Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2685
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0006/15 potravi Mäsiarstvo Machciník 126,92 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 potravi KO.MA.CO. 589,10 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Potravi Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 82,79 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 potravi Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 117,54 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 vodné, stoč BVS 534,96 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 potravi KO.MA.CO. 501,12 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 potravi Mäsiarstvo Machciník 191,92 € 08.01.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 pran RIO-IPO 204,80 € 08.01.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 revízia komín Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 100,86 € 08.01.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 telefónne poplat T-com 87,17 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 spracovanie mzdovej agen Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 potravi Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 81,93 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 vodné Kráľo BVS 94,34 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 potravi KO.MA.CO. 628,79 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 oprava á Autoopravovňa Hlavanda 941,00 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 oprava á Autoopravovňa Hlavanda 764,00 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 dobropis za elektrinu ZSE -2 600,57 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potravi Mäsiarstvo Machciník 211,18 € 15.01.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 poistenie zodpovednosti za ško ALLIANZ-Slov.poisťovňa 520,88 € 16.01.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 oprava práč ERVO SERVIS 69,00 € 16.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »