Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 106
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
7/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 14.09.2023 Zmluva
8/2023 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia JAZASPOL, s.r.o. 0,00 € 12.09.2023 Zmluva
4/2023 Zmluva o dielo Zmluva o dielo. THERMKLIMA, s.r.o. 46 780,98 € 27.06.2023 Zmluva
5/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 4/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 4/2023 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 19.06.2023 Zmluva
3/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2023 Mestská časť Bratislava-Ružinov 0,00 € 24.05.2023 Zmluva
1/2023 Dodatok č. 21 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 21 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 27.01.2023 Zmluva
2/2023 Dodatok č. 12 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 12 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 27.01.2023 Zmluva
17/2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 22.12.2022 Zmluva
17A/2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 22.12.2022 Zmluva
16/2022 Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 17 Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 17 SENES, spol. s r.o. 0,00 € 08.12.2022 Zmluva
15/2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci HOMEBYT s.r.o. 5 000,00 € 25.11.2022 Zmluva
14/2022 Zmluva o Dielo Oprava kúpeľne v ubytovacej bunke /11xkúpeľňa/ ELINSS s.r.o. 69 359,54 € 26.07.2022 Zmluva
10/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475147/8180, IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 10/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475147/8180, IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 ŠTÁTNA POKLADNICA 0,00 € 09.06.2022 Zmluva
11/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475163/8180, IBAN SK42 8180 0000 0070 0047 5163 11/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475163/8180, IBAN SK42 8180 0000 0070 0047 5163 ŠTÁTNA POKLADNICA 0,00 € 09.06.2022 Zmluva
12/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475171/8180, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 5171 12/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475171/8180, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 5171 ŠTÁTNA POKLADNICA 0,00 € 09.06.2022 Zmluva
13/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475198/8180, IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198 13/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475198/8180, IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198 ŠTÁTNA POKLADNICA 0,00 € 09.06.2022 Zmluva
8/2022 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 0,00 € 30.05.2022 Zmluva
9/2022 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Barbora Lániková, advokát s.r.o. 0,00 € 30.05.2022 Zmluva
Dodatok č. 20 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 20 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dodatok č. 11 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 11 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Denisa Bothová 0,00 € 01.04.2022 Zmluva
Dodatok k zmluve č. 1613 Dodatok k zmluve č. 1613 BARYT s.r.o. 0,00 € 08.02.2022 Zmluva
Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 HOMEBYT s.r.o. 0,00 € 04.02.2022 Zmluva
Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 HÍLEK a spol. a.s. 0,00 € 04.02.2022 Zmluva
Zmluva č. 41/2005 - Dodatok č. 16 Zmluva č. 41/2005 - Dodatok č. 16 SENES, spol. s r.o. 0,00 € 10.01.2022 Zmluva
Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Mgr. Vladimíra Halkaiová 0,00 € 01.12.2021 Zmluva
Zmluva č. 6/EP/2021 o nájme nebytového priestoru Zmluva č. 6/EP/2021 o nájme nebytového priestoru Kvatro Comp, s.r.o. 0,00 € 29.11.2021 Zmluva
Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 10.11.2021 Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Outdoor Media, s.r.o. 0,00 € 29.07.2021 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 0,00 € 08.07.2021 Zmluva
1 2 3 4 »