Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 459
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0313/16/EO Zabezpečenie služby INTERACT serverový hosting, údržba a serverový manažment pre program spolupráce INTERACT III 2014-2020 na obdobie 01.07.2016-31.12.2016. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie dodávania služieb na základe vystavenej objednávky Úradu BSK z dôvodu implementácie IT nástroja - kolaboračná platforma INTERACT, ktorý bude obsahovať aj služby prevádzky, podpory a údržby IS vrátane hostingových služieb a ktorého verejné obstarávanie je v procese. SLOVANET, a.s. 6 599,82 € 27.06.2016 Objednávka
0308/16/EO Zabezpečenie kancelárskych kresiel v počte 40 ks pre potreby Úradu BSK. Tibor Varga TSV PAPIER 2 640,00 € 27.06.2016 Objednávka
0314/16/EO Zabezpečenie IT a podporných služieb pre komunikačný systém INTERACT III 2014-2020 na obdobie 01.07.2016-31.12.2016. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie dodávania služieb na základe vystavenej objednávky Úradu BSK z dôvodu implementácie IT nástroja - kolaboračná platforma INTERACT, ktorý bude obsahovať aj podporné IT služby a ktorého verejné obstarávanie je v procese. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz.
Order of IT and support services for the INTERACT III 2014-2020 communication system for the period 01.07.2016-31.12.2016. The promoter reserves the right to earlier termination of service delivery based on an order issued by the Office of Bratislava Self-Governing Region due to the implementation of the IT tool - collaboration platform INTERACT, which will also include IT support services and its public procurement is in process. Detailed specification was sent via invitation in electronic auction system PROebiz.
bee media + technology gmbh 23 472,00 € 27.06.2016 Objednávka
0303/16/EO Zabezpečenie 5 kusov kovových kancelárskych skríň pre Úrad BSK. AJ Produkty, a. s. 792,00 € 27.06.2016 Objednávka
0304/16/EO Technické zabezpečenie podujatia - ozvučenie „7th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 2016 - DANUBE UP – ozvučenie priestoru námestia Eurovea“, ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2016 – 09.07.2016 v priestore námestia M.R.Štefánika v Bratislave. Creativ line, s. r. o. 4 614,00 € 24.06.2016 Objednávka
0302/16/EO Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí TVRĎÁK SLOVAKIA, ktoré sa bude konať 09.07.2016 v areáli Divoká Voda v Čunove. ZARLEN s.r.o. 2 500,00 € 24.06.2016 Objednávka
0278/16/EO Zabezpečenie prepravy zásielky z Bratislavy do Bruselu za účelom konania podujatia Open Doors 2016. Rotrans, s.r.o. 156,00 € 23.06.2016 Objednávka
0298/16/EO Zabezpečenie registrácie a správy domény bratislavasamit.sk na obdobie 12 mesiacov. SWAN, a. s. 31,87 € 23.06.2016 Objednávka
0299/16/EO Zabezpečenie poradenských služieb na posúdenie Licenčnej zmluvy - zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia VIVA MUSICA!GRAND PRIX 2016! a Licenčnej zmluvy - zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia BIELA NOC 2016. BASTA AUDIT s.r.o. 950,00 € 22.06.2016 Objednávka
0292/16/EO Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém zastupiteľstva HER3 na obdobie 12 mesiacov. A.S.Partner s.r.o. 910,80 € 20.06.2016 Objednávka
0296/16/EO Zabezpečenie dodania informačného panelu (prezentačnej steny), typ: Formulate – rovný, obojstranný, rozmer: 290x234x35 cm vrátane doručenia. MADNESS ADVERTISING k.s. 798,00 € 17.06.2016 Objednávka
0297/16/EO Zabezpečenie propagačných výrobkov pre potreby podujatia 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 8.-9. júla 2016 a propagačných výrobkov pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky zo dňa 13.06.2016. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. DefaTwister, s.r.o. 16 733,64 € 16.06.2016 Objednávka
0291/16/EO ">Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy 6 vydaní mesačníka "Bratislavský kraj".
Mgr. Nora Šagátová-ASSAULTmedia 4 204,80 € 15.06.2016 Objednávka
0290/16/EO Zabezpečenie keramických magnetiek v tvare džbánu, biela s modranským vzorom a nápisom Bratislava Region/www.region-bsk.sk na 7. Európsky samit regiónov a miest a pre protokolárne potreby BSK. Renáta Hermysová je jediným a výhradným výrobcom daných keramických magnetiek-potlač ručnou výrobou. Renáta Hermysová 2 500,00 € 14.06.2016 Objednávka
0280/16/EO Zabezpečenie pristavenie veľkokapacitného kontajnera na rok 2016 v počte 15 ks s následným odvozom a likvidáciou zmiešaného odpadu.
Jozef Orban Nákladná doprava 3 585,00 € 09.06.2016 Objednávka
0285/16/EO Zabezpečenie cateringových služieb v dňoch 13.-15.06.2016 pre max. 36 osôb pri príležitosti organizovania stretnutia team meeting PS INTERACT III v Bratislave Hotelová akadémia 3 414,40 € 09.06.2016 Objednávka
0282/16/EO Zabezpečenie internetového pripojenia pre Úrad BSK na obdobie 12 mesiacov v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky zo dňa 25.05.2016, ktorá tvorí spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky.: SWAN, a.s. 13 680,00 € 08.06.2016 Objednávka
0279/16/EO Zabezpečenie dodania elektrospotrebičov pre potreby Úradu BSK: 1x kávovar, 3x rýchlovarná kanvica, 1x mikrovlnka, 1x umývačka riadu a potrebného príslušenstva. NAY s.r.o. 870,17 € 08.06.2016 Objednávka
0275/16/EO Zabezpečenie výroby keramických zátok s regionálnym motívom a nápisom REGION BRATISLAVA v počte 600 ks na účely prezentácie BSK na summite 2016 v Bratislave. Renáta Hermysová 2 400,00 € 07.06.2016 Objednávka
0269/16/EO Zabezpečenie autobusovej prepravy pre max. 36 osôb počas stretnutia team meeting INTERACT v rámci mesta Bratislava a odvoz a dovoz na letisko Schwechat, Viedeň v dňoch 13.-16.06.2016. BEKAPE, a.s. 594,00 € 07.06.2016 Objednávka
0273/16/EO Zabezpečenie prevádzky webstránky www.eko-plain-net.eu na roky 2016 a 2017 z dôvodu potreby povinnej udržateľnosti projektu Eko-Plain-Net. ITN Service s.r.o. 684,00 € 07.06.2016 Objednávka
0276/16/EO Zebezpečenie účasti na konferencii "Dopravné inžinierstvo 2016", ktorá sa uskutoční 7.-8.6.2016 v Žiline pre zamestnanov Úradu BSK Ing. M. Beniača a Ing. A. Jurčíkovú. Žilinská univerzita v Žiline 160,00 € 06.06.2016 Objednávka
0277/16/EO Zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel úradu BSK, a to: VW Passat BA 028 RL - výmena zámku zadnej kapoty, Škoda Fabia BA 503 RI - servis po roku, stierače, silenbloky predného ramena, Škoda Fabia BA 502 RI - servis po roku, stierače, Škoda Octavia BA 548 HP - akumulátor 74 Ah, Škoda Fabia BA 507 RI - servis po roku, stierače, kotúče predné, platničky predné, brzdová kvapalina, kryt zadného stierača, osvetlenie EČ 2x, Škoda Fabia BA 846 RN - servis po roku, stierače, Škoda Octavia BA 181 JX - servis po roku, stierače, žiarovky H7 2x, osvetlenie EČ 2x, preflešovanie riadiacej jednotky. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne sumu 2 430,00-€ s DPH na základe cenovej ponuky zo dňa 29.05.2016.
Róbert Török - Autodielňa TOBA 2 430,00 € 06.06.2016 Objednávka
0281/16/EO Zabezpečenie merania a identifikácie zdrojov rušenia Wifi signálu v rámci budovy Úradu BSK PROBIN EUROPE s.r.o. 4 900,00 € 03.06.2016 Objednávka
0260/16/EO Zabezpečenie presťahovania kancelárskeho nábytku a spisovej agendy na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava. SVD group, s.r.o. 1 902,00 € 01.06.2016 Objednávka
0256/16/EO Predĺženie platnosti internetovej domény bratislavskykraj.sk na obdobie 12 mesiacov.
Slovak Telekom,a.s. 23,90 € 01.06.2016 Objednávka
0258/16/EO Technické zabezpečenie podujatia „7th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 2016“, ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2016 – 09.07.2016 v priestoroch novej budovy SND v Bratislave v celkovej a konečnej cene 1300,-€ na základe ponuky. MediaTOP, s.r.o. 1 300,00 € 01.06.2016 Objednávka
0268/16/EO Zabezpečenie geodetických prác v katastri nehnuteľností pre potreby Úradu BSK. Plnenie predmetu objednávky do vyčerpania jej finančného limitu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. TRIGON ALFA, spol. s.r.o. 11 988,00 € 01.06.2016 Objednávka
0259/16/EO Zabezpečenie technických služieb výmeny 5ks horných a dolných panelov prezentačného stolíka Prestige pre podujatie „7th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 2016“ dňa 08.07.2016 – 09.07.2016 v priestoroch novej budovy SND v Bratislave.

PANELMEDIA s.r.o. 654,00 € 01.06.2016 Objednávka
0271/16/EO Zabezpečenie priebežného čerpania finančných prostriedkov na zverejňovanie voľných pracovných ponúk, podľa aktuálnej potreby na Úrade BSK. Pracovné ponuky budú zverejnené na webovej stránke www.profesia.sk. Celková suma nepresiahne 1000,00€ vrátane DPH. Profesia, spol.s.r.o. 956,40 € 01.06.2016 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »