Zmluva č. 165/2020


Obstarávateľ
Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
IČO: 17327661
Zmluvný partner
Názov: Otvorenf hra o. z.
IČO: 50 304 844
Adresa: Pečnianska 1213117,851 01 Bratislava-Petržalka
Zodpovedná osoba
Podpísal:Ing. Iveta Šafranková
Funkcia:riditeľka
Informácie o zmluve
Kategória: Nájmy a prenájmy
Číslo zmluvy: 165/2020
Názov zmluvy: Prenájom priestorov
Dátum uzavretia: 28.12.2020
Dátum účinnosti: 29.12.2020
Dátum platnosti do:
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Poznámka: Prenajimatef ako správca nehnutellnosti prenajima najomcovi za nizsie uvedenych podmienok miestnost' C0-02 s plochou 64,8 m2 a miestnost C0-03 s plochou 1216 m2 (d'alej len ,,nebytový priestory). Ide o nebytové priestory na I. nadzemnom podlaži pristavby budovy prenajímatel'a.
Prílohy na stiahnutie