Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 91
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Nájomná zmluva Delikomat Nájomná zmluva na automaty Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. 0,00 € 29.12.2022 Zmluva
Zmluva o Dielo -strecha Zmluva o Dielo - oprava strechy ELENIT, s.r.o. 17 818,64 € 16.11.2022 Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.08.2022 Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.08.2022 VYPUSTA spol. s.r.o. 2 900,22 € 02.11.2022 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/2016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/2016 Slovweld zváračská škola, s.r.o. 3 464,00 € 03.10.2022 Zmluva
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/07 Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/07 PANAKO ELEVATORS, s.r.o. 1 880,00 € 03.10.2022 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/2016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 3/2016 BARACUDA, s.r.o. 1 440,00 € 03.10.2022 Zmluva
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/07 Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/07 Štefan Czafik 1 540,00 € 03.10.2022 Zmluva
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/2020 Slovweld zváračská škola, s.r.o. 3 704,00 € 03.10.2022 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania MH Teplárenský holding, a.s. 0,00 € 19.09.2022 Zmluva
0823348/00CRZ Dohoda o odbornom výcviku žiakov stredných škôl č. 0823348/00CRZ VÚRUP, a.s. 0,00 € 31.08.2022 Zmluva
0704573/08CRZ Dodatok ku Dohode o vzájomnej spolupráci v rámci programu VEKTOR č. 0704573/08CRZ Slovnaft, a.s. 0,00 € 31.08.2022 Zmluva
0823306/00CRZ Dohoda o odbornom výcviku žiakov stredných škôl č. 0823306/00CRZ Slovnaft, a.s. 0,00 € 31.08.2022 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o Dielo - o výmene dlažby a PVC VYPUSTA spol. s.r.o. 88 921,27 € 17.08.2022 Zmluva
2022-1-SK01-KA121-VET-000066025 Zmluva o poskytnutí grantu na:
Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ 32 760,00 € 26.07.2022 Zmluva
Dodatok k zmluve č. 1 2022 Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000676870/8180 Štátna pokladnica 0,00 € 14.06.2022 Zmluva
Dohoda o spolupráci Dohoda o spolupráci pri organizácii, realizácii a zabezpečovaní skúšok na overenie odbornej spôsobilosti Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá 150,00 € 01.06.2022 Zmluva
Dohoda o spolupráci Dohoda o spolupráci pri organizácii, realizácii a zabezpečovaní skúšok na overenie odbornej spôsobilosti Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá 0,00 € 21.03.2022 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb wibo ARMSTRONG CC, s.r.o. 420,00 € 14.03.2022 Zmluva
Zmluva o obstaraní zájazdu LVVK Zmluva o obstaraní lyžiarskeho zájazdu CK AZAD s.r.o. 7 108,00 € 16.02.2022 Zmluva
Zmluva o obstaraní zájazdu Zmluva o obstaraní zájazdu - LVVK CK AZAD s.r.o. 7 120,00 € 25.01.2022 Zmluva
Dodatok k zmluve č.1 Dodatok k zmluve o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 0,00 € 19.01.2022 Zmluva
2021-1-Sk01-KA220-VET-000027995_2 Erasmus+ programme
Strategic partnerships 2
Slovak university of technology in Bratislava 7 707,60 € 14.01.2022 Zmluva
VO/0084/21 Práce a činnosti súvisiace s technickým vybavením 2 laboratórií TRILAB SK s.r.o. 38 706,00 € 03.12.2021 Zmluva
VO/0083/21 Práce a činnosti súvisiace s opravou laboratórií TRILAB SK s.r.o. 19 583,09 € 03.12.2021 Zmluva
2021-1-SK01-KA121-VET-000012152 Zmluva o poskytnutí Grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 33 790,00 € 12.10.2021 Zmluva
0771964/00CRZ/2021 Dohoda o odbornom výcviku žiakov stredných škôl SLOVNAFT, a.s. 0,00 € 31.08.2021 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke elektriny Čiastková zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. 0,00 € 01.07.2021 Zmluva
Čiastková zmluva1/2021 Čiastková zmluva na zabezpečenie služieb stravovania Up Slovensko, s.r.o. 0,00 € 26.04.2021 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie sústavy BM-MONT s.r.o. 0,00 € 15.02.2021 Zmluva
Zmluva o zabezpečení stravovania Zmluva o zabezpečení stravovania GGFS s.r.o. 0,00 € 27.01.2021 Zmluva
1 2 3 4 »