Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 264
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0117/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek za 10/19 v dohodnutej cene 107,16€. ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 28.10.2019 Objednávka
VO/0104/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek za 09/19 v dohodnutej cene 53,66€. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 20.09.2019 Objednávka
VO/0016/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 28.02.2019 Objednávka
VO/0031/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 31.03.2019 Objednávka
VO/0056/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 31.05.2019 Objednávka
VO/0068/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.06.2019 Objednávka
VO/0043/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.04.2019 Objednávka
VO/0135/19 Objednávam u Vás seminár v dohodnutej cene 45,- €. JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. 45,00 € 11.11.2019 Objednávka
VO/0008/20 Objednávam u Vás seminár v dohodnutej cene 45,- €. JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. 45,00 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0155/19 Objednávam u Vás seminár povinnosti mzd. účtovníčky pri uzávierke roka 2019 v dohodnutej cene 96,- €. RELIA, s. r. o. 96,00 € 30.12.2019 Objednávka
VO/0004/20 Objednávam u Vás seminár PAM 35.00 BA v dohodnutej cene 60,- €. VEMA, s. r. o. 60,00 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0026/19 Objednávam u Vás seminár PAM 34.01, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- €. VEMA, s. r. o. 60,00 € 22.03.2019 Objednávka
VO/0036/20 Objednávam u Vás sanitáciu výdajníka vody 3ks VODAX a.s. 54,00 € 23.06.2020 Objednávka
VO/0124/19 Objednávam u Vás ročný prístup - Verejná správa SR v dohodnutej cene 117,- €.
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 117,00 € 04.11.2019 Objednávka
VO/0074/19 Objednávam u Vás ročnú údržbu kotla a výmenu čerpadla Grundfos v celkovej sume 580,- €. AMKOV, s. r. o. 580,00 € 23.07.2019 Objednávka
VO/0077/19 Objednávam u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v celkovej cene 454,80 €. Flamecontrol s.r.o. 454,80 € 29.07.2019 Objednávka
VO/0121/19 Objednávam u Vás revíziu elektrospotrebičov v dohodnutej cene 686,20€. Febomont, s.r.o. 686,20 € 28.10.2019 Objednávka
VO/0061/19 Objednávam u Vás reproduktor v sume 200,- €. Ing. Robert Kotes - ARABELA 200,00 € 07.06.2019 Objednávka
VO/0059/19 Objednávam u Vás rekonštrukciu podlahy baletnej sály na M. Bela 5 v sume 6 839,64 €. KORATEX a. s. 6 839,64 € 11.06.2019 Objednávka
VO/0105/19 Objednávam u Vás promostolík PRESTIGE v dohodnutej cene 402,-€. PANELMEDIA s. r. o. 402,00 € 23.09.2019 Objednávka
VO/0063/19 Objednávam u Vás prespádovanie odkvapovovej rýny na M. Bela 5 v sume 2 880,- €. ProHight s. r. o. 2 880,00 € 19.06.2019 Objednávka
VO/0009/20 Objednávam u Vás prenájom Pálffyho paláca v dohodnutej cene 192,- €. PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj 192,00 € 03.02.2020 Objednávka
VO/0143/19 Objednávam u Vás prenájom Pálffyho paláca v dohodnutej cene 192,- €. PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj 192,00 € 25.11.2019 Objednávka
VO/0022/20 Objednávam u Vás preloženie tel. linky na Tolstého 11. Peter Saňa-ELTEL 64,00 € 14.05.2020 Objednávka
VO/0051/19 Objednávam u Vás právne poradenstvo v právnej veci vedenej na OS BA I v celkovej sume 406,66 €. Advokátska kancelária Mendel,Mestická,Slovíková, s.r.o. 406,66 € 22.05.2019 Objednávka
VO/0041/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. VODAX a.s. 48,00 € 24.04.2019 Objednávka
VO/0030/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 25.03.2019 Objednávka
VO/0038/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 08.04.2019 Objednávka
VO/0018/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 28.01.2019 Objednávka
VO/0012/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 21.02.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »