Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 75
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok na rok 2020 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. 0,00 € 10.12.2019 Zmluva
Dodatok na rok 2018, 2019 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE, Energia, a.s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
Dodatok č.9 Dodatok č. 9 k Dohode o financovaní energií a služieb SOŠ podnikania a služieb 0,00 € 23.02.2024 Zmluva
Dodatok č.7 Dodatok č. 7 k Dohode o financovaní energií a služieb SOŠ podnikania a služieb 0,00 € 21.04.2022 Zmluva
Dodatok č.6 Dodatok č. 6 k Dohode o financovaní energií a služieb SOŠ podnikania a služieb 0,00 € 27.04.2021 Zmluva
Dodatok č.4 Dodatok č. 4 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola podnikania a služieb 0,00 € 25.03.2020 Zmluva
Dodatok č.3 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná odborná škola 1 097,10 € 05.03.2019 Zmluva
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke plynu (dodatok č.2) SPP, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č.2/2022 k Zmluve č.11150126 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Marius Pedersen, a.s. 0,00 € 29.11.2022 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 Stredná odborná škola 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" ECO-LOGIC, s.r.o. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve od dielo č 1/2/2013 na servis výťahov Dušan Baďura Elektro-Výťahy 0,00 € 21.12.2021 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a partnerstve Poradca podnikateľa, s.r.o. 0,00 € 12.10.2022 Zmluva
Dodatok č. 8 Dodatok č.8 k Dohode o financovaní energií a služieb SOŠ podnikania a služieb 0,00 € 23.03.2023 Zmluva
Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Dohode o financovaní energií a služieb SOŠ podnikania a služieb 0,00 € 30.07.2020 Zmluva
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu na r. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, .a..s 0,00 € 21.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci (ISIC) CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 12.05.2020 Zmluva
Dodatok č. 1/2022 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Marius Pedersen, a.s. 0,00 € 10.05.2022 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 11150126 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Márius Pedersen,a.s. 0,00 € 17.10.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci (ISIC) CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 12.05.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č.ZK01/VK/18/11/006 KOMENSKY, s..r.o. 0,00 € 09.07.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 1.7.2019 REMEDY point, s.r.o. 0,00 € 25.11.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci nár.projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 30.06.2022 Zmluva
Dodatok 2021 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., 0,00 € 16.12.2019 Zmluva
8/2022 Zmluva o poskytovaní služby - správa počítačovej sieti a informačno-komunikačných technolófií Michal Jáger 0,00 € 28.12.2022 Zmluva
7i/2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.12.2022 Zmluva
7i/2020 Kúpna zmluva na PC zostavy a notebooky Michal Jáger 0,00 € 04.12.2020 Zmluva
7i/2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 0,00 € 18.11.2019 Zmluva
6i/2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Národný inštitút vzdelávania a mládeže 0,00 € 14.08.2023 Zmluva
1 2 3 »