Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 598
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0552/16/EO Zabezpečenie opravy kamery Sony HXR-HX5E. AVPRO, s.r.o. 530,00 € 01.12.2016 Objednávka
0553/16/EO Zabezpečenie vypracovanie Projektu technológie pre potreby prípravy projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ v rámci programu INTERREG V-A SK-AT.
TOMS, spol. s r.o. 1 140,00 € 01.12.2016 Objednávka
0555/16/EO Zabezpečenie aplikácie Slido na podujatí „Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2016“, ktorá sa uskutoční dňa 06.12.2016 v priestoroch reštaurácie Vinum Galéria Bozen, Holubyho 85 Pezinok Sli.do s. r. o. 178,00 € 01.12.2016 Objednávka
0556/16/EO Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského do anglického jazyka počas zahraničnej pracovnej cesty poslancov BSK v termíne 13. a 14. 12. 2016 počas ich stretnutí na Európskej komisii. Veronika Belisová 1 694,00 € 01.12.2016 Objednávka
0564/16/EO Zabezpečenie vypracovania Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. GEMINI - Združenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a PRICOM spol. s r.o. 19 860,00 € 01.12.2016 Objednávka
0560/16/EO Poskytnutie kamerového záznamu z podujatia s názvom Talenty Európy konanej v rámci 7 Samitu miest a obcí. SUŠ scénického výtvarníctva 500,00 € 30.11.2016 Objednávka
0550/16/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2016, pre zamestnankyňu útvaru hlavného kontrolóra BSK, p. Bc. Hajnalka Polgár, ktorý sa bude konať v termíne 30.11.2016, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava. EDOS-SMART, s.r.o. 55,00 € 29.11.2016 Objednávka
0547/16/EO Zabezpečenie knižnej publikácie „Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Komentár“ vydavateľstva Wolters Kluwer. Wolters Kluwer s.r.o. 34,00 € 29.11.2016 Objednávka
0534/16/EO Zabezpečenie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SP Omega, umiestnenej v budove BSK v Bratislave. ARES s.r.o. 60,00 € 25.11.2016 Objednávka
0544/16/EO Zabezpečenie overenia ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2015 audítorom pre potreby Európskej investičnej banky. AUDANA AUDIT s.r.o. 420,00 € 25.11.2016 Objednávka
0541/16/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Seminár pre zamestnancov OF BSK" Úradu BSK, pp. Filovú, Parákovú, Matlákovú, Gálovú, ktorý sa uskutoční dňa 05.12.2016 v rokovacej sále Úradu BSK EDOS-SMART, s.r.o. 108,00 € 25.11.2016 Objednávka
0536/16/EO Zabezpečenie autorského novinárskeho textu o projekte BSK "Bez kultúry nie sme" do župných novín BSK v rozsahu cca 1000 znakov. Vanda Tuchyňová 250,00 € 25.11.2016 Objednávka
0538/16/EO Zabezpečenie elektronického zariadenia „Energy Saver“ pre Úrad BSK. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. BETES,spol.s.r.o. 21 660,60 € 25.11.2016 Objednávka
0546/16/EO Zabezpečenie dodávky a odbornej pokládky koberca v 2 kanceláriach Úradu BSK. JUTEX - Contract, s.r.o. 1 462,68 € 24.11.2016 Objednávka
0526/16/EO Zabezpečenie predĺženia platnosti domény www.region-bsk.sk na obdobie 12 mesiacov.
SWAN, a.s. 27,88 € 22.11.2016 Objednávka
0519/16/EO Zabezpečenie kancelárskeho nábytku: 2 kancelárske stoly, 2 kreslá, 2 úložné skrine, 2 menšie skrine, pohovka a 2 kreslá v súvislosti so zmenou sídla Kancelárie BSK v Bruseli a novými kancelárskymi priestormi. IKEA Zaventem 2 482,98 € 22.11.2016 Objednávka
0537/16/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, pre poslanca BSK p. Ladislav Snopko v termíne 24.11.2016 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. GO travel Slovakia, s.r.o. 588,00 € 22.11.2016 Objednávka
0539/16/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, pre podpredsedu Úradu BSK, p. Ing. Martin Berta CSc, v termíne 23.-.24.11.2016 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli. SATUR TRAVEL, a.s. 968,39 € 22.11.2016 Objednávka
0540/16/EO Zabezpečenie ubytovania v hoteli RENAISSANCE, Rue du Parnasse 19, 1050 Brussels, pre podpredsedu Úradu BSK, p. Ing. Martin Berta CSc, v termíne 23.11.2016 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli. SATUR TRAVEL, a.s. 168,00 € 22.11.2016 Objednávka
0542/16/EO Zabezpečenie produkcie Voice Over dňa 22.11.2016 k podujatiu odovzdávanie Ceny Samuela Zocha 2016. Fatmusic, s.r.o. 384,00 € 21.11.2016 Objednávka
0543/16/EO Zabezpečenie nahratia Voice Over dňa 22.11.2016 k podujatiu odovzdávanie Ceny Samuela Zocha 2016. RASTON s.r.o. 240,00 € 21.11.2016 Objednávka
0524/16/EO Zabezpečenie darčekových setov pre VIP hostí v počte 25 ks., ktorí sa zúčastnia vianočného koncertu v Bruseli v decembri 2016. Slovenský národný podnik s.r.o 1 199,75 € 18.11.2016 Objednávka
0525/16/EO Zabezpečenie 50 ks. keramických vianočných ozdôb pre poslancov z Úradu BSK. Renáta Hermysová 1 195,00 € 18.11.2016 Objednávka
0521/16/EO Zabezpečenie účasti na internom seminári „Diplomatický protokol a etiketa v pracovnom a spoločenskom styku“ , ktorý sa bude konať dňa 24.11. 2016 na Úrade BSK pre prihlásených zamestnancov Úradu BSK. PhDr. Katarina Miklošová 600,00 € 16.11.2016 Objednávka
0520/16/EO Zabezpečenie účasti na seminári "Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - teória a prax" , ktorý sa bude konať dňa 21.11.2016 v Stredisku inštitútu pre verejnú spávu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava pre zamestnancov Úradu BSK, p. Rovenskú, p. Meľa, p. Koľajovú a p. Bednárikovú. Inštitút pre verejnú správu 304,00 € 16.11.2016 Objednávka
0527/16/EO Zabezpečenie tanečného vystúpenia v rámci Víkendu zatvorených hraníc dňa 20.11.2016. Debris Company 250,00 € 16.11.2016 Objednávka
0528/16/EO Zabezpečenie kostýmu pre tanečnicu, ktorá vystúpi na podujati Víkend zatvorených hraníc dňa 20.11.2016. ACAPU, s.r.o. 60,00 € 16.11.2016 Objednávka
0529/16/EO Zabezpečenie produkcie výtvarného diela vrátane návrhu a realizácie: Kulisa „zábran štátnej hranice spred novembra 1989“ na akciu Víkend zatvorených hraníc. Ing. arch. Markéta Plachá 1 000,00 € 16.11.2016 Objednávka
0530/16/EO Zabezpečenie hudobného programu v zastúpení skupiny Longital v rámci Víkendu zatvorených hraníc dňa 20.11.2016. Daniel Salontay 800,00 € 16.11.2016 Objednávka
0531/16/EO Zabezpečenie umeleckých služieb v rozsahu čítania revolučných textov na podujati Víkend zatvorených hraníc dňa 20.11.2016. BOKK s.r.o. 252,00 € 16.11.2016 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »