Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 950
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0506/17/EO Zabezpečenie výmeny display STA3 vo výťahu v administratívnej budove Úradu BSK. ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 236,40 € 22.09.2017 Objednávka
0507/17/EO Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco RI9840/01 Lirika Black. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK. Datacomp s.r.o. 353,95 € 22.09.2017 Objednávka
0501/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Novinky verzie PAM 32.03", ktorý sa bude konať dňa 25.09.2017 v Trnave pre zamestnankyňu Úradu BSK, p. B. Kostickú. VEMA s.r.o. 54,00 € 21.09.2017 Objednávka
0502/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2017", ktorý sa bude konať dňa 29.09.2017 v Bratislave pre zamestnankyne Úradu BSK, p. D. Markošovú a p. E. Horváthovú. AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. 140,00 € 21.09.2017 Objednávka
0504/17/EO Zabezpečenie chladničky zn. ELECTROLUX pre potreby Úradu BSK. František Majtán-EURONICS TPD 239,00 € 21.09.2017 Objednávka
0499/17/EO Zabezpečenie dodanie služby „Zabezpečenie lektora v rámci školení „mobility manažérov“ pre potreby projektu Transdanube.Pearls spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky. Twin City Live OZ 4 240,00 € 19.09.2017 Objednávka
0498/17/EO Zabezpečenie časti výkonovej fázy projektových prác v časti (II. stavba): 2.3 - IG prieskum v sume 40 320,00 EUR bez DPH, 2.5 - Dokumentácia DSZ v sume 30 000,00 EUR bez DPH a DSP v sume 191 873,10 EUR bez DPH súvisiacich s rekonštrukciou cesty III/50310 Zmluvy o dielo č.2017-226-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. a BSK. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 314 631,72 € 19.09.2017 Objednávka
0500/17/EO Zabezpečenie dodanie diela „Sustainable Regional Tourism Mobility Plan“ (Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu) pre potreby projektu Transdanube.Pearls spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Inštitút priestorového plánovania 7 600,00 € 19.09.2017 Objednávka
0503/17/EO Zabezpečenie organizácie podujatia - odbornej konferencie „Bratislava Smart Region“ vrátane zabezpečenia mediálnej kampane na tému inovatívne riešenia pre región. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. CREATIVE PRO (KE) s.r.o. 109 020,00 € 19.09.2017 Objednávka
0493/17/EO Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK, OSÚRaRP, p. A. Jurčíkovú, p. L. Moravčíkovú, p. M. Horvátha a p. M. Beniača v hoteli "New Hotel Charlemagne", Boulevard Charlemagne 25-27, v Bruseli v termíne 09.10-12.10.2017, za účelom zahraničnej služobnej cesty, počas ktorej sa zúčastnia na odborných workshopoch v inštitúciách EÚ v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. FLY TRAVEL s.r.o. 2 400,00 € 14.09.2017 Objednávka
0489/17/EO Zabezpečenie opravy zariadenia Apple MacBook. SWISS spol. s.r.o. 87,60 € 14.09.2017 Objednávka
0488/17/EO Zabezpečenie prenájmu konferenčných miestností hotela Bratislava a doplnkových služieb v termíne 14.09.2017. City Hotel Bratislava s.r.o. 3 014,60 € 13.09.2017 Objednávka
0492/17/EO Technické zabezpečenie tlače fotografií s dodaním, ktoré budú použité na konferencii „Deliberatívny dialóg“. Creativ line, s. r. o. 360,00 € 13.09.2017 Objednávka
0485/17/EO Technické zabezpečenie tlače fotografií s dodaním, ktoré budú použité na tlačovej konferencii priamo na rieke Dunaj v Devíne v súvislosti predstavením dosiahnutých postupov v trvajúcom projekte “Floodserv” – Verejný protipovodňový núdzový a výstražný systém.
Creativ line, s. r. o. 144,00 € 12.09.2017 Objednávka
0484/17/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "Znečistené územia 2017", ktorá sa bude konať v dňoch 16.-18.10.2017 na Štrbskom plese v hoteli Sorea Trigan, ktorú organizuje Slovenská geotechnická spoločnosť, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia životného prostrdia, p. M. Obucha a p. V. Holienkovú. Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS) 220,00 € 12.09.2017 Objednávka
0486/17/EO Zabezpečenie aktualizácie webu ecday.sk, predĺženie domény ecday.sk na obdobie 12 mesiacov a doplnkové služby podľa špecifikácie, výmena horného banneru a grafická úprava podľa DM, zmena textových informácii a aktualizácia webu ecday.sk, vytvorenie podstránky #ecday 2017, úprava videa – vloženie titulkov, grafické práce merkantil (polokošele) podľa DM, grafické spracovanie bulletinu, report od roku 2012-2017.
MacMike VAT s.r.o. 936,00 € 12.09.2017 Objednávka
0494/17/EO Zabezpečenie a realizácia odbornej obsahovej náplne konferencie BSK k DEKD 2017 „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a jej kreatívnej reflexie“ dňa 19.09.2017 v priestoroch Hotela pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra, ktorá je súčasťou projektu „Heritage SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Občianske združenie Slovenská ľudová majolika 8 800,00 € 12.09.2017 Objednávka
0495/17/EO Zabezpečenie tlače a grafické spracovanie odbornej publikácie ku konferencii BSK „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ pre potreby projektu „Heritage SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. ORMAN. s.r.o. 5 862,00 € 12.09.2017 Objednávka
0496/17/EO Zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie odbornej konferencie „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ dňa 19.9.2017 v priestoroch Hotela pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra pre potreby projektu „Heritage SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky.
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA 6 180,00 € 12.09.2017 Objednávka
0479/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Bruselu do Viedne pre zamestnanca Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Tomáša Telekyho v termíne 12.09. - 24.09.2017 na zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej sa zúčastní na bilaterálnych stretnutiach s partnerskými inštitúciami SR. GO travel Slovakia, s.r.o. 215,00 € 11.09.2017 Objednávka
0480/17/EO Zabezpečenie grafických prác - polep na autobus "Malokarpatský expres". Michal Janovský - Grafikáreň 90,00 € 11.09.2017 Objednávka
0487/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu Úradu BSK, p. Karin Bartošovú v termíne 24.10. - 27.10.2017 na zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej sa zúčastní na konferencii Európskej komisie - REA, v rámci programu H2020 "E-Governement projects - Exploitation and Sustainability v Bruseli. Pontis SK s.r.o. 648,11 € 11.09.2017 Objednávka
0474/17/EO Zabezpečenie účasti na seminár: "Základný kurz k verejnému obstarávaniu pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov", v dňoch 19.-20.9.2017 v Bratislave pre p. Micenkovú, ktorú organizuje PROEKO s.r.o. PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 178,00 € 07.09.2017 Objednávka
0475/17/EO Zabezpečenie cateringu na poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK obedové menu pre 100 osôb, ktorá sa bude konať dňa 13.09.2017 na SŠ, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 584,00 € 07.09.2017 Objednávka
0476/17/EO Zabezpečenie cateringu na poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK občerstvenie pre 100 osôb, ktorá sa bude konať dňa13.09.2017 na SŠ, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 762,00 € 07.09.2017 Objednávka
0477/17/EO Zabezpečenie grafických prác a tlač plagáta "Malokarpatský expres", formát A3, jednostranný 4+0, 129g, matný natieraný papier, náklad 50ks. Michal Janovský - Grafikáreň 190,00 € 07.09.2017 Objednávka
0461/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Územnej školskej rady, ktoré sa uskutoční v mesiaci september 2017 na Úrade BSK. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 47,00 € 04.09.2017 Objednávka
0465/17/EO Zabezpečenie dotlače mesačníka Bratislavský kraj (vydanie BK 03/2017; BK 04/2017) v náklade 20ks. Slovenská Grafia a.s. 120,00 € 31.08.2017 Objednávka
0466/17/EO Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí „Ceny SOZA“, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava, ako aj záštitu nad odovzdávaním ocenenia – Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora. Propagácia sa uskutoční prostredníctvom uvedenia loga BSK na pozvánke podujatia a uvedením BSK ako partnera podujatia. Jediným a výhradným organizátorom podujatia je Slovenský ochranný zväz autorský. SOZA 3 600,00 € 31.08.2017 Objednávka
0467/17/EO Zabezpečenie vysielacieho času v TV Senec v termíne od 01.09.-31.12.2017 podľa špecifikácie: 3x účasť na Z BSK vrátane reportáže a TB, 1x účasť predstaviteľa BSK v relácii o prezentácii kraja a aktivitách Ú BSK, 1x prezentácia BSK v rámci vysielania. TV Senec, s.r.o. je jediným a výhradným poskytovateľom vysielacieho času TV Senec. TV Senec s.r.o. 5 000,00 € 31.08.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »