Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2171
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0406/19/EO Účel: OSTRAHA počas konania koncertu na strednej škole, ktorý sa bude konať dňa 24. 6. 2019 v pondelok v čase 9:00 – 13:00 hod.; Počet osôb = 2; Cena = 96,00€ s DPH
ARES SECURITY, s.r.o. 96,00 € 14.06.2019 Objednávka
0420/19/EO Zabezpečenie zdravotnej hliadky počas podujatia KONCERT PRE STREDNÚ ŠKOLU, dňa 24. 6. 2019 (pondelok) v čase 9:00 -13:00 hod. v Bratislave. Počet osôb 2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto 85,00 € 14.06.2019 Objednávka
0408/19/EO Tlač 200 ks brožúr formátu 210 x 210mm v rámci projektu #ModernéŠkoly s dodaním do Úradu BSK v celkovej čiastke 594,-€ s DPH na základe nižšie uvedenej špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa:
Rozmer: 210 x 210mm
Počet strán: 4 strany obálky + 16 strán vnútro
Tlač: 4+4
Papier: vnútro 150g kriedový matný obálka 250g kriedový lesklý, jednostranné lamino matné
Väzba: V1
Náklad: 200 ks
Dodanie: 19.6.2019
SOŠ polygrafická, 594,00 € 14.06.2019 Objednávka
0423/19/EO Zabezpečenie prepravy brožúr STREDNA PRE MŇA v počte 4.600 ks (3 palety).
Termín realizácie:17.6.2019
Nakládka: Bittner Print, Ivánska cesta , Bratislava
Vykládka: GP Logistics, K Lodenici, Piešťany

GP Logistics s.r.o. 144,00 € 14.06.2019 Objednávka
0411/19/EO Zabezpečenie ubytovania v Helsinkách pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 24.-26.06.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku. ETN Slovakia s. r. o. 406,00 € 13.06.2019 Objednávka
0415/19/EO Zabezpečenie vypracovania finančnej analýzy k podávanému projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“. Finančná analýza je povinnou prílohou Žiadosti o nenávratný príspevok k uvedenému projektu, ktorý bude spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.

Gemini Group, s. r. o. 360,00 € 13.06.2019 Objednávka
0414/19/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Helsinki-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 24.-26.06.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku. FLY TRAVEL s.r.o. 1 164,00 € 13.06.2019 Objednávka
0421/19/EO Aktualizácia licencií (riadiaci softvér obsluhy a index zvuku v .html) na hlasovací systém HER pre ZBSK na obdobie 12 mesiacov. A.S.Partner s.r.o. 910,80 € 13.06.2019 Objednávka
0419/19/EO Zabezpečenie účasti na seminári „Mzdový extra špeciál–jún 2019“, ktorý sa uskutoční dňa 21.6.2019 v Trnave, pre p. B. Kostickú. Seminár organizuje spoločnosť PragmaSys s.r.o. PragmaSys s.r.o. 54,00 € 13.06.2019 Objednávka
0407/19/EO Prenájom mobilných toaliet s komplet vybavením a službami (dovoz, odvoz)
Účel: koncert pre strednú školu
Predmet: 24. 6. 2019 (pondelok) / 9:00 – 13:00
Miesto = Bratislava
Sanita a technika, s.r.o. 96,00 € 12.06.2019 Objednávka
0405/19/EO Zabezpečenie dodávateľských služieb pre účel: koncert pre strednú školu dňa 24. 6. 2019 (pondelok) v čase 7:00 – 15:00 hod. Miesto = Bratislava - presná adresa bude dodatočne upresnená, na základe víťaza súťaže. Pódium = 4 x 4 x 0,7 – 1 m. Zázemie pre zvukára = ak je potrebné, prosím zabezpečiť prestrešenie, Strecha (prestrešenie + ukotvenie) = 5x5 m. Zvukové požiadavky: Predskokani (Paolo a Kwako), USB player (na podklady mp3), Odposluchy , Bezdrôtový mikrofón 2x, Kali,DJ mixpult 4 kanálový (najlepšie Pioneer ), Odposluchy, Bezdrôtový mikrofón 2x.

LASA - Live And Acoustic s.r.o. 1 218,00 € 12.06.2019 Objednávka
0409/19/EO Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti, vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK s dôrazom na ovládanie osvetlenia a jeho riadenie podľa definovaných požiadaviek objednávateľa.

Predmet zákazky zahŕňa:
• obhliadku miesta plnenia
• demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia
• montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel, dodávky a práce súvisiace s doplnením rozvádzača, zhotovenie ovládacieho vypínača, programovanie a montáž riadiaceho systému s prihliadnutím na požiadavku na nezávislé riadenie každého svietidla, dodanie a montáž dotykového panelu, súvisiace montážne práce a spotrebný materiál)
• zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy
• vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
• dopravné náklady
• záručný servis

Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky s podrobným rozpisom celkovej ceny
2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
LEDIT SK s. r. o. 17 137,20 € 12.06.2019 Objednávka
0400/19/EO Zabezpečenie opravy TÚV a čistenie kanalizácii Jankolová (havária) pre potreby Úradu BSK. Ivan Bordáč 1 878,00 € 12.06.2019 Objednávka
0390/19/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov 2", dňa 13.6.2019 v Bratislave, ktorú organizuje Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV pre pp. V. Poljaka, V.Holienkovú, M. Obucha. Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV 60,00 € 11.06.2019 Objednávka
0366/19/EO Celoročné predplatné časopisu ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva - XXIV. ročník (2019). Celková cena je vrátane DPH a poštovného. Marián Medlen - JURISDAT 25,00 € 11.06.2019 Objednávka
0395/19/EO Zabezpečenie prekladu krátkych textov do Newsletterov zo slovenského do maďarského jazyka pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020. Predpokladaný rozsah pôvodného textu je 6 x 3 normostrany, t.j. 6 newsletterov po maximálne 3 strany v celkovom rozsahu 18 normostrán. TOP PREKLADY, s.r.o. 251,25 € 11.06.2019 Objednávka
0404/19/EO Zabezpečenie interného seminára „Novela zákona o e-Governmente pre cca 70 zamestnancov Úradu BSK“ Seminár sa uskutoční v termíne 19.6.2019 v priestoroch Ú BSK. Seminár organizuje spoločnosť stred.sk s r.o. Lektorkou bude Ing. Erika Kusyová. Cena za jednu hodinu je 80,- EUR . Celková suma 6 hodinového vzdelávania je 480,- EUR. stred.sk s r.o. 480,00 € 11.06.2019 Objednávka
0393/19/EO Zverejnenie PR článku na propagáciu projektu „Malokarpatský expres“ na web stránke „www.mtbiker.sk“ a na sociálnej sieti dodávateľa. Termín zverejnenia jún 2019. MTBIKER s.r.o. 238,80 € 11.06.2019 Objednávka
0403/19/EO Odborný seminár „Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinné od 5.4.2019“, ktorý sa uskutoční dňa 14.6.2019 v Bratislave, pre p. B. Šarayovú. Seminár organizuje spoločnosť EDOS-PEM, s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00€ s DPH. EDOS-PEM s. r. o. 79,00 € 11.06.2019 Objednávka
0401/19/EO Zabezpečenie servisu kopírovacieho zariadenia CQ 9303 so sériovým číslom 3661808240 pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. COPY PRINT GROUP,a.s. 247,20 € 11.06.2019 Objednávka
0402/19/EO Zabezpečenie spotrebného materiálu do tlačiarne Zebra ZD420 pre potreby Úradu BSK. Celková cena za celý predmet zákazky je vrátane dopravy na Úrad BSK. KODYS SLOVENSKO, s r.o. 112,09 € 11.06.2019 Objednávka
0396/19/EO Zabezpečenie expresného prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka a späť. Jedná sa o preklad (vrátane korektúry) žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh projektu Ecoregion SKAT v počte 150 strán. Texty budú zasielané priebežne počas 3 týždňov. Stanovený počet strán je odhadovaný, teda môže byť menej (nie však viac). LEXMAN EU, s.r.o. 3 135,00 € 10.06.2019 Objednávka
0389/19/EO Zabezpečenie mediálnej kampaňe na propagáciu projektu „Malokarpatský expres“ na web stránke „citylife.sk“. Termín kampane 10.6.- 29.9.2019.
Kampaň zahŕňa: priebežná bannerová kampaň /formáty 250x250, 330x130JPG, 250x250JPG, 960x120JPG, 320x50JPG, 500x150JPG, počet impresií 350 000/
prioritná pozícia v kategórii „iné akcie“ na celú dobu kampane
pozícia na titulke citylife a kidstown 4 x 1 týždeň
pozícia v newsletteri /zasielané na 8300 adries/ 4 x

Kulturka, o.z. 750,00 € 07.06.2019 Objednávka
0388/19/EO Zabezpečenie 6 ks identifikačných tabúľ na podujatí Green Week a jeho sprievodných aktivít v rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020. GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. 149,40 € 06.06.2019 Objednávka
0391/19/EO Mediálna kampaň na web stránke „topky.sk“ v sekcii „Dobré vedieť“ na propagáciu projektu „PR článok s tematikou školstva v kompetencii BSK“ s garanciou pozície 1 hodina. Zverejnená 12.06.2019. Zoznam, s.r.o. 720,00 € 06.06.2019 Objednávka
0392/19/EO Mediálna kampaň na web stránke „sme.sk“ v sekcii „DOMOV“ na propagáciu projektu „PR článok s tematikou školstva v kompetencii BSK“ s garanciou pozície 24 hodín. Plus zaradenie článku do tlačových správ natrvalo. Petit Press, a.s. 660,00 € 06.06.2019 Objednávka
0387/19/EO Zabezpečenie prekladu partnerskej dohody k projektu Ecoregion SK-AT v rozsahu 1 normostrany pre rakúskych partnerov z nemeckého do slovenského jazyka a späť. Ide o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko.
Alexandra Vikárová Mgr. 14,00 € 06.06.2019 Objednávka
0384/19/EO Zabezpečenie ozvučenie podujatia GREEN WEEK organizovaného v rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020. Výdavky sú spojené so zabezpečením ozvučovania pódií a zvukového prenosu podujatí v nasledovnom rozsahu: bezdrôtový mikrofón (3x), stojan na mikrofón (3x), mikroport (2x), monitor (3x), TV (1x), PC, personál na zabezpečenie montáže, demontáže a technickej obsluhy zvukového zariadenia. LASA - Live And Acoustic s.r.o. 1 142,40 € 06.06.2019 Objednávka
0365/19/EO 1. Zabezpečenie architektonickej štúdie expozície synagógy v Senci. Architektonický návrh expozície na prvom NP objektu synagógy, tvarové a materiálové riešenie výstavného mobiliáru a koncept osvetlenia. Konzultácia prvotného návrhu formou digitálneho modelu, pôdorysov a referencií. Výstup ako grafický spracovaný tlačený elaborát a digitálna verzia návrhu, spolupráca pri spracovaní projektu elektrických rozvodov.
2. Zabezpečenie architektonickej štúdie prestrešenia a prezentácie archeologických nálezov v záhrade synagógy v Senci. Tvarové a materiálové riešenie, spracovanie digitálneho modelu pôdorysov a referencií. Ťažiskové podhľady prevedené v koláži do fotografie. Dodanie výstupu ako graficky spracovaného tlačeného elaborátu a digitálnej verzie návrhu. Povinná konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom.
+ uniformarchitects 4 890,00 € 06.06.2019 Objednávka
0385/19/EO Prekódovanie uzamykacieho systému na prízemí a v suteréne administratívnej budovy Úradu BSK, ktoré zahŕňa: prekódovanie bezpečnostnej vložky Pextra + vrátane montáže v počte 21 ks, 85 ks bezpečenostných kľúčov Pextra + vrátane dopravy, 1 ks zámok vložkový K133, Zn, výmena zámku a doprava, 1 ks bezpečnostná vložka PEXTRA 30/35, 3 kľ., 1 ks zámok WILKA 2862, 92/35/16, Zn, 1 ks kovanie HOPPE New York, kľ.- kľ., PZ/92, biele, montáž zámku a vložky, doprava. Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 943,48 € 05.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »