Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2119
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0367/19/EO Zabezpečenie tlmočenia zo SJ-AJ a opačne, počas rokovania členov riadiaceho výboru projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“.

Stretnutie sa uskutoční dňa 27.05.2019 o 09:00 hod. v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16., veľká zasadačka. Predpokladaná dĺžka stretnutia je 3 hodiny.

Témou rokovania bude prezentácia a diskusia ku spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy s názvom Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.
LEXMAN, s.r.o. 144,00 € 24.05.2019 Objednávka
0358/19/EO Balenie a distribúcia brožúr STREDNA PRE MŇA na základe zaslanej databázy = 4.600 ks = 129 adries.
Cena zahŕňa prebalenie na potrebné množstvá, tlač etikiet, dočasné skladovanie a 2 pokusy o doručenie.
GP Logistics s.r.o. 900,00 € 22.05.2019 Objednávka
0350/19/EO Zabezpečenie ubytovania pre p. župana a p. riaditeľku Lysákovú, v rámci stretnutia hejtmanov a županov v Českom Krumlove v dňoch 23. a 24.5.2019. Celková cena bude fakturovaná na základe skutočne čerpaných služieb v sume podľa aktuálneho menového kurzu. KrumlovLive s.r.o. 270,00 € 22.05.2019 Objednávka
0363/19/EO Zabezpečenie mediálnej kampane na propagáciu eventu „GREENWEEK“, ktorý sa uskutoční 8.6.2019, v rámci projektu „Danube Bike&Boat“ na stránke www.citylife.sk. Termín kampane 27.5.- 8.6.2019.

Kampaň zahŕňa: Square banner 250x250, 330x130JPG, 250x250JPG, 960x120JPG, 320x50JPG, 500x150JPG,
počet impresií: 50 000
prioritná pozícia v zozname eventov v termíne: 1 týždeň
pozícia na titulke citylife a kidstown: 1 týždeň
pozícia v newsletteri: 1x
FB promotion: 2x zverejnenie
PR tlačové správy k podujatiu: 2x uverejnenie
Kulturka, o.z. 500,00 € 22.05.2019 Objednávka
0362/19/EO Zabezpečenie mediálnej kampane na propagáciu eventu „GREENWEEK“, ktorý sa uskutoční 8.6.2019, v rámci projektu „Danube Bike&Boat“ na stránke www.kamdetmi.sk. Termín kampane 27.5.- 8.6.2019.

Kampaň zahŕňa: PR článok - 1 článok
SLAJDER na titulke: 2 týždne
FB promotion: 2 x zverejnenie
TIP na event: 1 x zverejnenie

PRELIEZKA, o.z. 248,00 € 22.05.2019 Objednávka
0359/19/EO Zabezpečenie tlmočníckych služieb slovenský jazyk - nemecký jazyk retour, dňa 23.05.2019, na Úrade BSK, Sabinovská 12. Ide o stretnutie projektových partnerov k pripravovanému projektu "Ecoregion SKAT". Jedná sa o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko. Alexandra Vikárová Mgr. 130,00 € 22.05.2019 Objednávka
0360/19/EO
Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia.">Nákup digitálno - dokumentačnej techniky pre vybavenie digitálno - dokumentačného centra pre potreby projektu Heritage SK-AT, financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020. Predmet zákazky zahŕňa nákup digitálnych fotoaparátov a príslušenstva v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v prílohe "Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia".

Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia.
Henrich Sonnenschein- ITSK 7 565,00 € 22.05.2019 Objednávka
0340/19/EO Predĺženie licencií na antivírový program Eset Endpoint protection Standard na obdobie 12 mesiacov pre 300 používateľov. AUTOCONT s.r.o. 2 076,00 € 21.05.2019 Objednávka
0351/19/EO Zabezpečenie manažérskeho vzdelávania „Leadership – priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu – III“ pre 15 riaditeľov odborov Ú BSK v roku 2019. Manažérske vzdelávanie sa uskutoční v termíne 7.6.2019 v priestoroch mimo Ú BSK. Lektorkou bude A. Profantová. Mgr. Andrea Profantová 600,00 € 21.05.2019 Objednávka
0345/19/EO Zabezpečenie 65 ks stolových menoviek plastových s rozmerom 61x210 mm pre potreby odboru INTERACT. Lamitec, spol. s r.o. 107,64 € 20.05.2019 Objednávka
0344/19/EO Zabezpečenie 36 ks stolových stojanov (Cena za ks: 8,50 EUR bez DPH) a 31 ks stolových vlajok (Cena za ks: 4,00 EUR bez DPH) všetkých štátov Európskej únie, vrátane vlajky Európskej únie a štátov Nórska a Švajčiarska pre potreby odboru INTERACT. 2U spol. s r.o. 516,00 € 20.05.2019 Objednávka
0337/19/EO Zabezpečenie tlmočníckych služieb, slovenský jazyk - maďarský jazyk retour, dňa 21.05.2019, v Mosonmagyaróvári (Maďarsko). Ide o pracovné stretnutie s potenciálnymi projektovými partnermi k pripravovanému projektu „Ecoregion SKHU - II.etapa" (Ekocentrum Čunovo), kde im bude prezentovaný projektový zámer. Jedná sa o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko. Agentúra Avion s.r.o. 70,00 € 20.05.2019 Objednávka
0338/19/EO Dodávanie a sprístupnenie pravidelného spravodajského servisu, a to v rozsahu poskytovania textových spravodajských servisov, slovných spravodajstiev a zabezpečenia prístupu do spravodajského servisu prostredníctvom aplikácie na obdobie 12 mesiacov.

Cena za mesiac poskytovanej služby: 950,00 EUR bez DPH.
Cena za 12 mesiacov poskytovania služby: 11 400,00 EUR bez DPH.

Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podrobný opis predmetu zákazky.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 13 680,00 € 17.05.2019 Objednávka
0339/19/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku.

Položka: Aplikácia prípravku „VECTOBAC 12AS larvicíd“ alebo „ekvivalentu“ pozemným postrekom pri aplikačnej dávke 0,65 l/ha (aplikácia + biologický prostriedok)
Merná jednotka: úkon/ha
Jednotková cena: 55,00 EUR bez DPH.

Plnenie predmetu zákazky:
Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa počas obdobia 12 mesiacov, maximálne do vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej objednávky.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Ecoder s.r.o. 83 979,00 € 17.05.2019 Objednávka
0341/19/EO Zabezpečenie potlače 20 ks erbov a výroba špecifických plotrových nápisov na 20 ks rámových paspárt s manuálnym lepením, ktoré budú slúžiť na reprezentatívne účely konferenčnej miestnosti v budove Úradu BSK.

Príloha písomnej objednávky:
1. Cenová ponuka (rozpis ceny) spoločnosti Creative line, s.r.o.
CREATIVE LINE s.r.o. 175,20 € 17.05.2019 Objednávka
0346/19/EO Zabezpečenie tlačiarne Zebra ZD420 300Dpi pre oddelenie správy majetku na tlačenie štítkov a čiarových kódov zo systému SPIN2 modul MAJETOK. KODYS SLOVENSKO, s r.o. 531,60 € 17.05.2019 Objednávka
0347/19/EO Zabezpečenie výmeny chybného disku na servery elektronizácie ProLiant DL380p Gen8. Typ disku: EG0600FCVBK-SC HP 600GB 6G SAS 10K rpm 2.5" SFF SC Enterprise Hard Drive. DATALAN a.s. 154,80 € 17.05.2019 Objednávka
0343/19/EO Zabezpečenie geodetických prác v k.ú. Ivanka pri Dunaji a Farná za účelom vyhotovenia oddeľovacieho geometrického plánu na účely zámeny pozemkov medzi obcou Ivanka pri Dunaji a BSK.

TRIGON ALFA, spol. s.r.o. 1 440,00 € 17.05.2019 Objednávka
0335/19/EO Jednodňové vstupenky (5 EUR/ks) a hráčske lístky (16 EUR/ks) na podujatie Majstrovstvá SR v elektronických športoch 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 17-19. 5. 2019 v Refinery Gallery v Bratislave.
Fakturácia reálneho počtu vstupeniek bude na základe skutočnej účasti študentov a hráčov BSK.
Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku a ich výhradným organizátorom je spoločnosť Yvents, s.r.o.
Yvents, s.r.o 5 000,00 € 16.05.2019 Objednávka
0327/19/EO Zabezpečenie tlmočníka v chorvátskom jazyku na 30.5. - 31.5. 2019 z dôvodu návštevy delegácie predsedu Vukovarsko - sriemskej župy s cieľom nadviazať spoluprácu s BSK. Služby tlmočníka sú objednané na 30.05.2019 v čase 10,00 - 19,00 hod. a 31.05.2019 v čase 9,00 - 14,00 hod. SIMAK International, s.r.o. 525,00 € 16.05.2019 Objednávka
0333/19/EO
Účastnícky poplatok za seminár v celkovej výške 79,- EUR s DPH pre 1 osobu zahŕňa organizačné a technické vybavenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas celého dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed. ">Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT, Heleny Hlubockej a Silvii Garajovej na školení "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek vrátane zmien od 1.5.2019" v Bratislave dňa 19.6.2019.

Účastnícky poplatok za seminár v celkovej výške 79,- EUR s DPH pre 1 osobu zahŕňa organizačné a technické vybavenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas celého dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed.
PROEKO s.r.o. 158,00 € 16.05.2019 Objednávka
0331/19/EO Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT p.Heleny Hlubockej a p. Silvii Garajovej na odbornom seminári „Cestovné náhrady v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory“, ktorý sa uskutoční dňa 21.05.2019 v Bratislave. PROEKO s.r.o. 148,00 € 16.05.2019 Objednávka
0332/19/EO Zabezpečenie neoficiálnej večere pri príležitosti zasadnutia monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Salzburgu, Rakúsko, dňa 27.05.2019 pre cca 50 osôb (3 chodová večera, 2 nealkoholické nápoje, káva/čaj). Gassner & Gassner Gastronomie GmbH / Restaurant Stieglkeller 1 825,00 € 16.05.2019 Objednávka
0334/19/EO Zabezpečenie plagátov na propagáciu Stredná pre mňa podľa nasledovnej špecifikácie.
Plagát A3
4+0
150 gr NPM
počet kusov: 54 ks
dodanie: Sabinovská 16, Bratislava
DUBRA, s.r.o., 47,95 € 14.05.2019 Objednávka
0329/19/EO Vymaľovanie priestorov v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul. 16, Bratislava (vstupná hala, chodby na prízemí a zasadačka na prízemí č. 025).

Príloha písomnej objednávky:
1. Rozsah dodávok a prác - cenový rozpočet (cenová ponuka) dodávateľa
Ladislav Pollák 5 998,81 € 13.05.2019 Objednávka
0328/19/EO Spiatočná letenka z Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 24.05.- 05.06.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Účelom tejto cesty je účasť na sérii bilaterálnych stretnutí s partnermi organizovaných v rámci pilotného projektu Európskej komisie týkajúceho sa indexu sociálneho rozvoja. FLY TRAVEL s.r.o. 298,41 € 13.05.2019 Objednávka
0330/19/EO Zabezpečenie komplexných služieb podujatia s názvom „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ podľa priloženého itinerára podujatia dňa 14.5.2019 pre 60 osôb v rámci projektu Transdanube.Pearls. (DTP-1-034-3.1) spolufinancovaného z Dunajského nadnárodného programu. Komplexné služby zahŕňajú prepravné služby, prenájom priestorov pre podujatie, stravovacie služby a služby delegáta v časti programu.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
TOUR4U, s.r.o. 7 975,00 € 13.05.2019 Objednávka
0318/19/EO Zabezpečenie pumptrackovej arény na kľúč na 1 deň zahŕňajúce montáž a demontáž, požičovňu prilieb, bicyklov a kolobežiek, inštruktorov a dozor. Ďalej zabezpečenie 30 min. programu zahŕňajúceho video a prednášku Filipa Polca. Účelom je podpora podujatia Greenweek organizovaného vo Vrakuni 8.6. 2019 v rámci projektu Danube Bike and Boat financovaného Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU za účelom napĺňania aktivít projektu. Cieľom je spropagovanie kľúčových aktivít projektu, ktorými sú dve témy, a to bike a boat a takisto inforrmovanie verejnosti o novo sa rozvíjajúcej destinácii Dunajské ostrovy a jej zapojenie sa do aktivít projektu. EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. 5 998,80 € 07.05.2019 Objednávka
0326/19/EO Zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku k súkromným parcelám, ktoré sú zasiahnuté realizáciou stavebných aktivít projektu Cezhraničného prepojenia území medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky.
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 080,00 € 07.05.2019 Objednávka
0317/19/EO Zabezpečenie účasti na neformálnej konferencii: "Cesty k dobrej škole", dňa 23.5.2019 v Bratislave, ktorú organizuje nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA pre pp. B. Grohling, I.Urbančík, D. Augustínska. Účastnícky poplatok na osobu je 39,00€ vrátane DPH . Celková suma je 117,00€ vrátane DPH. Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA 117,00 € 06.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »