Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 732
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0158/17/EO Zabezpečenie programu CENKROS 4 pre oddelenie investičných činností. 3 x Balík podpory k zostave Investor + Oferta + Sada cenníkov CENEKON + TSP a 4 x Modul Investor + Sada cenníkov CENEKON + TSP.
KROS a.s. 4 441,18 € 29.03.2017 Objednávka
0159/17/EO Zabezpečenie školiaceho seminára pre 130 zamestnancov Úradu BSK, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý bude organizovať spoločnosť Autoškola WASO v dvoch termínoch v mesiacoch apríl – máj 2017. WASO, s.r.o. 1 170,00 € 29.03.2017 Objednávka
0166/17/EO Zabezpečenie on-line publikácie „Nový zákonník práce v praxi“ po dobu 12 mesiacov, ktorú zabezpečuje Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. pre oddelenie RLZM. VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 165,00 € 29.03.2017 Objednávka
0182/17/EO Zabezpečenie občerstvenia pre 50 osôb na pracovné stretnutie so starostami, ktoré sa bude konať dňa 30.3.2017 v priestoroch Úradu BSK. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 345,23 € 29.03.2017 Objednávka
0151/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Zastupiteľstva BSK pre 100 osôb, ktoré sa bude konať dňa 31.03.2017 na Úrade BSK. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 1 012,10 € 28.03.2017 Objednávka
0164/17/EO Zabezpečenie občerstvenia počas konania krajského kola dejepisnej súťaže gymnázií: 10 gymnázií z Bratislavského kraja, 3 žiaci + 1 pedagóg, celkom 40 osôb, ktoré sa bude konať dňa 05.04.2017. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 120,00 € 28.03.2017 Objednávka
0170/17/EO Zabezpečenie elektroinštalačných prác v hlavnej rozvodni v budove Úradu BSK. Peter Szabó 1 188,24 € 28.03.2017 Objednávka
0169/17/EO Zabezpečenie dotlače troch paré dokumentácie na stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia cesty III/50310". DOPRAVOPROJEKT,a.s. 1 249,74 € 28.03.2017 Objednávka
0163/17/EO Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.3.2017 v priestoroch Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave.

Hotelová akadémia 976,00 € 27.03.2017 Objednávka
0165/17/EO Zabezpečenie 5 kusov elektronickej čítačky typu PocketBook 614 Basic 2 pre potreby Úradu BSK. Arašid s.r.o. 346,20 € 27.03.2017 Objednávka
0153/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO", ktorý sa bude konať dňa 27.3.2017 v Bratislave pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia VO, p. Ing. Pokojný Vladimír, Ing. Meľo Matej, Ing. Kolajová Jana a Mgr. Petrovská Veronika. Centrum účelových zariadení 336,00 € 24.03.2017 Objednávka
0171/17/EO Zabezpečenie grafických návrhov pre prezentačné panely (roll –up) podľa špecifikácie. Mill Valley s. r. o. 460,00 € 22.03.2017 Objednávka
0172/17/EO Zabezpečenie autorskej publikácie „Klamstvá a konšpirácie“ podľa špecifikácie: 76 strán formátu A4, náklad 4.000 ks, doručenie 23.03.2017 na Úrad BSK. Jediným a výhradným realizátorom projektu a výlučným držiteľom práv k textom, použitých v publikácii je vydavateľstvo N Press, s.r.o.

N Press, s.r.o. 2 400,00 € 22.03.2017 Objednávka
0161/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2017 pre účastníkov zasadnutia.
Hotelová akadémia 60,00 € 20.03.2017 Objednávka
0118/17/EO Zabezpečenie výučby slovenského jazyka pre dvoch zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát na rok 2017. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz. langvista s. r. o. 1 320,00 € 20.03.2017 Objednávka
0130/17/EO Zabezpečenie umývania okien, parapiet a žalúzií v budove Úradu BSK Sabinovská ul. č. 16 a Jankolova ul. č. 6: umytie parapiet 0,3 x 4 m - 200 ks, umytie okien výškové práce - 300 m 2, umytie okien dostupnosť zo zeme 1 600 m 2, umytie žalúzií 800 m 2. Verve, s.r.o. 4 272,00 € 16.03.2017 Objednávka
0131/17/EO Zabezpečenie servisu, údržby a opráv kávovarov pre potreby Úradu Bratislavského samosprávného kraja na celý rok 2017. MERKUR SK, s.r.o. 2 600,00 € 16.03.2017 Objednávka
0089/17/EO Zabezpečenie tlače jednostranných a obojstranných vizitiek pre potreby Úradu BSK. ŠEVT, a.s. 992,40 € 16.03.2017 Objednávka
0152/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Novinky verzie PAM 32.01", ktorý sa bude konať dňa 17.3.2017 v Trnave pre zamestnankyňu Úradu BSK, p. B. Kostickú. VEMA s.r.o. 54,00 € 16.03.2017 Objednávka
0154/17/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "Cestná konferencia 2017", ktorá sa bude konať v dňoch 21.-22. 3.2017 v Bratislave, ktorú organizuje ANKOV group, s r.o. pre zamestnaca Úradu BSK p. Ing. L. Csádera. ANKOV group, s.r.o. 120,00 € 16.03.2017 Objednávka
0028/17/EO Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov odd. RO PS INTERACT na rok 2017, anglický jazyk pre pokročilých (3 zamestnanci) a anglický jazyk pre začiatočníkov (1 zamestnanec). the Bridge 1 700,00 € 16.03.2017 Objednávka
0141/17/EO Zabezpečenie nákupu a výmeny videorozvodov v rokovacej sále Úradu BSK. Michal Drugaj - DRUTECH 2 450,00 € 15.03.2017 Objednávka
0103/17/EO ">Zabezpečenie účasti Mgr. Petry Masácovej a Ing. Janky Jelemenskej na 11. ročníku SKIIA konferencie na tému "Hodnota za peniaze v oblasti auditu" organizovanom Slovenským inštitútom interných audítorov, ktorý sa bude konať dňa 28.03.2017 v Bratislave.
Slovenský inštitút interných audítorov 550,00 € 15.03.2017 Objednávka
0104/17/EO Zabezpečenie opravy elektroinštalácie na rok 2017 pre budovy Úradu BSK a to budova Sabinovska 16 a Jankolova ul. č. 6. Odstránenie revízných závad zistených pri odbornej prehliadke. Drobné opravy elektroinštalácie. Výmena alebo oprava nefunkčných svetelných zdrojov. Podoťahovanie prúdových spojov v rozvadzačoch a v hlavnej rozvodni. Výmena alebo oprava núdzových svietidiel. Doplnenie rozvodov 230 V zásuviek v DPL žľaboch. Peter Szabó 4 956,00 € 15.03.2017 Objednávka
0123/17/EO Zabezpečenie zjednotenia a rozšírenia funkčnosti automatizovaného zverejňovania dokumentov (vyšlé objednávky, zmluvy, prieskumy trhu) pre potreby organizácií BSK. Riešenie zabezpečí rozšírenie automatizácie zverejňovania formou exportu popisných metaúdajov, ktorý je doplnený o podporné funkčnosti na strane APV SPIN/iPSIN. Ide o naplnenie legislatívneho rámca zákona, v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN č. SPIN-3-2016-001. Asseco Solutions, a.s. 32 668,32 € 15.03.2017 Objednávka
0142/17/EO Zabezpečenie tlače brožúry pre program spolupráce INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz. Projects, spol. s r. o. 580,00 € 15.03.2017 Objednávka
0148/17/EO Zabezpečenie graficko-tlačiarenských služieb podujatia Ocenenie pedagogických pracovníkov BSK „Deň učiteľov 2017“. Creativ line, s. r. o. 264,00 € 15.03.2017 Objednávka
0121/17/EO Dodanie mapy Bratislava Card City&Region - množstvo 5000ks s charakteristikami :rozmer A3,falc 5+2 (2xharmonika) na rozmer 70x99, 90 G-print, farebnosť 4x4, prebal 108x78, 250 pohľadnicový, lak 1/0, jedna strana s výsekom pre kartu, copyright, zlom dodaných podkladov, korektúra, tlač, lepenie a doprava do sídla objednávateľa. Shocart, s.r.o. 2 750,00 € 15.03.2017 Objednávka
0149/17/EO Zabezpečenie rozšírenia elektronického informačného systému k podávaniu žiadostí o dotácie z rozpočtu BSK na doméne dotacie.bratislavskykraj.sk. NIC Hosting, s.r.o 810,00 € 15.03.2017 Objednávka
0143/17/EO Zabezpečenie reklamných bannerov v počte 3 ks. pre program spolupráce INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz. Biznis Media s.r.o. 162,00 € 15.03.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »