia technického dozoru 3 x týždenne.

Cena za 1 stavebný deň: 135 EUR

Termín realizácie predmetu dodávky: do 31.12. 2021
Juno s. r. o. 4 860,00 € 29.09.2021 Objednávka
0302/21/EO Nákup elektrickej kolobežky a darčekových poukážok k súťaži vo vytvorení posteru „Európska únia budúcnosti“. ELEKTROSPED, a. s. 466,46 € 29.09.2021 Objednávka
0300/21/EO Predĺženie platnosti licencie pre troch technikov na obdobie 12 mesiacov pre softvér diaľkovej správy používateľov ConnectWise Control, ktorý je potrebný pre riešenie problémov a poskytovaní technickej podpory používateľov ÚBSK a OVzP pre systémy: SPIN, VEMA, štátna pokladnice, portál elektronizácie a ďalšie.

Cena predĺženia platnosti licencie pre troch technikov je 986,71 $ + cena za bankový prevod 35,00 $
ScreenConnect Software, LLC 871,84 € 27.09.2021 Objednávka
0289/21/EO Zabezpečenie účasti na konferencii "e-learnmedia CAFÉ 2021" pre p. I. Gábrišovú Hovorkovú, ktorá sa uskutoční dňa 07. 10. 2021 v Bratislave. Účastnícky poplatok na osobu je 149,00 € bez DPH. Celková suma je 178,80 € vrátane DPH.

e-learnmedia, s.r.o. 178,80 € 23.09.2021 Objednávka
0292/21/EO Technické zabezpečenie podujatia „ŽUPNÉ ŠKOLY NA NIVÁCH 2021“, ktoré sa uskutoční dňa 08. 10. 2021 v priestoroch obchodno- nákupného centra NIVY v Bratislave.

Príloha písomnej objednávky:
1. Technická špecifikácia
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA 3 344,00 € 23.09.2021 Objednávka
0293/21/EO Výroba a potlač propagačných bannerov a dibond tabuliek na podujatie Župný športový deň stredoškolákov, ktoré sa uskutoční dňa 06. 10. 2021.

JUICE s.r.o. 541,20 € 23.09.2021 Objednávka
0294/21/EO Zabezpečenie umeleckého vystúpenia skupiny Polemic na ďakovnej recepcii pre očkovací tím BSK, ktorá sa uskutoční dňa 21. 09. 2021.

Celková suma zákazky je 1 500,- EUR.

PLMC s.r.o. 1 500,00 € 21.09.2021 Objednávka
0284/21/EO Zabezpečenie obeda v súvislosti s organizačnou prípravou Dňa Európskej spolupráce 2021 v rámci aktivity: Upratovanie brehu rieky Moravy pri Cyklomoste Slobody, ktorý sa uskutoční dňa 17.09.2021. Jedná sa o zabezpečenie 100 porcií gulášu s pečivom a kofoly pre účastníkov akcie.

T.E.M.M, s. r. o. 756,00 € 14.09.2021 Objednávka
0288/21/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie zmiešaného odpadu počas podujatia Deň európskej spolupráce (EC Day) - Zber odpadu popri brehu rieky Morava, ktorý sa uskutoční 17.09.2021.

DENOVA - príspevková organizácia 492,00 € 14.09.2021 Objednávka
0281/21/EO Zabezpečenie nálepiek pre potreby označenia drobného hmotného majetku v rámci projektov COVP.

Špecifikácia nálepiek:
Počet: 60 ks s rozmerom 12x6cm
140 ks s rozmerom 5x2,5cm
Farebnosť: CMYK – jednostranná potlač
Papier: lesklý, PVC, vode odolný
Iné: požiadavka je životnosť 7-8 rokov – dodané v kusoch, nie na hárku.
JUICE s.r.o. 37,20 € 13.09.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »