Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0352/21 športový materiál pre ATL ZUKO Travel, s.r.o 1 213,08 € 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 športový materiál pre ATL ZUKO Travel, s.r.o 480,00 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 dopravné náklady ZUKO Travel, s.r.o 18,60 € 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 športovvý materiál - ATL ZUKO Travel, s.r.o 195,00 € 04.12.2021 Faktúra
VO/0108/21 disky pre sekciu ATL ZUKO Travel, s.r.o 1 213,08 € 15.11.2021 Objednávka
VO/0097/22 zakrývacia plachta na pieskovisko s montážou a príslušenstvom ZUKO Travel, s.r.o 1 207,20 € 17.11.2022 Objednávka
DFBV/0357/22 zakrývacia plachta na pieskovisko s príslušenstvom ZUKO Travel, s.r.o 1 207,20 € 21.11.2022 Faktúra
VO/0120/22 výškarske doskočisko ZUKO Travel, s.r.o 2 138,00 € 01.12.2022 Objednávka
VO/0122/22 plachta, meradlo k výšk.sektoru ZUKO Travel, s.r.o 996,00 € 01.12.2022 Objednávka
DFBV/0409/22 plachta, meradlo k výškarskemu sektoru ZUKO Travel, s.r.o 984,00 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 výškarske doskočisko + molitan ZUKO Travel, s.r.o 2 084,40 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0056/23 preprava doskočiska ZUKO Travel, s.r.o 700,08 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0119/20 revízia bleskozvodov Zoltán Baráth - BLESK 900,00 € 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 revízia elektrospotrebičov a ručného náradia Zoltán Baráth - BLESK 1 920,00 € 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 revízia elektro a elektroinštalačné práce Zoltán Baráth - BLESK 1 998,00 € 25.11.2020 Faktúra
VO/0045/20 revízia elektriny v budove školy a prístavby Zoltán Baráth - BLESK 1 998,00 € 23.11.2020 Objednávka
VO/0046/20 revízia elektrospotrebičov v budove školy a prístavby Zoltán Baráth - BLESK 1 920,00 € 23.11.2020 Objednávka
VO/0047/20 revízia bleskozvodov Zoltán Baráth - BLESK 900,00 € 23.11.2020 Objednávka
VO/0103/22 magnetické vankúše pre šport.odvetvie VO ZES Brno 850,00 € 22.11.2022 Objednávka
VO/0107/22 liečebný komplet pre sekciu VO ZES Brno 520,00 € 24.11.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »