Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1427
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0044/23 Obedy za mesiac 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 640,92 € 28.02.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 Príplatky zo SF na stravu za 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 58,80 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Publikácia: Prevádzka a hospod. školy 2/2023 RAABE Slovensko a.s. 48,05 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Tlačivá k maturitám - vyúčtovacia fa ŠEVT a.s. 38,87 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Predplatné časopisu Sestra na rok 2023 Silvia Hodálová - VIUSS 20,00 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Seminár 17.2.2023 - Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 30,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Učebnice - Základy ošetrovania a asistencie II. + pracovné listy Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. 3 320,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Upratovacie práce za 1/2023 M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. 2 248,00 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Inzercia v denníku SME Petit Press, a.s. 360,00 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Školenie: Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy - vyúčtovacia fa Asociácia správcov registratúry 130,00 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Učebnice - Liečebná výživa pre nutričn.terapeutov a sestry Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. 840,00 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 Výroba reklamných pútačov a prenájom reklamných plôch pre tieto pútače JEZET reklamná agentúra, s.r.o 960,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Predplatné - PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2023 - doplatok Poradca s.r.o. 40,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 Slovak Telekom, a.s. 24,59 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Odvoz bioodpadu 1/2023 CMT Group s.r.o. 79,20 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Prečistenie kanalizačnej prípojky Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 288,00 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Maliarske a natieračské práce ZÁHORÁCI s. r. o. 6 960,00 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Inzercia v novinách Nová čas FPD MEDIA, a.s. 696,00 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 O2 Slovakia s.r.o. 79,66 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Učebnice odborných predmetov Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. 2 864,00 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Tepelná energia - nedoplatok 1/2023 Veolia Energia Slovensko a.s. 16 880,06 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 Servisné služby Office 365 365 services, s.r.o. 108,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Elektrina - nedoplatok ZSE Energia a.s. 1 672,28 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Kancelárske a hygienické potreby Tibor Varga TSV PAPIER 486,31 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Servisné služby IT itpreskoly s.r.o. 780,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním CMT Group s.r.o. 99,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) SN real, s.r.o. 100,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 1/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 227,37 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 Obedy za mesiac 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 723,76 € 06.02.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 Príplatky zo SF na stravu za 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 66,40 € 06.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »