Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 66
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
115/2021 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 06.10.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
2/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
3/2021 Zmluva o ubytovaní Mgr. Monika Margaiová 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
4/2021 Zmluva o ubytovaní Mária Hlohovská 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
5/2021 Zmluva o ubytovaní Richard Kis 0,00 € 23.08.2021 Zmluva
00162311 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 24.06.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o dielo č.1/2021 Zmluva o dielo 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla č. 1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1352021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 0,00 € 13.05.2021 Zmluva
20201018 Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia AIESEC Bratislava 720,00 € 17.03.2021 Zmluva
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.12.2020 Zmluva
SN_NSF_55130_02z_200104 Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb SLOVNAFT, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
5100018954 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 16.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 1.1.2015 Novák Štefan 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o prenájme nebytového priestoru vewedesign s.r.o. 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o nájme služobného bytu Dr. Vít Pokorný 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.2/2010 o nájme bytu Jurikovič Ivan 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
9106701698 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. 0,00 € 10.09.2020 Zmluva
3/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Monika Margaiová 1 000,00 € 04.09.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 1 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
2/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 2 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
20-023-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru Dallmayr Vending&Office k.s. 300,00 € 24.08.2020 Zmluva
2/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov Stonet s.r.o. 5 400,00 € 11.03.2020 Zmluva
1/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 3 520,00 € 24.02.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o dielo č.1/2020 Peter Stockhammer 300,00 € 10.01.2020 Zmluva
5100018954 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 ZSE Energia a.s. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 8/2019 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynýrenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok č.002 Dodatok č. 0002 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 006 Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
1 2 3 »