Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 43
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
6199184 Zmluva č. 6199184 agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik 600,00 € 15.08.2019 Zmluva
21901010 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Bratislava 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Cirkevná základná škola - Narnia 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme č.1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
1/2019 Zmluva o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Dodatok k zmluve o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
2017125PCO Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Defense Pro, s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Eva Mihinová, Zuzana Zaťovič 1 200,00 € 14.11.2019 Zmluva
2/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
1/2017 Sponzorská zmluva HUBERT J.E., s.r.o. 1 500,00 € 27.07.2017 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmuve o nájme pozemku č. 1/2016 Ing. Jaroslav Šotkovský 0,00 € 23.10.2019 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 5.1.2010 Ing. Vladimír Šikula 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
1/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 1 152,00 € 24.08.2017 Zmluva
1/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 3 520,00 € 24.02.2020 Zmluva
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO č.1 LUKA TEAN s.r.o. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
5/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
6/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Mihinová Eva, Zaťovič Zuzana 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravy OLIMI zubná ambulancia, s.r.o. 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
1/2020 Zmluva o dielo č.1/2020 Peter Stockhammer 300,00 € 10.01.2020 Zmluva
2018/01 Zmluva o dielo Peter Stockhammer, Dipl. Ing. 300,00 € 11.01.2019 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy č.1/2018 Reštaurácia Bowling s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 15.07.2019 Zmluva
Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.002 Dodatok č. 0002 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
1 2 »