Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 543
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0479/16/EO Zabezpečenie účasti na konferencii "Zdravotnícky manažment 2016", ktorá sa uskutoční dňa 3.-4.11.2016 v hoteli Radisson Blu Carlton Bratislava, účastník: MUDr. Valerián Potičný, MPH., JUDr.Ing. Jana Ježíková, PhDr. Valburga Mesárošová, Mgr. Ivana Vanacká. News and Media Holding a.s. 696,00 € 20.10.2016 Objednávka
0481/16/EO Zabezpečenie služieb spojených s prípravou jedál počas workshopu BSK v rámci podujatia Open Days 2016 v Bruseli. MUST EVENT CATERING-La Famille d`Adam sprl 200,00 € 20.10.2016 Objednávka
0472/16/EO Zabezpečenie vzdelávania "PC zručnosti - Microsoft Excel 2016" pre potreby zamestnancov oddelenia RO PS INTERACT. IT ACADEMY s.r.o. 424,96 € 20.10.2016 Objednávka
0475/16/EO Zabezpečenie nákupu pracovných odevov pre referentov údržby. Ľubica Podolcová - ĽUBICA 890,35 € 20.10.2016 Objednávka
0480/16/EO Zabezpečenie účasti na seminári, "Všetko podstatné o VO pre dodávateľov a záujemcov o verejné zákazky v roku 2016 s akcentom na relevantné zmeny účinné od 18.4.2016", ktorý sa bude konať dňa 18.10.2016 v Bratislave - Dom kultúry Ružinov, pre p. I. Gábrišovú Hovorkovú. PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 69,00 € 17.10.2016 Objednávka
0466/16/EO Zabezpečenie účasti na vzdelávacích kurzoch „Počítačové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2016“, cca 47 zamestnancov v piatich dohodnutých termínoch do 31.12.2016 v priestoroch dodávateľa. GOPAS SR, a.s. 3 721,56 € 14.10.2016 Objednávka
0469/16/EO Zabezpečenie nákupu 30 ks vstupeniek v cene 50,- EUR/ks na Dni otvorených pivníc, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. - 26. novembra 2016. Združenie Malokarpatská vínna cesta 1 500,00 € 14.10.2016 Objednávka
0471/16/EO Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom rádia Viva Metropol. Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. INTERSONIC MEDIA s.r.o., je jediným a výhradným poskytovateľom vysielacieho času v rádiu Viva Metropol. INTERSONIC MEDIA s.r.o. 43 200,00 € 14.10.2016 Objednávka
0461/16/EO Zabezpečenie zriadenia domény a hostingu natasa.help Websupport, s r. o. 61,00 € 13.10.2016 Objednávka
0462/16/EO Zabezpečenie konfigurácie ústredne a nastavenia manažérskych aparátov TCNS, s.r.o. 104,40 € 13.10.2016 Objednávka
0457/16/EO Zabezpečenie účasti na konferencii Včasná intervencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-11.11.2016, pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľku Odboru sociálnych vecí p. Mgr. Michaela Šopová a podpredsedníčku Úradu BSK, p. PhDr. Gabriella Németh. Trnavská univerzita v Trnave 40,00 € 13.10.2016 Objednávka
0470/16/EO Poskytnutie uisťovacích služieb v rozsahu posúdenia súladu zmlúv týkajúcich sa účasti BSK na projektoch a spolupráci s partnermi s platnými právnymi predpismi v oblasti rozpočtových pravidiel a zásad hospodárenia samosprávneho kraja. Normohodina poskytnutia služby je 75,00 EUR/hod.. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne sumu 4 000,00 EUR. BASTA AUDIT s.r.o. 4 000,00 € 13.10.2016 Objednávka
0454/16/EO Zabezpečenie nákupu 1 ks uzamykateľnej kovovej kartotéky o rozmeroch 1320 x 413 x 622 mm. B2B Partner s.r.o. 183,60 € 10.10.2016 Objednávka
0453/16/EO Zabezpečenie neoficiálnej večere (večera, 2 nápoje, káva/čaj) v reštaurácii I-DOCK RESTAURANT, IJdok 4, 1013 MM Amsterdam, Holandsko, ktorá sa bude konať dňa 08.11.2016 pre cca 50 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru

V´Leisure I dock B.V. 2 500,00 € 10.10.2016 Objednávka
0452/16/EO Zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok elektrických zariadení a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budove Úradu BSK a v budovách, ktoré sú v správe Úradu BSK v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky zo dňa 12.09.2016. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Peter Szabó 21 780,00 € 07.10.2016 Objednávka
0439/16/EO Zabezpečenie vypracovania nezávislého stanoviska krajským odborníkom MZ SR pre VÚC BSK v oblasti reumatológia ku klinickému skúšaniu s č. protokolu: I8K-MC-JPDA.

Doc., MUDr. Zdenko Killinger,PhD. krajský odborník MZ SR pre oblasť reumatológia 100,00 € 06.10.2016 Objednávka
0440/16/EO Zabezpečenie nákupu 1 ks dvojkrídlovej celohliníkovej exteriérovej vitríny LUX DUAL , výška 1000 x 02260 x 60 mm na 30x A4 a hranatého stojana, ktorý je určený k požadovanej vitríne na upevnenie. Aluprojekt s.r.o. 913,20 € 06.10.2016 Objednávka
0442/16/EO Zabezpečenie opravy a servisu služobného vozidla Mercedes Viano BA 073 OU - servis po roku (natlakovanie a kontrola chladiacej sústavy, výmena expanznej nádržky, oprava pravého zadného tapacíra, kontrola automatickej prevodovky, adaptácia automatickej prevodovky, lakovanie dvierok). Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 1 563,26 € 06.10.2016 Objednávka
0438/16/EO Zabezpečenie účasti pre zamestnancov Ú BSK, odboru INTERACT p. Ing. Janke Jelemenskej a p. Ing. Monike Sedmákovej na seminári "Annual Accounts, Risk Assessment and Financial Corrections of ESI Funds 2014-2020", ktorý sa bude konať v dňoch 27.-28.10.2016 v Berlíne, Nemecko. European Academy for Taxes, Economics & Law Brauner Klingenberg GmbH 3 139,22 € 06.10.2016 Objednávka
0441/16/EO Zabezpečenie diagnostiky, posúdenia technického stavu a opraviteľnosti zariadení mcpower.sk, s.r.o. 199,20 € 06.10.2016 Objednávka
0445/16/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "Stavebné úrady 2016", ktorá sa bude konať v dňoch 6.-7.10.2016 v Demänovskej doline - Jasnej, ktorú organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov, pre p. Ing. B. Kristínovú a p. Ing. J. Hapčovú. Slovenská komora stavebných inžinierov 80,00 € 05.10.2016 Objednávka
0443/16/EO Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom Ružinovskej televízie. Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. TVR a RE s.r.o., je jediným a výhradným poskytovateľom vysielacieho času Ružinovskej televízie. TVR a RE, s.r.o. 27 000,00 € 04.10.2016 Objednávka
0435/16/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "XXI. Ročník – Dni slovenských cestárov", ktorá sa bude konať v dňoch 6.-7.10.2016 v Banskej Bystrici, Hotel Dixon, pre zamestnaca Ú BSK p. Ing. L. Csádera. Kongres Studio, spol. s r.o. 130,00 € 29.09.2016 Objednávka
0432/16/EO Zabezpečenie účasti na 12. ročníku konferencie: "eBF 2016", ktorý sa bude konať v dňoch 08.-11.11.2016 v Ostrave hotel Imperial, ktorý organizuje NAR marketing s.r.o. pre p. Ing. J. Gockú. NAR marketing s.r.o. 290,40 € 28.09.2016 Objednávka
0431/16/EO Zabezpečenie opravy služobného auta Ú BSK BL 803 KZ - fyzické vyhľadanie chýb riadenia, výmena podtlakovej hadice, výmena obalu akumulátora, montáž ultrazvukového odpudzovača hlodavcov. Todos Bratislava s.r.o. 200,00 € 28.09.2016 Objednávka
0429/16/EO Zabezpečenie tlače a inštalácie galérie na Cyklomoste slobody Devínska Nová Ves. PROMO ACTIVITY s.r.o. 624,00 € 28.09.2016 Objednávka
0430/16/EO Zabezpečenie fotografických materiálov pre potreby vydania brožúry Bratislavského regiónu podľa špecifikácie vrátane dopravy a odovzdania do 30.09.2016. Mgr.Peter Takács- Mediapoint 660,00 € 28.09.2016 Objednávka
0436/16/EO Zabezpečenie konzultačných a prezentačných služieb počas regionálnej konferencie "Cestovný ruch pre všetkých"organizovanej k Svetovému dňu cestovného ruchu v Senci dňa 27.9.2016. Amsterdam Marketing 900,00 € 26.09.2016 Objednávka
0420/16/EO Zabezpečenie softwérovej podpory k ArcGIS for Desktop Basic SIngle Use Maintenance a balík 1000 servisných kreditov ArcGIS online. ArcGEO Information Systems s.r.o. 1 063,20 € 22.09.2016 Objednávka
0416/16/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov a technického vybavenia pre II. ročník Fóra Dunajského fondu v termíne 22.09.2016. Podujatie organizuje Stredoeurópska nadácia v rámci programu Dunajský fond v Divadle Aréna a v rámci diskusie vystúpi aj predseda BSK Pavol Frešo. Divadlo ARÉNA 2 340,00 € 20.09.2016 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »