Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3314
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0154/22/EO Výkon činnosti stavebného dozoru na akcii "Rekonštrukcia Synagógy v Senci".

Počet stavebných dní: 48
Cena za 1 stavebný deň: 100,00 € bez DPH
Cena celkom: 4 800,00 € bez DPH
OFIR, s.r.o. 5 760,00 € 16.05.2022 Objednávka
0147/22/EO Zabezpečenie účasti na celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente dňa 27.5.2022 v Bratislave. Konferencie sa zúčastní PhDr. Valburga Mesárošová, sestra samosprávneho kraja. Slovenská lekárska spoločnosť 35,00 € 10.05.2022 Objednávka
0148/22/EO Naviac práce k výkonu autorského dozoru na základe zistených skutočností na stavbe NKP Kaštieľ Čunovo, zabezpečený Ateliérom VAN JARINA s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo č. 2020-360-OIČaVO zo dňa 10.06.2020, ktoré nebolo možné predvídať v čase spracovania projektovej dokumentácie, ako napr. zmena projektu sanácie, vytýčenie inžinierskych sietí alebo vzdušná prekládka vedenia, ktoré boli odsúhlasené v rámci kontrolných dní. Ateliér VAN JARINA, s. r. o. 5 916,00 € 10.05.2022 Objednávka
0149/22/EO Výkon autorského dozoru pri realizácii diela „Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo ”.

Predmetom objednávky je:
• výkon autorského dozoru po dobu realizácie diela „Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo“ až po jeho ukončenie,
• súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.
Ústav technológií a inovácií, s..r.o. 11 655,00 € 10.05.2022 Objednávka
0146/22/EO Zabezpečenie ubytovania v Blede pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 20.-22.06.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. tripex s.r.o. 1 336,30 € 09.05.2022 Objednávka
0150/22/EO Služby agentúrneho spravodajstva na obdobie 12 mesiacov, a to v rozsahu:

- prístup do agentúrneho spravodajstva v rozsahu multilicencie,
- prístup do spravodajských servisov (domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis, všetko vrátane archívu 14 dní),
- prístup do mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android,
- originálna textová služba OTS - vydávanie správ bez redakčných zásahov v agentúrnom servise TASR (max. 1 x mesačne),
- prístup do klientskej zóny fofografického servisu TASR vrátane archívu od roku 1994 s možnosťou stiahnutia 50 ks fotografií mesačne pre ich použitie v rámci komunikácie BSK (časopis BSK, web BSK, sociálne siete BSK),
- prístup do internetovej aplikácie Kalendárium.

Obchodné podmienky:
- fakturácia mesačná,
- zasielanie elektronickej faktúy v prípade, že túto je možné zasielať na celkovo 4 e-mailové adresy BSK.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 14 364,00 € 09.05.2022 Objednávka
0143/22/EO Zabezpečenie virtuálneho servera a s tým súvisiacich služieb pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk na obdobie 1 roka, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

* VPS (16vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD)
* Správa servera
* Zálohovanie
Websupport s. r. o. 3 804,02 € 05.05.2022 Objednávka
0144/22/EO Zabezpečenie degustácie vín z Malokarpatskej oblasti. Degustácia bude realizovaná v rámci Slávnostného odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava, dňa 16.6.2022 vo večerných hodinách 19,00 – 24,00 h pre cca 250 osôb.

Popis služieb:
- Zabezpečenie profesionálnych služieb enológa/someliéra
- Zabezpečenie výberu vín z malokarpatskej oblasti pre 250 ľudí
- Zabezpečenie profesionálnej obsluhy enológom a významným slovenským someliérom
- Zabezpečenie ďalších someliérov
- Sklenené degustačné poháre
- Nádoby na zlievanie
EnoVia, s.r.o. 2 253,02 € 05.05.2022 Objednávka
0145/22/EO Doplnenie projektovej dokumentácie o dopravné značenie "Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" v k. ú. Sv. Jur:

- stručný popis prepojenia
- výkres dočasného dopravného značenia pre prepojenie
- úprava výkresu C.3-3 Trvalé dopravné značenie stavby
Ing. Peter Pokrivčák Inprop 400,00 € 05.05.2022 Objednávka
0140/22/EO Zabezpečenie dodania lampy do projektora EPSON EB-G6770WU umiestneného vo Veľkej rokovacej sále,

Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 137,50 EUR bez DPH, t.j. 165,00 EUR s DPH.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
AB COM CZECH, s.r.o. 165,00 € 03.05.2022 Objednávka
0142/22/EO Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT Úradu BSK.

Neoddeliteľnou prílohou objednávky je:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
International House Bratislava, s.r.o. 2 880,00 € 03.05.2022 Objednávka
0131/22/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 09.05.2022.-11.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku.

Príloha písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
Austria Airlines AG 1 469,02 € 29.04.2022 Objednávka
0130/22/EO Služby cestovnej agentúry v rozsahu zabezpečenia ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 09.05.2022.-11.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
2. Všeobecné obchodné podmienky


GO travel Slovakia, s.r.o. 552,00 € 29.04.2022 Objednávka
0141/22/EO Cateringové služby na slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch, a to pre 150 osôb v súlade s požadovaným rozsahom a požiadavkami objednávateľa.

Miesto plnenia:
Cyklomost VysoMarch, kataster obce Vysoká pri Morave

Lehota plnenia:
07.05.2022, 9.00 – 19.00hod.

Príloha písomnej objednávky:
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Luxury Catering, s. r. o. 5 029,20 € 29.04.2022 Objednávka
0136/22/EO Technické zabezpečenie podujatia „Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH“, ktoré sa uskutoční 07.05.2022 v čase od 10:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch pod cyklomostom VYSOMARCH.

Špecifikácia :
1. pódium 10x8 m (nosnosť min. 400 kg/m2, výška 1 m, pokládka na nerovný trávnatý terén - nutná nivelizácia), vstup na pódium - schodíky z pravej bočnej strany
2. zastrešenie pódia ( zastrešenie stanom resp. strechou, s prekrytím zadnej strany steny pódia mesh sieťovina ( min. 360g / m2 ) - plachta aj s jej tlačou, oká 25 cm + spevnené okraje a bočných strán v prípade nepriaznivého počasia
3. 6 hands free mikrofón sada ( stojan )
4. digitálny mix. pult s PEQ a potlačením spätnej väzby
5. podmazová hudba s autorskými právami
6. reproduktory pre ozvučenie externého priestoru s hudobnou produkciou do maximálne 700 osôb
7. stojany k reproduktorom
8. nepretržité meranie prúdového a napäťového zaťaženia počas celej akcie
9. zvuková produkcia 9 hodín – ozvučenie skupín
10. elektro kabeláž (230/400V) s aktuálnym platným protokolom o skúške, min. 100 m od silového prívodu (SEZ 3253, SEZ3243)
a) kompletný rozvod pre ozvučenie ( do 20 m)
b) kompletný rozvod pre catering (do 20 m)
c) prechody cez elektro kabeláž (do 20 m)
11. doprava na a z miesta konania akcie
12. inštalácia a deinštalácia v deň konania ( prípadne inštalácia deň pred podujatím )
13. minimálne jeden technik a jeden pomocný technik prítomný počas celej akcie
14. inštalácia pódia a ozvučenia v deň podujatia od 07:00 hod prípadne deň pred podujatím
15. party VIP stan 10m x 5m s podlahou, všetky steny - odnímateľné, závažie + podlaha, príprava elektrického rozvodu pre cateringovú službu
16. stan pre účinkujúcich 3m x 3m ( nepremokavý, nožnicový )
17. agregát 80 kW
18. 70 ks stolička s operadlom plastová


mediaTOP, s.r.o. 5 999,00 € 29.04.2022 Objednávka
0137/22/EO Zabezpečenie ECO zábavnej aktivity v rámci podujatia "Slávnostného otvorenia cyklomosta VYSOMARCH“, ktoré sa uskutoční 07.05.2022 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. v priestore cyklomosta VYSOMARCH (obec Vysoká pri Morave), a to podľa nasledovnej špecifikácie:

• 1 x tvorivá ECO dielňa – plakety (400 ks) zdobené maľovaním alebo polepom s použitím podkladov s cyklotematikou s navlečením na šnúrku na krk;
• 1 x tvorivá ECO dielňa – cukrová vata (500 porcií) - vytočenie si cukrovej vaty vlastnými nohami na bicykli. Bicykel je pripojený na hlavu stroja na cukrovú vatu a roztočí sa pri zabraní do pedálov;
• vytvorenie omaľovánky Cyklomosta Vysomarch na mieru - pre deti aj dospelých.

Orbis company, s. r. o. 1 980,00 € 28.04.2022 Objednávka
0139/22/EO Zabezpečenie účasti na online seminári "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022", ktorý sa uskutoční dňa 29. 04. 2022 v čase od 9,00 hod. pre dvoch zamestnancov z odd. školstva.

Účastnícky poplatok na osobu je 40,- EUR.
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 80,00 € 28.04.2022 Objednávka
0133/22/EO Zabezpečenie zdravotníckej služby s pristaveným záchranným vozidlom a 2 zdravotníkmi v rámci podujatia Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 od 10.00 hod. do 19.00 hod. v priestore Cyklomosta VYSOMARCH (slovenská strana rieky Morava), Vysoká pri Morave, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

* predpokladaný čas trvania: 10.00 – 19.00 hod.
* predpokladaný počet osôb: +/- 550 osôb

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 516,00 € 28.04.2022 Objednávka
0135/22/EO Zabezpečenie prípravy priestorov a bezpečnosti miesta konania podujatia Dobrý trh v termíne 30.04.2022 v Bratislave, ktorého hlavným partnerom je BSK, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

Zabezpečenie prípravy priestorov miesta konania:

* zabezpečenie úpravy vozovky v mieste konania podujatia,
* zabezpečenie prehľadného označovania miesta konania podujatia so zreteľom na čistotu priestoru a na bezpečnosť pre rodiny s deťmi,
* zabezpečenie pitného režimu pre účinkujúcich podujatia.

Zabezpečenie prenosných stánkov - logistika, montáž, demontáž, rozmiestnenie v priestore, zabezpečenie bezpečnostného kotvenia.
Zabezpečenie BOZP, požiarnej ochrany a zdravotnej služby:
* zriadenie a prevádzka požiarnej asistenčnej služby a zdravotnej služby počas trvania podujatia,
* odhadovaný počet účastníkov na podujatí: 15 000 osôb.

Zabezpečenie likvidácie odpadu formou separovania počas trvania podujatia.

FALLOPIA 2 600,00 € 28.04.2022 Objednávka
0138/22/EO Zabezpečenie 8 brigádnikov v rámci podujatia "Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH", ktoré sa uskutoční 07.05.2022 , a to podľa nasledovnej špecifikácie:

1. zabezpečenie 6 brigádnikov:
* miesto: Cyklomost Vysomarch, Vysoká pri Morave
* časové rozpätie: 9:00 – 17:00 h
* náplň práce: pomoc s bicyklami, usmerňovanie cyklistov, organizácia hostí

2. zabezpečenie 2 brigádnikov:
* miesto: Cyklomost Slobody, Devínska Nová Ves
* časové rozpätie: 9:00 – 17:00 h
* náplň práce: pomoc s bicyklami, usmerňovanie cyklistov, organizácia hostí

Colours s. r. o. 566,40 € 28.04.2022 Objednávka
0134/22/EO Zabezpečenie vyčistenia a prípravy priestoru konania sprievodného podujatia Gajary-prístav v rámci Slávnostného otvorenia cyklomosta VYSOMARCH, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 v čase 10:00 hod. - 16:00 hod., a to podľa nasledovnej špecifikácie:

* vyčistenie a príprava priestoru konania podujatia
* kosenie areálu konania podujatia
* nivelizácia príjazdovej cesty
* hrabanie areálu konania podujatia
* úprava vozovky v areáli konania
* úprava odkladiska bicyklov
* čistenie brehu od náplavových nánosov - prístavisko
* likvidácia odpadu

Obec Gajary 1 050,00 € 28.04.2022 Objednávka
0132/22/EO Dodanie softvéru ProgeCad Professional 2021 CZ - single.Program s trvalou licenciou na prácu so súbormi formátu dwg.
Funkcionalita: export DWG do PDF, PDF import a export, sada funkcií pre bloky, hladiny, texty, kóty, šrafy
Ing. Ondrej Vandák CAD systémy 358,80 € 27.04.2022 Objednávka
0126/22/EO Vykonanie opravy poškodenej časti cyklochodníka Jurava II a realizácia dilatačných škár v smerových oblúkoch vozovky.

Termín realizácie predmetu zákazky: do 30. 06. 2022
PORR s.r.o 5 924,64 € 27.04.2022 Objednávka
0128/22/EO Zabezpečenie umeleckého výkonu v rámci podujatia „Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH“, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 v čase od 10:00 hod. do14:30 hod. v priestoroch cyklomosta VYSOMARCH, Vysoká pri Morave, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

• 1 x divadelné predstavenie EKO – rozprávky o ochrane životného prostredia zo série Buwko a Sniwko a klauniáda u Peričanov
(50 minút)
• 1 x divadelné predstavenie - Veselá tanečno-pesničková zábavka pre malých aj veľkých (50 minút)
• 2 x veselý klaunský workshop (1 x pred predstavením a 1 x po predstavení) – chodúle, žonglovanie a gymnastika (20 minút)
• kulisy ku predstaveniu
• príchod do priestoru konania podujatia o 09:30 hod.
• záver umeleckých aktivít o 14:30 hod.

Divadlo ZáBaVKa 700,00 € 27.04.2022 Objednávka
0127/22/EO Technické zabezpečenie sprievodného podujatia v rámci Slávnostného otvorenia cyklomosta VYSOMARCH, ktoré sa uskutoční 07. 05. 2022 v čase od 10:00 hod do 19:00 hod v priestoroch pod cyklomostom Slobody v Devínskej Novej Vsi, a to podľa nasledovnej špecifikácie:
1. pódium 6 x 8 m (nosnosť min. 400 kg/m2, výška 0,2 m, pokládka na nerovný trávnatý terén - nutná nivelizácia)
2. zastrešenie pódia (zastrešenie stanom, resp. strechou, s možnosťou prekrytie zadnej strany a bočných strán v prípade nepriaznivého počasia)
3. 4 hands free mikrofón sada ( stojan )
4. digitálny mix. pult s PEQ a potlačením spätnej väzby
5. podmazová hudba s autorskými právami
6. reproduktory pre ozvučenie priestoru cca 30x15m
7. stojany k reproduktorom
8. nepretržité meranie prúdového a napäťového zaťaženia počas celej akcie
9. elektrocentrála – agregát 50kW ( napojenie ozvučenia )
10. elektro kabeláž (230/400V) s aktuálnym platným protokolom o skúške, min. 100 m od silového prívodu (SEZ 3253, SEZ3243)
a) kompletný rozvod pre ozvučenie (10 m)
11. doprava na a z miesta konania akcie
12. inštalácia a deinštalácia v deň konania ( prípadne inštalácia deň pred podujatím )
13. minimálne jeden technik a jeden pomocný technik prítomný počas celej akcie
14. inštalácia pódia a ozvučenia v deň podujatia od 07:00 hod prípadne deň pred podujatím
Roman Lipovský – DJ MOnty 3 480,00 € 27.04.2022 Objednávka
0129/22/EO Zabezpečenie umeleckého výkonu v rámci sprievodného podujatia počas „Slávnostného otvorenia cyklomosta VYSOMARCH“, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. v priestore cyklomostu Slobody, Devínska Nová Ves, a to podľa nasledovnej špecifikácie:

• 08:00 - 08:30 - príchod na miesto vystúpenia a následná príprava na vystúpenie
• 10:00 - 10:50 - Eko-divadielko Malý princ
• 11:30 - 12:15 - Bublinová rybačka show
• 12:45 - 13:30 - Bublinový workshop (10 stanovíšť, na každom z nic sa budú nachádzať 3-4 väčšie bublifuky) - deti budú vyrábať bubliny pod vedením klauna Tomíka
• kulisy ku predstaveniu
• záver umeleckých aktivít o 14:15 hod.

Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom 750,00 € 27.04.2022 Objednávka
0119/22/EO Služby cestovnej agentúry v rozsahu zabezpečenia ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 03.05.2022 - 04.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
2. Všeobecné obchodné podmienky
SATUR TRAVEL, a.s. 630,00 € 26.04.2022 Objednávka
0124/22/EO Zabezpečenie účasti pre 253 zamestnancov Úradu BSK na kurze:„Kybernetická bezpečnosť“, ktorý bude prebiehať v troch termínoch.

Termíny kurzov: najneskôr do 30. 06 .2022.
GOPAS SR, a.s. 3 600,00 € 26.04.2022 Objednávka
0116/22/EO Zabezpečenie predstavenia Bábkového divadla Mongonrock v rámci podujatia Dobrý trh, ktorého spoluorganizátorom a hlavným partnerom je Bratislavský samosprávny kraj, a to nasledovne:

* termín podujatia: 30.4.2022
* miesto podujatia: Dobrý trh
* 50-minútové predstavenie pre deti „Lovec plastov Zero Waste“
* cena je vrátane dopravy a ostatných nákladov spojených s predstavením

Peter Gärtner 350,00 € 25.04.2022 Objednávka
0120/22/EO Zabezpečenie divadelného predstavenia Divadla Žihadlo v rámci podujatia Dobrý trh, ktorého spoluorganizátorom a hlavným partnerom je Bratislavský samosprávny kraj, a to nasledovne:

* termín podujatia: 30.4.2022
* miesto podujatia: Dobrý trh
* predstavenie pre deti "Ufúľaná rozprávka"
* cena je vrátane všetkých nákladov spojených s predstavením (doprava, ozvučenie, autorské práva)
Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" 200,00 € 25.04.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »