Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 62
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
29 Zmluva č. 29 o nájme nebytového priestoru Školský športový klub BIRDIE (ŠŠK BIRDIE) 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
Dodatok - zmluva UNB Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Univerzitná nemocnica Bratislava 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
Dodatok - zmluva NÚDCH Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Národný ústav detských chorôb 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
Dodatok - Zmluva SSS Petržalka Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Stredisko sociálnych služieb Petržalka 0,00 € 15.08.2019 Zmluva
Zmluva stravovanie ZMLUVA O DODÁVANÍ STRAVY DO VÝDAJNE STRAVY Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
2019-1-SK01-KA102-060448 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ 21 678,00 € 03.07.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby
SN real, s.r.o. 3 600,00 € 29.05.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služby ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV CMT Group s. r. o. 0,00 € 25.04.2019 Zmluva
KZ_672019 Krátkodobá zmluva č. 672019 o nájme nebytového priestoru
Tanec Ulice o.z. 505,00 € 10.04.2019 Zmluva
KZ_662019 Krátkodobá zmluva č. 662019 o nájme nebytového priestoru
Viliam Baláž 180,00 € 02.04.2019 Zmluva
KZ_652019 Krátkodobá zmluva č. 652019 o nájme nebytového priestoru
Ramon Dobrovodský 182,25 € 13.03.2019 Zmluva
KZ_642019 Krátkodobá zmluva č. 642019 o nájme nebytového priestoru
Štefan Dana 320,00 € 28.01.2019 Zmluva
Dodatok - Zmluva stravovanie Dodatok č.1 k Zmluve o dodávaní stravy do výdajne stravy (ďalej len „zmluva") zo dňa 19.11.2018 (ďalej len „dodatok č. 1")
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 0,00 € 21.01.2019 Zmluva
Dodatok - Zmluva UNB DODATOK č.1 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania medzi zmluvnými stranami zo dňa 03. 12.2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 0,00 € 17.01.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci ZMLUVA o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania (odborná klinická prax) SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. 0,00 € 14.01.2019 Zmluva
Dodatok - Zmluva NÚDCH DODATOK č.1 k Zmluve
o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania medzi zmluvnými stranami zo dňa 03. 12.2018
Národný ústav detských chorôb 0,00 € 11.01.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služby ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE BRKO
POP palivo, s.r.o. 500,00 € 02.01.2019 Zmluva
Protokol o zverení majetku Protokol č. 2018/016 o zverení majetku do správy Bratislavský samosprávny kraj 421,51 € 18.12.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci ZMLUVA o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania Univerzitná nemocnica Bratislava 0,00 € 13.12.2018 Zmluva
KZ_622018 Krátkodobá zmluva č. 622018 o nájme nebytového priestoru
Miloš Kuliška 260,00 € 12.12.2018 Zmluva
KZ_632018 Krátkodobá zmluva č. 632018 o nájme nebytového priestoru
Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským 585,00 € 12.12.2018 Zmluva
KZ_612018 Krátkodobá zmluva č. 612018 o nájme nebytového priestoru
Veronika Buschová 182,25 € 05.12.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci ZMLUVA o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania Národný ústav detských chorôb 0,00 € 03.12.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania Stredisko sociálnych služieb Petržalka 0,00 € 30.11.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva PhDr. Habdáková Gabriela PhD., MPH 29,00 € 21.11.2018 Zmluva
Zmluva stravovanie ZMLUVA O DODÁVANÍ STRAVY DO VÝDAJNE STRAVY Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 0,00 € 19.11.2018 Zmluva
JR_122018 Zmluva č. 122018 / JR o nájme nebytového priestoru
Vlastníci bytov a nebytových priestorov Znievska 28,30 v zastúpení Váš správca spol. s r.o. 40,00 € 13.11.2018 Zmluva
Protokol o zverení majetku Protokol č. 2018/009 o zverení majetku do správy Bratislavský samosprávny kraj 522,24 € 12.11.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
1 2 3 »