Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 60
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
SN_NSF_55130_02z_200104 Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb SLOVNAFT, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
2018/01 Zmluva o dielo Peter Stockhammer, Dipl. Ing. 300,00 € 11.01.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
1/2020 Zmluva o dielo č.1/2020 Peter Stockhammer 300,00 € 10.01.2020 Zmluva
1/2021 Zmluva o dielo č.1/2021 Zmluva o dielo 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
9106701698 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. 0,00 € 10.09.2020 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme č.1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
20-023-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru Dallmayr Vending&Office k.s. 300,00 € 24.08.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o nájme služobného bytu Dr. Vít Pokorný 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
2017125PCO Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Defense Pro, s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov Stonet s.r.o. 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
3/2017 zmluva o poskytovaní stravy Viliam Vlado 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravy OLIMI zubná ambulancia, s.r.o. 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
1/2020 Zmluva o prenájme nebytového priestoru vewedesign s.r.o. 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy č.1/2018 Reštaurácia Bowling s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
1/2019 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci 100,00 € 03.10.2019 Zmluva
21901010 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Bratislava 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
20201018 Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia AIESEC Bratislava 720,00 € 17.03.2021 Zmluva
2/2017 Zmluva o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 1 152,00 € 24.08.2017 Zmluva
5/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
6/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
3/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Monika Margaiová 1 000,00 € 04.09.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 1 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
2/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 2 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
1352021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 0,00 € 13.05.2021 Zmluva
1/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Stredná odborná škola pedagogická 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Cirkevná základná škola - Narnia 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla č. 1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
« 1 2