Objednávka č. 0365/19/EO


Obstarávateľ
Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Zmluvný partner
Názov: + uniformarchitects
IČO: 41527470
Adresa: Hurbanova 4, 036 01 Martin
Zodpovedná osoba
Podpísal:RNDr. Ing. Marián Viskupič
Funkcia:riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
Číslo objednávky: 0365/19/EO
Popis objednaného plnenia: 1. Zabezpečenie architektonickej štúdie expozície synagógy v Senci. Architektonický návrh expozície na prvom NP objektu synagógy, tvarové a materiálové riešenie výstavného mobiliáru a koncept osvetlenia. Konzultácia prvotného návrhu formou digitálneho modelu, pôdorysov a referencií. Výstup ako grafický spracovaný tlačený elaborát a digitálna verzia návrhu, spolupráca pri spracovaní projektu elektrických rozvodov.
2. Zabezpečenie architektonickej štúdie prestrešenia a prezentácie archeologických nálezov v záhrade synagógy v Senci. Tvarové a materiálové riešenie, spracovanie digitálneho modelu pôdorysov a referencií. Ťažiskové podhľady prevedené v koláži do fotografie. Dodanie výstupu ako graficky spracovaného tlačeného elaborátu a digitálnej verzie návrhu. Povinná konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom.
Dátum vyhotovenia: 06.06.2019
Celková hodnota: 4 890,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.06.2019
Poznámka: