Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2625
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0171/20/EO Zabezpečenie geometrických plánov potrebných k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod cestami II. a III. triedy, a s tým súvisiace geodetické práce.

Celková cena objednávky je 26 568,95 EUR za celý predmet zákazky. Uvedená cena predstavuje maximálnu sumu (finančný limit) všetkých plnení na základe tejto objednávky. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
Predpokladané trvanie obchodného vzťahu je najviac 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky, alebo do vyčerpania finančného limitu, alebo do oznámenia o ukončení obchodného vzťahu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prílohy písomnej rámcovej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia.
3. Podrobný rozpis ceny - návrh na plnenie kritéria, predložený uchádzačom/poskytovateľom.
GeoREALing s. r. o. 26 568,95 € 04.06.2020 Objednávka
0169/20/EO Zabezpečenie a kúpa hostingu na server bratislavskykraj.sk. Poskytovanie služby odo dňa vyhotovenia odbjednávky na obdobie 12 mesiacov.
WebSupport s. r. o. 113,18 € 03.06.2020 Objednávka
0166/20/EO Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva advokátom na základe požiadaviek verejného obstarávateľa ako objednávateľa v odbore zdravotníctva.

Cena za 1 hodinu poskytovaných služieb: 57,60 EUR vrátane DPH

Lehota poskytovania služieb: 12 mesiacov od vystavenia objednávky alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 18 000,- EUR s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Advokát bude fakturovať skutočne vykonaný rozsah prác.

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú obchodné podmienky.
Mgr. Tomáš Szabo, advokát 18 000,00 € 02.06.2020 Objednávka
0154/20/EO Zabezpečenie čistiacích a dezinfekčných prác v sociálnom zariadení: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,Hrnčiarska ul.č. 35, Pezinok. Dezinfekcia podlahovej plochy je 5 766 m2. Delphia s.r.o 4 797,00 € 28.05.2020 Objednávka
0137/20/EO Zabezpečenie foto, video techniky a potrebného príslušenstva, na zhotovovanie multimediálneho obsahu v profesionálnej kvalite.
Položky predmetu zákazky:
- objektív Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S (1 ks, cena za 1 MJ= 799,00 EUR s DPH),
- Nikon FTZ adaptér pre Nikon Z (1 ks, cena za 1 MJ= 289,00 EUR s DPH),
- Nikon EN - EL 15b Akumulátor (1 ks, cena za 1 MJ= 75,00 EUR s DPH),
- karta Sony XQD G 64 GB, séria G (1 ks, cena za 1 MJ= 149,00 EUR s DPH),
- Svetlo Jupio PowerLED 330C LED panel (1 ks, cena za 1 MJ= 89,90 EUR s DPH),
- Powerbanka Jackery Powerbar 20 800 mAh, 2xUSB, 1x220V (1 ks, cena za 1 MJ= 28,90 EUR s DPH),
- kamera GoPro HERO7 Silver- CHDHC-601-RW (1 ks, cena za 1 MJ= 229,00 EUR s DPH),
- stabilizator DJI OSMO MOBILE 3 (1 ks, cena za 1 MJ= 109,00 EUR s DPH),
- Adapter GoPro Hero 5/4/3/3+ pre DJI Osmo Mobile, Zhiyun Smooth Q/ Smooth3 (1 ks, cena za 1 MJ= 22,90 EUR s DPH).
PRO. Laika spol. s r.o. 1 791,70 € 27.05.2020 Objednávka
0163/20/EO Zabezpečenie orezu stromov a kríkov pred administratívnou budovou Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava a to 2 ks javor a 2 ks tuje. dobré drevo s.r.o. 490,00 € 27.05.2020 Objednávka
0155/20/EO Zabezpečenie čistiacích a dezinfekčných prác v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16. Dezinfekcia podlahovej plochy je 5 412 m2.
Delphia s.r.o 2 364,00 € 27.05.2020 Objednávka
0162/20/EO Zabezpečenie dodania a montáže tieniacej techniky pre potreby Úradu BSK.
Interiérové žalúzie, celotieniace, ovládanie na retiazku, lamela 25 mm, fixácia silón, počet 262 ks, rozloha 276,55 m2.
Peter Rojčík - OKFOL 5 973,48 € 26.05.2020 Objednávka
0161/20/EO Online vstup na Medzinárodný kongres ITAPA 2020 - Digitalizácia spoločnosti & Kybernetická bezpečnosť, konajúci sa 26.05.2020 a 04.06.2020. Direct Impact,s.r.o. 100,00 € 25.05.2020 Objednávka
0157/20/EO Zabezpečenie videozáznamu a live stream pre účely Zastupiteľstva BSK, ktorého rokovanie je naplánované v Starej tržnici v Bratislave na 29.5.2020. DIGITEL, s.r.o. 240,00 € 20.05.2020 Objednávka
0152/20/EO Zabezpečenie celostranovej inzercie v publikácii „SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA“ (3. slovenské vydanie, rozmer 123 x 215 mm, počet strán cca 260, vydanie v náklade 2 000 ks) a 50 publikácií pre objednávateľa na prezentačné účely. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 2 400,00 € 20.05.2020 Objednávka
0158/20/EO Implementácia pandemických opatrení v oblasti zdravotníckej prepravy - rýchlotestovanie klientov v ZSS na území BSK /so sestrou/, preprava pacientov do/zo zdravotníckeho zariadenia na území BSK, preprava zdravotníckeho personálu na území BSK, preprava liekov a zdravotníckeho materiálu na území BSK.

Jednotkové ceny poskytovaných služieb:
1. Vodič ambulancie dopravnej zdravotnej služby: 8,00 € bez DPH/hod.
2. Ambulancia dopravnej zdravotnej služby: 3,00 € bez DPH/hod,
3. Zdravotnícky pracovník: 10,00 € bez DPH/hod,
4. Nájazd ambulancie dopravnej zdravotnej služby: 0,60 € bez DPH/km.

Osobitné požiadavky na plnenie:
1. Poskytovanie dopravnej zdravotnej služby pre objednávateľa v nepretržitom režime, t.j. 24 hodín denne počas 7 dní v kalendárnom týždni.
2. Plnenie predmetu objednávky na základe aktuálnych požiadaviek a potrieb objednávateľa, maximálne však do vyčerpania finančného limitu 30 000,00 € vrátane DPH.
3. Fakturácia na základe skutočne zrealizovaných služieb podľa schváleného cenníka.
Záchranná zdravotná služba SR, a. s. 30 000,00 € 20.05.2020 Objednávka
0153/20/EO Archívny a architektonicko-historický prieskum s návrhom pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky: Synagóga (číslo v ÚZPF 540/1) v Senci, obnova objektu NKP a bezprostredného okolia (areálu), obnova a prezentácia torza rituálnych objektov situovaných za synagógou.
Spracovanie bude rozdelené na 2 etapy:
1. elaborát v rozsahu: Analýza vývoja a návrh pamiatkovej obnovy (textová a grafická časť) - termín dodania 3 týždne od vystavenia objednávky.
2. celkový, súhrnný materiál vrátane archívneho výskumu - vzhľadom k epidemiologickej situácii nie je možné z objektívnych príčin určiť termín dodania (zavreté archívy, knižnice a iné zdroje).
Rozsah a cena prác:
Archívny výskum v hodnote 760,- Eur,
Analýzy stavebného vývoja a návrh pamiatkovej obnovy (textová a grafická časť) v hodnote 700,- Eur,
Grafické práce, adjustáž v hodnote 100,- Eur.
Dodávateľ nie je platcom DPH.
V cene sú zahrnuté odmeny za poskytnutie licencií na všetky spôsoby použitia diela podľa § 19 Autorského zákona. Udelené licencie sa týmto považujú za časovo, vecne a územne neobmedzené.
PhDr. Zuzana Zvarová 1 560,00 € 20.05.2020 Objednávka
0149/20/EO Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petry Masácovej a Ing. Dagmar Kyseľovej na ONLINE školení s názvom "First Level Control & Verifications: What Are the Challenges for the New Programming Period", ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020.
Lexxion Verlagsgesellschaft mbH 456,00 € 20.05.2020 Objednávka
0150/20/EO Odborné posúdenie chýb/vád podlahy COVP Ivanská cesta 21, Bratislava pred riadnym prevzatím stavby/diela, a to vo variante Štandard Plus v zmysle cenovej ponuky dodávateľa. Bria Invenia, s.r.o. 1 194,00 € 19.05.2020 Objednávka
0151/20/EO Vykonanie profylaktiky technologických chladiacich zariadení v serverovni a náhradného zdroja inštalovaných v objekte úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava, a to na rok 2020. RISERVIS s.r.o. 1 090,26 € 18.05.2020 Objednávka
0148/20/EO Zabezpečenie 5000 ks samolepiacich etikiet a 1 ks InkJet cartridge IS 420/440/480 do frankovacieho stroja pre potreby Úradu BSK.
Položky predmetu zákazky:
5 bal. samolepiace etikety (bal. 1000 ks),
1 balenie = 44,40 EUR s DPH;
1 ks InkJet cartridge IS 420/440/480= 180,00 EUR s DPH.
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 402,00 € 18.05.2020 Objednávka
0164/20/EO Zabezpečenie laboratórnych testov - diagnostické testy COVID-19 v celkovej cene 15 168,00 EUR. Jednotková cena testu: 48,00 EUR v zmysle cenovej ponuky spoločnosti Medirex, a.s. Medirex, a.s. 15 168,00 € 18.05.2020 Objednávka
0140/20/EO Prenájom mobilného WC štandard, servis mobilnej toalety, dovoz a odvoz na dobu 30 kalendárnych dní.

Položky:
1. Mobilné WC štandard (2 ks, Cena za MJ: 100 Eur bez DPH)
2. Servis mobilnej toalety + dezinfekcia (8x, Cena za MJ: 15 Eur bez DPH)
3. Dovoz (1x, Cena za MJ: 50 Eur bez DPH)
4. Odvoz (1x, Cena za MJ: 50 Eur bez DPH)
AKS group s.r.o. 504,00 € 15.05.2020 Objednávka
0143/20/EO Obnova a údržba peších turistických značených trás (TZT) na území BSK v roku 2020 na 199,3 km - obnova značkovania, pásového značkovania, vyčistenia od vegetácie, výmena poškodených a skorodovaných smeroviek, výroba a osadenie turistických vývesných máp (2ks).

Položky predmetu objednávky:
1. Obnova značkovania (199,3 km; Cena za MJ: 16,00 EUR bez DPH);
2. Údržba značkárskych kolov (1 ks; Cena za MJ: 10,50 EUR bez DPH);
3. Výroba turist.informačnej mapy so stojanom (2 ks; Cena za MJ: 600,00 EUR bez DPH);
4. Osadenie turist.informačnej mapy so stojanom (2 ks; Cena za MJ: 148,00 EUR bez DPH);
5. Výroba sponzorských tabuliek (16 ks; Cena za MJ: 15,00 EUR bez DPH);
6. Montáž sponzorských tabuliek (16 ks; Cena za MJ: 3,60 EUR bez DPH).
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 4 992,90 € 14.05.2020 Objednávka
0146/20/EO Zabezpečenie účasti na on-line seminári: "SharePoint 2019/2016/Online – tvorba podnikových aplikácií pomocou Microsoft Flow a PowerApps", v dňoch 12.-14.5.2020 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť IT školiace stredisko GOPAS SR, a.s. pre p. J. Riga, vedúceho oddelenia informatiky ÚBSK. Účastnícky poplatok na osobu je 630,00 € s DPH. GOPAS SR, a.s. 630,00 € 11.05.2020 Objednávka
0145/20/EO Zverejňovanie voľných pracovných ponúk, podľa aktuálnej potreby Úradu BSK, prostredníctvom kreditného balíka, ktorý obsahuje 20 kreditov, t.j. 20 inzerátov, ktoré je možné vyčerpať do 12 mesiacov od aktivácie. Pracovné ponuky budú zverejnené na webovej stránke www.profesia.sk. Profesia, spol. s r.o. 1 198,80 € 11.05.2020 Objednávka
0144/20/EO Zabezpečenie dodávky a montáže kancelárskeho koberca pre potreby Úradu BSK. JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 3 137,78 € 11.05.2020 Objednávka
0129/20/EO Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petry Masácovej a Ing. Dagmar Kyseľovej na ONLINE školení s názvom "Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (financovaných aj z eurofondov) a „malých zákaziek“ od 1.1.2020", ktoré sa uskutoční v termíne 20.5.2020. PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 168,00 € 11.05.2020 Objednávka
0130/20/EO Zabezpečenie účasti zamestnanca odboru INTERACT Stanislavy Tomanovej na ONLINE školení s názvom "Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (financovaných aj z eurofondov) a „malých zákaziek“ od 1.1.2020", ktoré sa uskutoční v termíne 20.5.2020. PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 84,00 € 11.05.2020 Objednávka
0131/20/EO Zabezpečenie účasti zamestnanca odboru INTERACT Ing. Dagmar Kyseľovej na ONLINE školení s názvom "Základná finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020 s bonusom pre účastníkov", ktoré sa uskutoční v termíne 15.5.2020. PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 79,00 € 11.05.2020 Objednávka
0142/20/EO Zabezpečenie služieb agentúrneho spravodajstva na obdobie 12 mesiacov, a to odo dňa platnosti objednávky v rozsahu:

- prístup do agentúrneho spravodajstva dodávateľa v rozsahu multilicencie;
- textové spravodajské servisy: domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis, archív slovného spravodajstva;
- prístup do mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android;
- Originálna textová služba (OTS) - vydanie správy bez redakčných zásahov v agentúrom servise;
- Možnosť použitia 20 ks archívnych fotografií TASR - z archívu TASR od roku 1945.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 13 680,00 € 11.05.2020 Objednávka
0139/20/VO Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie objektov na rok 2020, ktoré sú v správe Úradu BSK v zmysle zákona a VZN mesta Bratislavy: ide o opatrenia predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení - regulácia živočišných škodcov podľa ustanovení § 51 ods.1. písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácií je BSK povinný deratizáciu vykonať. Jedná sa o objekty :
- budova Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava, administratívna budova ( suterén a garáže ) o ploche 1 000 m2,
- Jankolova ul.č. 6, Petržalka, Bratislava o rozlohe 350 m2,
- budova internátu, Donská ul.č. 62, Záhorská Bystrica o rozlohe 2 670 m2
- kaštieľ Malinovo, Bratislavská 44, Malinovo o rozlohe 1 000 m2.
Cena je stanovená ako paušál za vykonanie všetkých požadovaných služieb.
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 1 320,00 € 11.05.2020 Objednávka
0141/20/EO Zabezpečenie ochranných štítov pre zdravotníkov v počte 1 000 ks v celkovej hodnote 5 000,- Eur s DPH, t. j. 5,- Eur s DPH/1 ks.

PlusSTUDIO.eu s.r.o. 5 000,00 € 07.05.2020 Objednávka
0138/20/EO Germicídny žiarič PROLUX GM30WA v počte 5 ks (JC - 598,80 EUR s DPH). Dodanie pre Úrad BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava. Medic Partners s.r.o. 2 994,00 € 05.05.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »