Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1703
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0140/19 odvoz bioodpad 6/19 CMT Group s.r.o. 64,80 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. JATOBA s.r.o. 1 080,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 oprava poškodených časti cvičebného priestr. JATOBA s.r.o. 1 400,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 prenáj. a služba tlač. Magic Print s.r.o. 34,08 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 za murárske a natieračské práce telocvične-Projekt otvorená škola BSK -oblast športu 2018/2019 Domotor Miroslav 1 500,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 SR vlajka a znak 2U spol.s.r.o 169,20 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 výkres,papier far.,skartováč 2 ks 3P slúži Vám, s.r.o. 247,04 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 čist.spotr. 3P slúži Vám, s.r.o. 1 554,19 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM 20 ks TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 100,00 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 energia 6/19 Západoslovenská energetika 846,42 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 údržba poč.siete za 7/19 Ing.Martin Rimbala 150,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 vyučtovanie tep.energ.za 6/19 Bratislavaská teplárenská, a.s. 13,24 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 telefon6/19 Slovák Telekom, a.s. 59,92 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 zrážková voda 6/19 Bratislavska vodar, 291,96 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 tep.energia 7/2019 Bratislavaská teplárenská, a.s. 2 580,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 prac.odev DUAL BP, s.r.o. 737,52 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 za plyn 7/19 Slov.plynaren.priemysel, 16,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 za vzdelávací prog.aplik.ekonómia-školský rok 2019/2020 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 30,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 obedy jun 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 1 569,75 € 28.06.2019 Faktúra
DFSJ/0219/19 masove vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 200,20 € 28.06.2019 Faktúra
DFSJ/0220/19 struhanka,fazula PICADO s.r.o. 54,53 € 28.06.2019 Faktúra
DFSJ/0221/19 zelenina PICADO s.r.o. 213,67 € 28.06.2019 Faktúra
DFSJ/0222/19 masove vyrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 115,50 € 28.06.2019 Faktúra
DFSJ/0217/19 mraz.knedle PICADO s.r.o. 112,56 € 27.06.2019 Faktúra
DFSJ/0218/19 jablko PICADO s.r.o. 72,52 € 27.06.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 23,52 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 paradajka čerstvé,cukety PICADO s.r.o. 96,16 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 marmeláda zmes 16 kg PICADO s.r.o. 24,07 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0214/19 mäsové výrobky DUNA-HÚS, s.r.o. 29,04 € 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0215/19 podravka,kuracie chl.,ryža,múka PICADO s.r.o. 89,31 € 26.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »