Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 264
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0055/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 29.05.2019 Objednávka
VO/0060/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 12.06.2019 Objednávka
VO/0064/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0078/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 7 ks, v cene 33,60€. VODAX a.s. 33,60 € 01.08.2019 Objednávka
VO/0070/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 6 ks, v celkovej sume 28,80 €. VODAX a.s. 28,80 € 04.07.2019 Objednávka
VO/0041/20 Objednávam u Vás pramenitú vodu LUCKA 10L - 5 ks VODAX a.s. 24,00 € 06.07.2020 Objednávka
VO/0010/20 Objednávam u Vás práce vo výške na M. Bela 5 v dohodnutej cene 96,- €. ProHight s. r. o. 96,00 € 03.02.2020 Objednávka
VO/0085/19 Objednávam u Vás plynovú revíziu, revíziu horákov a komínov na ulici Tolstého 11 dohodnutej cene 1855,- €. Jozef Kiss 1 855,00 € 26.08.2019 Objednávka
VO/0086/19 Objednávam u Vás plynovú revíziu, revíziu horákov a komínov na ulici M. Bela 5 v dohodnutej cene 1165,20€. Jozef Kiss 1 165,20 € 26.08.2019 Objednávka
VO/0037/19 Objednávam u Vás PC príslušenstvo v sume 589,70 €. Ing. Robert Kotes - ARABELA 589,70 € 29.03.2019 Objednávka
VO/0053/19 Objednávam u Vás PC + príslušenstvo v sume 990,- €. Ing. Robert Kotes - ARABELA 990,00 € 03.05.2019 Objednávka
VO/0075/19 Objednávam u Vás papier Premier copier - 200 balíkov, v celkovej sume 547,20 €. SCP Papier a. s. 547,20 € 29.07.2019 Objednávka
VO/0128/19 Objednávam u Vás opravu zámkovej dlažby na Konventnej 4 v dohodnutej cene 450,- €. Colombina, s. r. o. 450,00 € 11.11.2019 Objednávka
VO/0032/19 Objednávam u Vás opravu telefónu na vrátnici v celkovej sume 47,17 €. Ondrej Halenkovič - HARATEL 47,17 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0017/20 Objednávam u Vás opravu tel. ústredne na Tolstého 11. Peter Saňa-ELTEL 92,00 € 30.04.2020 Objednávka
VO/0044/19 Objednávam u Vás opravu mechaniky pianina tr. 405 v celkovej sume 659,65 €. Dražský Tomáš 659,65 € 02.05.2019 Objednávka
VO/0021/19 Objednávam u Vás opravu mechaniky krídla Forster v celkovej sume 953,36 €. Dražský Tomáš 953,36 € 08.03.2019 Objednávka
VO/0047/19 Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 684,34 €. Dražský Tomáš 684,34 € 17.05.2019 Objednávka
VO/0017/19 Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 323,46 €. Dražský Tomáš 323,46 € 18.02.2019 Objednávka
VO/0136/19 Objednávam u Vás opravu kontrabasu v dohodnutej cene 155,20 €. Matej Sipos - ALEAS 155,20 € 19.11.2019 Objednávka
VO/0049/20 Objednávam u Vás opravu kanalizácie a montáž spätnej klapky v suteréne školy VK FILIP 5 887,26 € 19.08.2020 Objednávka
VO/0087/19 Objednávam u Vás opravu hlavného interiérového schodiska na ulici Tolstého 11 v dohodnutej cene 4992,- €. ŠTUKONZ s. r. o. 4 992,00 € 26.08.2019 Objednávka
VO/0111/19 Objednávam u Vás opravu elektromotora horáku na Tolstého 11 v dohodnutej cene 343,20€. Jozef Kiss 343,20 € 07.10.2019 Objednávka
VO/0023/20 Objednávam u Vás OP a OS bleskozvodov - Konventná Febomont, s.r.o. 160,00 € 27.05.2020 Objednávka
VO/0019/19 Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu strojnej časti RaOMZ - plynu, Tolstého 11, v celkovej sume 8 580,- €. Jozef Kiss 8 580,00 € 04.03.2019 Objednávka
VO/0020/19 Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu kanalizácie, Konventná 4, v celkovej sume 504,- €. Miroslav MAREK 504,00 € 05.03.2019 Objednávka
VO/0024/20 Objednávam u Vás odoslanie kariet na domáce adresy 170ks Ticket Service, s.r.o. 663,00 € 26.05.2020 Objednávka
VO/0049/19 Objednávam u Vás ochrannú dezinsekciu v sume 120,- €. DDD Kontakt, s.r.o. 120,00 € 17.05.2019 Objednávka
VO/0033/19 Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v sume 225,- €. DDD Kontakt, s.r.o. 225,00 € 04.04.2019 Objednávka
VO/0102/19 Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v dohodnutej cene 225,-€. DDD Kontakt, s.r.o. 225,00 € 16.09.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »