Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 232
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2017_MPC_EGO_426 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 18.05.2017 Zmluva
1/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná priemyselná škola dopravná 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/SIOV/1 Zmluva o spolupráci Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Soňa Gašparovičová 0,00 € 28.06.2017 Zmluva
Dodatok Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
21801026 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC in Bratislava 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
2017/1 Zmluva o preprave žiakov do základnej a materskej školy Obec Bernolákovo 0,00 € 30.08.2017 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva MARKET CENTRUM, s.r.o. 0,00 € 04.09.2017 Zmluva
01/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Ing. Zuzana Repková 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
02/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Equilex s.r.o. 0,00 € 23.10.2017 Zmluva
Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 7/2017 Dodatok č. 7/2017 k Zmluve o dodávke plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
02/2018 Zmluva o nájme a výcviku športových koní Národný žrebčín "Topoľčianky" š. p. 0,00 € 20.12.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Stonet s.r.o. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
1/2018 Rámcová kúpna zmluva Eduard Pribul 0,00 € 26.01.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Samsung Display Slovakia s.r.o. 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva PICADO, s.r.o. 0,00 € 10.02.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Zmluva o poskytovaní hostingovej služby NIC Hosting s.r.o. 0,00 € 01.04.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva na koňa Jurášová Gabriela 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 01.03.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Dopravný podnik Bratislava, a. s. 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
Dohoda o vzájomnej spolupráci Dohoda o vzájomnej spolupráci Letecký klub Dubová 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
R-oú/256/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 0,00 € 01.05.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 19.06.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »