Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
ZoS-SOS/2017/DUAL/178 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.02.2018 Zmluva
ZO/2018Z6200 Zmluva č. ZO/2018Z6200 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 12.03.2018 Zmluva
Zmluvs Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 03.10.2018 Zmluva
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 115/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 115/2019 Mgr. Michal Mudroch 350,00 € 28.01.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní OÚ Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 04.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a poradenstve Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. 3 960,00 € 19.09.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci a licencia Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodi z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 26.06.2020 Zmluva
Zmluva o postúpení práv Zmluva o postúpení práv a povinností k výdajnej školskej jedálni OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Mgr. Peter Kniez 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Július Retzer 0,00 € 10.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 0,00 € 15.06.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 10.01.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Juraj Valocsay 12,00 € 12.08.2020 Zmluva
Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Nadácia BVS 300,00 € 08.06.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 118 756,77 € 26.10.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo RE-ARCH a.s. 51 038,40 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SMM s.r.o. 5 165,74 € 14.06.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Mgr. Jozef Lukianov 850,00 € 11.03.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SKOM, spol. s r.o. 0,00 € 31.10.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 28 770,78 € 02.12.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Kristián Lipták 150,00 € 28.05.2020 Zmluva
Zmluva č. 127/2020 Zmluva č. 127/2020 o nájme nebytového priestoru Moitin s.r.o. 0,00 € 07.05.2020 Zmluva
Zmluva č. 10/2018 Zmluva č. 10/2018 o poskytnutí finančného príspevku SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu 300,00 € 17.04.2018 Zmluva
zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) Milan Bojnanský 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »