Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 26
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
251/2019 Zmluva o dielo, spevnenie oporného múra, Palisády 38 Keller špeciálne zakladanie, s.r.o. 44 106,59 € 19.03.2019 Zmluva
237/2017 svetelnotechnický projekt LIGHTECH s.r.o. 40 797,56 € 26.10.2017 Zmluva
1396/18 Zmluva o spolupráci v programe Erasmus + Escola Oficial de Idiomas de Ferrol 23 660,00 € 13.11.2018 Zmluva
252/19 rekonštrukcia sociálnych zariadení ELINSS s.r.o. 17 904,71 € 22.07.2019 Zmluva
512/2019 Oprava sociálneho zariadenia Elinss s.r.o. 14 280,98 € 18.04.2019 Zmluva
239/2017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM 9 890,00 € 23.11.2017 Zmluva
2401574105 Dohoda k poistne zmluve č 2401574105 o poskytnutí zľavy na poistnom Generali Poisťovňa a.s. 1 860,00 € 16.03.2019 Zmluva
227/15 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Ladislav Makó 1 200,00 € 10.12.2015 Zmluva
167 Zmluva o poskytovaný právnych služieb JUDr. Barbora Hambalek Lániková s.r.o. 899,00 € 15.05.2018 Zmluva
2401719175 Poistná zmluva Generali Poisťovňa a.s. 600,00 € 05.12.2017 Zmluva
228/2016 Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb Centrála Reklamy s.r.o. 150,00 € 08.11.2016 Zmluva
230/2016 Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb 230/2016 Centrála Reklamy s.r.o. 100,00 € 06.09.2016 Zmluva
9100119109 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
9104281137 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
172/2010 Dohoda o ukončení zmlúv Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 0,00 € 02.01.2018 Zmluva
1397/18 Zmluva o licencii na skúšanie Goethe-Institut e.V. 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
061-2 Príloha k zmluve o licencii na skúšanie Goethe-Institut e.V. 0,00 € 02.01.2019 Zmluva
50393/1999 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb Edenred Slovakia, s.r.o. 0,00 € 26.11.2018 Zmluva
107586 Komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania Gastroservis s.r.o. 0,00 € 03.02.1999 Zmluva
213/2014 Zmluva č. 1951-01/2014 o akceptácii kariet Všeobecná úverová banka,a.s. 0,00 € 01.04.2014 Zmluva
247/17 COLANNADE poistenie Colonnade Insurance S.A. 0,00 € 18.05.2017 Zmluva
218/2015 Zmluva o bežnom účte 218/2015 Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2015 Zmluva
229/2016 Zmluva o akceprácii platobných kariet č. N1951-01/2016 Všeobecná úverová banka,a.s. 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
246/2018 Zmluva o licencii na skúšanie Goethe-Institut e.V. 0,00 € 16.10.2018 Zmluva
1534/2017 Kolektívna zmluva na rok 2018 a 2019 ZO odborové zvaz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Jozefína Reháčková 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
1534/17 Dodatok č1 ku Kolektívnej zmluve č. 1534/2017 ZO odborové zvaz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Jozefína Reháčková 0,00 € 06.02.2019 Zmluva