Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0045/15 KO.MA.CO. 1 055,42 € 04.02.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 Banchem 171,00 € 03.02.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 KEMA SK s.r.o. 3 660,00 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0156/18 Deak 94,15 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 116,18 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 SBDO 93,00 € 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 KO.MA.CO. 634,12 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 281,81 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 KO.MA.CO. 928,07 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0319/15 čistiace prostriedky LEON global 803,88 € 13.10.2015 Faktúra
DFBV/0026/18 práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody HS NON STOP 725,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0357/15 akreditivaný zber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0381/17 akreditovaný odber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/18 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/16 akreditovaný odber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0385/16 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0222/17 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0352/18 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFKV/0001/17 Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo ProormedentSK 3 500,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0372/18 aplikácia bioroztoku do čističky OV Mrázek Petr 120,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0386/17 bio roztok na odpady z kuchyne Mrázek Petr 120,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0004/16 Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni Mrázek Petr 120,00 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0156/19 chladničkz, spotrebný materiál POIP 471,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenei kanalizačnej šachty Helena Kanková 70,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0229/17 čistenie kanalizácie Helena Kanková 50,00 € 18.07.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 čistenie kanalizácie, odvoz splaškov Helena Kanková 80,00 € 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0053/15 čistiace prostriedky LEON global 833,88 € 04.02.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 čistiace prostriedky LEON global 278,83 € 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 čistiace prostriedky LEON global 724,52 € 27.04.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »