Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 78
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
03012022 Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov Duna hús s.r.o. 0,00 € 03.01.2022 Zmluva
03012022 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Qualited s.r.o. 0,00 € 03.01.2022 Zmluva
011/2022 Kúpna zmluva-rámcová ATC-JR s.r.o. 0,00 € 01.01.2022 Zmluva
1122021 Zmluva o dielo PreDomy Invest s.r.o. 0,00 € 01.12.2021 Zmluva
16112021 Darovacia zmluva Lidl Slovenská republika, v.o.s. 0,00 € 16.11.2021 Zmluva
15112021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 145/2021 Nadácia SPP 0,00 € 15.11.2021 Zmluva
0772209/00CRZ Zmluva o nájme Slovnaft a.s. 0,00 € 25.08.2021 Zmluva
28072021 Odberový diagram na dodávku a odber tepla Bratislavská teplárenská, a.s. 0,00 € 28.07.2021 Zmluva
23062021 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edingurgh´s International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 23.06.2021 Zmluva
01022021 Zmluva na poskytnutie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelno-energetického zariadenia objektovej odovzdávacej stanice tepla pre objekt Základnej školy a Gymnázia s VJM , Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium v Bratislave č. 2020121101 Ekoterm s.r.o. 0,00 € 01.02.2021 Zmluva
17122020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 17.12.2020 Zmluva
29092020 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0,00 € 02.10.2020 Zmluva
01102020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 20201001 gps systems s.r.o. 0,00 € 01.10.2020 Zmluva
02092020 Kúpna zmluva Rajo a.s. 0,00 € 02.09.2020 Zmluva
292020 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Qualited s.r.o. 0,00 € 02.09.2020 Zmluva
192020 Rámcová kúpna zmluva Picado s.r.o. 0,00 € 01.09.2020 Zmluva
27052020 Zmluva o servisnej službe Ille Papier Service SK s.r.o. 0,00 € 27.05.2020 Zmluva
10032020 Rámcová zmluva o spolupráci v zabezpečení vzdelávacích aktivít a administrácie pre zamestnancov ZŠ a G s VJM v Bratislave INFOCARD Limited, spol. s r.o. 0,00 € 10.03.2020 Zmluva
PZ002000026166_002 Zmluva č. PZ002000026166_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 0,00 € 24.01.2020 Zmluva
20012020 Zoznam zákaziek 4.Q 2019 Zoznam zákaziek 4.Q 2019 0,00 € 20.01.2020 Zmluva
OU-BA-OS1-2020/033566 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v obvode Bratislava I. v roku 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 350,00 € 15.01.2020 Zmluva
201900094 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja Magic Print s.r.o. 0,00 € 11.12.2019 Zmluva
19112019 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100058937 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 19.11.2019 Zmluva
19112019 Kúpna zmluva č. 2391134935 O2 Slovakia s.r.o. 0,00 € 19.11.2019 Zmluva
20112019 Kúpna zmluva č. 2391135084 O2 Slovakia s.r.o. 0,00 € 19.11.2019 Zmluva
30092019 Zoznam zákaziek - 3.Q 2019 ZŠ a G s VJM, MTAG 0,00 € 30.09.2019 Zmluva
26092019 Výpoveď zmluvy Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
24092019 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 0,00 € 24.09.2019 Zmluva
16092019 Výpoveď zmluvy Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. 0,00 € 16.09.2019 Zmluva
05092019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb Gymnázium Ivana Horvátha 0,00 € 05.09.2019 Zmluva
1 2 3 »