Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 79
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2022 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 25.08.2022 Zmluva
2/2022 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov Stredná odborná škola pedagogická 0,00 € 25.08.2022 Zmluva
1/2022 Zmluva o dielo č. 1/2022 Ing. Vladimír Doktorík 6 000,00 € 28.01.2022 Zmluva
1/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 0,00 € 21.01.2022 Zmluva
20201028 Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia AIESEC Bratislava 720,00 € 09.12.2021 Zmluva
1.12.2021 Kúpna zmluva Gratex Inernational, a.s. 20 337,60 € 01.12.2021 Zmluva
1/2021 Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 365 service s.r.o. 0,00 € 29.11.2021 Zmluva
3/2021 Zmluva č.3/2021 o nájme nebytového priestoru Pavol Matuškovič 0,00 € 29.11.2021 Zmluva
2/2021 Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytového priestoru Víno PURUS s.r.o. 0,00 € 29.11.2021 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 29.9.2021 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 0,00 € 04.11.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva č.1/2021 o nájme nebytového priestoru Dallmayr Vending & Office k.s. 0,00 € 26.10.2021 Zmluva
115/2021 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 06.10.2021 Zmluva
z 29.9.2021 Zmluva o dielo - havária na pôvodnom zateplení štítovej steny GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 49 329,72 € 29.09.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
2/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
3/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Monika Margaiová 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
4/2021 Zmluva o ubytovaní Mária Hlohovská 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
5/2021 Zmluva o ubytovaní Richard Kis 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
00162311 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 24.06.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o dielo č.1/2021 Zmluva o dielo 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla č. 1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1352021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 0,00 € 13.05.2021 Zmluva
20201018 Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia AIESEC Bratislava 720,00 € 17.03.2021 Zmluva
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.12.2020 Zmluva
SN_NSF_55130_02z_200104 Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb SLOVNAFT, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
5100018954 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 16.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 1.1.2015 Novák Štefan 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o prenájme nebytového priestoru vewedesign s.r.o. 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o nájme služobného bytu Dr. Vít Pokorný 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.2/2010 o nájme bytu Jurikovič Ivan 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
1 2 3 »