Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 88
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č. 20 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 20 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dodatok č. 11 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 11 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Denisa Bothová 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dodatok k zmluve č. 1613 Dodatok k zmluve č. 1613 BARYT s.r.o. 0,00 € 08.02.2022 Zmluva
Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 04.02.2022 Zmluva
Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 04.02.2022 Zmluva
Zmluva č. 41/2005 - Dodatok č. 16 Zmluva č. 41/2005 - Dodatok č. 16 SENES, spol. s r.o. 0,00 € 10.01.2022 Zmluva
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Mgr. Vladimíra Halkaiová 0,00 € 01.12.2021 Zmluva
Zmluva č. 6/EP/2021 o nájme nebytového priestoru Zmluva č. 6/EP/2021 o nájme nebytového priestoru Kvatro Comp, s.r.o. 0,00 € 29.11.2021 Zmluva
Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 10.11.2021 Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Outdoor Media, s.r.o. 0,00 € 29.07.2021 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 0,00 € 08.07.2021 Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva NUBIUM, s.r.o. 0,00 € 01.07.2021 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 30.06.2021 Zmluva
DOHODA O UROVNANÍ DOHODA O UROVNANÍ NUBIUM, s.r.o. 200,00 € 30.06.2021 Zmluva
DOHODA O UROVNANÍ DOHODA O UROVNANÍ Outdoor Media, s.r.o. 1 050,00 € 30.06.2021 Zmluva
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 € 05.06.2021 Zmluva
Dodatok č. 18 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 18 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 08.02.2021 Zmluva
Dodatok č. 9 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 9 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 08.02.2021 Zmluva
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 29.01.2021 Zmluva
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 16.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2121000000zo dňa 01.01.2000 v znení jej dodatku č. 1 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2121000000 zo dňa 01.01.2000 v znení jej dodatku č. 1 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0,00 € 03.11.2020 Zmluva
Dodatok č. 8 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 8 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 22.10.2020 Zmluva
Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999
Čl. III Cena a fakturácia
HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Zmluva
Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 12/2020 Nadácia BVS 500,00 € 09.06.2020 Zmluva
Darovacia zmluva Darovanie finančného obnosu Občianske združenie SOU Vranovská 2003 Bratislava 350,00 € 06.03.2020 Zmluva
Dodatok č. 16 ku kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Cena a fakturácia HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 31.01.2020 Zmluva
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 3/2019 k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
1 2 3 »