Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 72
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA zo dňa 7.6.2007 HOUR, spol. s.r.o. 0,00 € 07.06.2021 Zmluva
Dodatok č.3_Union_č.20-33528 Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Union poisťovňa, a.s. 688,36 € 11.05.2021 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020_Milanko Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020 MILANKO spol. s.r.o. 475 442,53 € 10.05.2021 Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_052021_Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 08.05.2021 Zmluva
768/2020 Zmluva č. 768/2020 o nájme nebytových priestorov MUDr. Peter Kalist, MPH 4 798,68 € 30.04.2021 Zmluva
Dohoda o urovnaní a dohoda o vyriešení reklamácie_TEXO PARTNER Dohoda o urovnaní a dohoda o vyriešení reklamácie TEXO PARTNER, a. s. 0,00 € 30.03.2021 Zmluva
Zmluva GDPR - SPIRE LIFE SOLUTIONS Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2021 Zmluva
765/2020 Zmluva č. 765/2020 o nájme nebytových priestorov LION-MED s.r.o. 1 502,64 € 05.02.2021 Zmluva
767/2020 Zmluva č. 767/2020 o nájme nebytových priestorov Filii Sanus s.r.o. 6 563,28 € 05.02.2021 Zmluva
Dodatok č.1_k Zmluve o poskytovaní právnych služieb Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s.r.o. 30 000,00 € 20.01.2021 Zmluva
769/2020 Zmluva č. 769/2020 o nájme nebytových priestorov Angiotherapy, s. r. o. 2 987,64 € 18.01.2021 Zmluva
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode VGD Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci pri poskytovaní služieb VGD SLOVAKIA s.r.o. 65 868,00 € 12.01.2021 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020_MILANKO Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2020 na vykonanie stavebných prác MILANKO spol. s.r.o. 451 616,47 € 11.01.2021 Zmluva
Zmluva o dielo KOMPLET Zmluva o dielo na výkon havarijnej služby, opravárenských a údržbárskych prác KOMPLET s.r.o. 54,00 € 05.01.2021 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo_EURO LEASPARTNER Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo EURO LEASPARTNER, s.r.o. 0,00 € 28.12.2020 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu_SPP Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.12.2020 Zmluva
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny_ZSE Energia Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 62,00 € 21.12.2020 Zmluva
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby SLOVNAFT, a.s. 1 800,00 € 15.12.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2_041220 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 04.12.2020 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve č. 08/2018 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 08/2018 DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. 100,80 € 30.11.2020 Zmluva
762/2020 Zmluva č. 762/2020 o nájme nebytových priestorov WEKO s. r. o. 2 936,28 € 11.11.2020 Zmluva
763/2020 Zmluva č. 763/2020 o nájme nebytových priestorov MEDIMPRAX, spol. s r.o. 675,48 € 11.11.2020 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.4.2020 EURO LEASPARTNER, s.r.o. 0,00 € 05.11.2020 Zmluva
SZ_03/2020_PULImedical SERVISNÁ ZMLUVA č. 3/2020 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka PULImedical, spol. s r.o. 3 964,80 € 30.10.2020 Zmluva
Dodatok č. 01/2020 ku zmluve č. 755/2019 DODATOK č. 01/2020 KU ZMLUVE č. 755/2019 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DAVITAL, s.r.o. 1 926,00 € 26.10.2020 Zmluva
Z102020 ZMLUVA NA VÝKON FUNKCIE KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI
č. 10/2020/SK (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorená podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. 80,00 € 08.10.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb_GDPR Zmluva o poskytovaní služieb andrej.it, s.r.o. 72,00 € 30.09.2020 Zmluva
2/2020-2021/DV Zmluva č. 2/2020-2021/DV o duálnom vdelávaní Stredná odborná škola technológií a remesiel 0,00 € 08.09.2020 Zmluva
760/2020 Zmluva č. 760/2020 o nájme nebytových priestorov BALDENT, s.r.o. 3 261,00 € 27.08.2020 Zmluva
759/2020 Zmluva č. 759/2020 o nájme nebytových priestorov KADent, s. r. o. 6 804,24 € 27.08.2020 Zmluva
1 2 3 »