Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 79
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 10.11.2021 Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Outdoor Media, s.r.o. 0,00 € 29.07.2021 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 0,00 € 08.07.2021 Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva NUBIUM, s.r.o. 0,00 € 01.07.2021 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 30.06.2021 Zmluva
DOHODA O UROVNANÍ DOHODA O UROVNANÍ NUBIUM, s.r.o. 200,00 € 30.06.2021 Zmluva
DOHODA O UROVNANÍ DOHODA O UROVNANÍ Outdoor Media, s.r.o. 1 050,00 € 30.06.2021 Zmluva
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 € 05.06.2021 Zmluva
Dodatok č. 18 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 18 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 08.02.2021 Zmluva
Dodatok č. 9 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 9 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 08.02.2021 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 29.01.2021 Zmluva
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 16.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2121000000zo dňa 01.01.2000 v znení jej dodatku č. 1 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2121000000 zo dňa 01.01.2000 v znení jej dodatku č. 1 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0,00 € 03.11.2020 Zmluva
Dodatok č. 8 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 8 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 22.10.2020 Zmluva
Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999
Čl. III Cena a fakturácia
HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Zmluva
Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2020 Nadácia BVS 500,00 € 09.06.2020 Zmluva
Darovacia zmluva Darovanie finančného obnosu Občianske združenie SOU Vranovská 2003 Bratislava 350,00 € 06.03.2020 Zmluva
Dodatok č. 16 ku kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Cena a fakturácia HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 31.01.2020 Zmluva
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 3/2019 k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 31.10.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia Trafostanice HESIA, spol s r.o. 52 719,00 € 24.10.2019 Zmluva
Zmluva č. 5/EP/2019 o nájme nebytového priestoru Nájom nebytového priestoru Kvatro Comp s.r.o. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Darovacia zmluva č. 11771/2019 Dar Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco 300,00 € 21.08.2019 Zmluva
Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 15 Pranie bielizne SENES, spol. s r.o. 0,00 € 14.08.2019 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201924568_Z Stolička Interiéry Riljak, s.r.o. 4 599,99 € 12.08.2019 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201924017_Z Nábytok pre školský internát NABIMEX, s.r.o. 32 998,00 € 06.08.2019 Zmluva
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 HOBLO, spol. s r.o. 0,00 € 01.08.2019 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201922829_Z Nábytok pre školský internát HOBLO, spol. s r.o. 28 400,40 € 24.07.2019 Zmluva
1 2 3 »