Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1306
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0184/18/EO Zabezpečenie vytepovania 3 kancelárií v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, o rozlohe 90 m2. Verve, s.r.o. 164,40 € 25.04.2018 Objednávka
0195/18/EO Zabezpečenie kopírovania projektovej dokumentácie Bratislavského bábkového divadla pre potreby Úradu BSK. Bittner repro s.r.o. 1 183,56 € 25.04.2018 Objednávka
0178/18/EO Zabezpečenie služieb agentúrneho spravodajstva Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v rozsahu: prístup do agentúrneho spravodajstva dodávateľa v rozsahu multilicencie; textové spravodajské servisy: domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis, archív slovného spravodajstva; prístup do aplikácie TASR PRO. Tlačová agentúra Slovenskej republiky poskytuje autorskú službu v súlade s autorským zákonom a je výhradným poskytovateľom predmetnej služby. Rozsah služieb odo dňa platnosti objednávky na 12 mesiacov. TASR 13 680,00 € 24.04.2018 Objednávka
0194/18/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnom zdravotníckom summite - účastnícky poplatok a ubytovanie počas konania "9. ročníka Prague International Health Summit", ktorý sa uskutoční v dňoch 17. - 18.05.2018 v hoteli International, Koulova 15, v Prahe, pre zamestnancov Úradu BSK, odboru zdravotníctva, riaditeľku odboru p. JUDr. Ing. Jana Ježíková a p. MUDr. Tomáš Szalay. Contour s.r.o. 1 206,00 € 24.04.2018 Objednávka
0189/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú z Viedne do Bruselu v termíne 24.4.2018. – 26.4.2018 za účelom účasti pani riaditeľky Lukáčovej na bilaterálnych stretnutiach so zástupcami Európskej komisie a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. SATUR TRAVEL, a.s. 514,23 € 23.04.2018 Objednávka
0187/18/EO Zabezpečenie dvadsiatich štvorkomorových búdok pre dážďovníky, ktoré sú vhodné na namontovanie na povrch atiky. Búdky budú slúžiť ako kompenzačné opatrenie za stratu trvalých hniezdnych možností dážďovníkov na zateplených budovách v pôsobnosti BSK. APUS Slovakia s.r.o. 1 140,00 € 23.04.2018 Objednávka
0136/18/EO Zabezpečenie tlačiarenských služieb s dodaním na Úrad BSK v rámci projektu turistická brožúra + plagát A3 – Turistickým vlakom do Plaveckého podhradia 2018 na základe špecifikácie a to nasledovne: Formát: DL brožúra - 8 stranová, Rozmer: (100x210mm), Farebnosť: 4+4, B2, Papier: 150g/m2, Tlač: digitálna, Špeciálna úprava papier: matný, natieraný, Celkový náklad: 5.000 ks, Formát: A3, Rozmer: (420x297mm), Farebnosť: 4+0, Papier: 150g/m2, natieraný matný, Náklad - vydanie: 60 ks.
Weltprint 534,00 € 20.04.2018 Objednávka
0175/18/EO Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov Úradu BSK, odd. RO PS INTERACT, na rok 2018, anglický jazyk pre začiatočníkov (2 zamestnanci). International House Bratislava, s.r.o. 2 217,60 € 20.04.2018 Objednávka
0176/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Turku-Viedeň a ubytovania v hoteli Scandic Plaza, Yliopistonkatu 29, 20100 Turku, Fínsko pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 02.- 04.05.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku, Fínsko. GO travel Slovakia, s.r.o. 689,00 € 20.04.2018 Objednávka
0193/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 24.-26.04.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku.
GO travel Slovakia, s.r.o. 505,00 € 20.04.2018 Objednávka
0180/18/EO dĺžka ľavej strany oblúkovej steny - 2809,2 mm, dĺžka pravej strany oblúkovej steny - 2115,2 mm, výška oblúkovej steny - 2973 mm, oblúk zahnutý na 90 stupňov, dĺžka samostatnej rovnej steny (druhý diel na pravej strane) - 1384 mm, výška - 2973 mm.">Zabezpečenie "Prezentačnej steny Backwall, T3 works" ,ktorá bude umiestnená v mediálnej miestnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2018, vrátane inštalácie, potlače textílie fotosteny v dvoch vizuáloch. Rozmery prezentačnej steny:
dĺžka ľavej strany oblúkovej steny - 2809,2 mm, dĺžka pravej strany oblúkovej steny - 2115,2 mm, výška oblúkovej steny - 2973 mm, oblúk zahnutý na 90 stupňov, dĺžka samostatnej rovnej steny (druhý diel na pravej strane) - 1384 mm, výška - 2973 mm.
MADNESS ADVERTISING k.s. 5 270,74 € 19.04.2018 Objednávka
0185/18/EO Zabezpečenie kuchynských spotrebičov pre potreby Úradu BSK. Tibor Varga TSV PAPIER 210,00 € 18.04.2018 Objednávka
0183/18/EO Zapezpečenie prípravy podkladov pre projekty Záhoráčik 2018, Malokarpatský expres 2018, Bratislava Card City & Region. Agentúra Avion, s.r.o. 975,00 € 18.04.2018 Objednávka
0191/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Tallinn - Viedeň, pre zamestnankyňu Úradu BSK, kancelária predsedu, p.Patrícia Mešťan a ubytovania v hoteli Hilton Tallinn Park, Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Estónsko v termíne 13.05.-16.05.2018 počas zahraničnej pracovnej cesty v Tallinne Estónsku. FLY TRAVEL s.r.o. 623,49 € 17.04.2018 Objednávka
0192/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Tallinn - Viedeň, pre zamestnanca Úradu BSK, kancelária predsedu, p.Martina Urmaniča a ubytovania v hoteli Hilton Tallinn Park, Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Estónsko v termíne 13.05.-16.05.2018 počas zahraničnej pracovnej cesty v Tallinne Estónsku. FLY TRAVEL s.r.o. 651,12 € 17.04.2018 Objednávka
0181/18/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Staňte sa odborníkmi na verejné zákazky", ktorý sa uskutoční v dňoch 22.-23.05.2018 v Bratislave organizovaný spoločnosťou OTIDEA s.r.o., pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia nákupu a kontroly pre p. Ing. K. Vančovú a p. Mgr. Ľ. Patúca. OTIDEA, s.r.o. 313,20 € 17.04.2018 Objednávka
0179/18/EO Zabezpečenie priestoru pre informovanie o činnosti BSK a prioritách Z BSK v cieľovej skupine portálu superbabky.sk a na fan page portalu superbabky.sk. DEMO, s.r.o. 300,00 € 17.04.2018 Objednávka
0177/18/EO Zabezpečenie vkladanej inzercie mesačníka Bratislavský kraj, v denníku Hospodárske noviny, (vydanie 04/2018), región: BA (max. počet 4.500 ks). v denníku Sme región: BA (max. počet 10 000 ks) v denníku Pravda región: BA: (max. počet 16 000 ks), v denníku Plus 1 deň región: BA (max. počet 16 000 ks) v denníku Nový čas, región: BA (max. počet 15 500 ks) prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj. UNIMEDIA, s.r.o. 3 831,14 € 17.04.2018 Objednávka
0172/18/EO Zabezpečenie odbornej publikácie: Zákon o priestupkoch - komentár, autorkou publikácie je Doc. JUDr. Mária Srebalová, Phd.. EDOS-PEM s. r. o. 59,00 € 17.04.2018 Objednávka
0173/18/EO Zabezpečenie odbornej literatúry: Autorizovaný preklad publikácie FIDIC - Žltá kniha - Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie, projektovanie, realizáciu. Slovenská asociácia konzultačných inžinierov 60,00 € 17.04.2018 Objednávka
0166/18/EO Zabezpečenie konfiguračných zmien na telekomunikačnom systéme Alcatel-Lucent+doprava. TCNS, s.r.o. 188,40 € 13.04.2018 Objednávka
0169/18/EO Zabezpečenie licencie produktu Floowie Publisher, nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk, a konverziu pdf titulov, floowie app pre OS Android, iOS vrátane aktualizácie systému a klientskych zmien na 12 mesiacov. Spoločnosť Floowie Slovakia, s.r.o. je jediným a výhradným poskytovateľom produktu a licencie Floowie Publisher. Floowie Slovakia, s.r.o. 1 704,00 € 13.04.2018 Objednávka
0164/18/EO Zabezpečenie odbornej literatúry: Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, autor Juraj Tkáč, rok vydania 8/2013. Wolters Kluwer s.r.o. 25,00 € 13.04.2018 Objednávka
0168/18/EO Zabezpečenie grafických návrhov brožúry pre potreby informovania obyvateľov a verejnosti, podľa špecifikácie vrátane DTP prác v rozsahu max. 30 hod.. 3pod s.r.o. 965,00 € 13.04.2018 Objednávka
0165/18/EO Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201755524_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a Tibor Varga TSV PAPIER. Tibor Varga TSV PAPIER 2 307,24 € 13.04.2018 Objednávka
0167/18/EO Zabezpečenie originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201810600_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a JURIGA spol. s r.o.. Juriga s.r.o 7 902,30 € 13.04.2018 Objednávka
0159/18/EO Zabezpečenie tyčového vysávača a sodastream setu pre potreby Úradu BSK. Tibor Varga TSV PAPIER 581,35 € 12.04.2018 Objednávka
0163/18/EO Zabezpečenie vykonania monitoringu kanalizačnej prípojky v celkovej dĺžke 75 m o priemere potrubia 200 mm" pre objekt školy a internátu na SOŠ IT Hlinícka č. 1, 834 01 Bratislava. ASAP 270,00 € 11.04.2018 Objednávka
0160/18/EO Zabezpečenie hudobného umeleckého vystúpenia Zuzany Haasovej s kapelou The Susie Haas Band počas galavečera „Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja“, ktoré sa bude konať dňa 19.04.2018. MY HAAF s.r.o. 600,00 € 10.04.2018 Objednávka
0161/18/EO Zabezpečenie prípravy grafiky - návrh inzerátu, DTP inzercie - format 285x136mm, format 206x85mm, WEB bannery 150x450px, 851x315px. 3pod s.r.o. 105,00 € 10.04.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »