Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1214
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0123/19 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac jún 2019 v celkovom množstve 12 hodín / 18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 216 EUR s DPH Simona Žiláková 216,00 € 18.06.2019 Objednávka
VO/0124/19 Objednávame si u Vás kancelárske potreby (ceruzky, euroobaly, dvojhárky, papiere, šanóny...) pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Cena: 215,50.- EUR. RO-SI-KO,s.r.o 215,50 € 18.06.2019 Objednávka
DFBV/0196/19 tlmočenie SK-DE na projektovom stretnutí 12.6.2019 HERITAGE SK-AT PhDr. Jaroslav Stahl 180,00 € 18.06.2019 Faktúra
VO/0122/19 Objednávame si u Vás vystúpenie folklórneho súboru Gymnik na podujatí Hody ako pred 100 rokmi, ktoré sa uskutoční v rámci projektu HERITAGE SK-AT v obci Jedenspeigen v Rakúsku dňa 23.06.2019. Cena: 575.- EUR s DPH.
Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.
Pro Gymnik občianske združenie 575,00 € 17.06.2019 Objednávka
DFBV/0195/19 tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 BoArt 6 512,40 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 telefónne poplatky 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 396,93 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 energie 5/2019 ZSE Energia, a.s. 332,10 € 12.06.2019 Faktúra
VO/0120/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame cateringové služby na podujatie Pracovné stretnutie projektových partnerov v rámci projektu HERITAGE SK-AT dňa 12.06.2019. Cena: 450.- EUR s DPH.
Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.
Ivo Kratochvíľa 450,00 € 10.06.2019 Objednávka
VO/0121/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame konzekutívne tlmočenie z / do nemeckého jazyka na podujatí Pracovné stretnutie projektových partnerov v rámci projektu HERITAGE SK-AT dna 12.06.2019. Cena: 180.- EUR s DPH.
Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.
PhDr. Jaroslav Stahl 180,00 € 10.06.2019 Objednávka
VO/0119/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame autobusovú dopravu na podujatie Pracovné stretnutie projektových partnerov v rámci projektu HERITAGE SK-AT dňa 12.06.2019. Cena: 336.- EUR S DPH.
Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.
DOMINIQ s.r.o. 336,00 € 10.06.2019 Objednávka
DFBV/0191/19 prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2019 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 telekomunikačné služby 5/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,33 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 upratovanie 5/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 plyn 1.6.2019-30.6.2019 SPP a.s. 155,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 stravenky, služby 5/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 005,12 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2019 Zita Tomešková - Bistro 421,70 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 monitorovanie objektu 6/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 ozvučenie a osvetlenie Spievaj, hraj a tancuj 2019 TATIANAdesigno s.r.o. 400,00 € 03.06.2019 Faktúra
VO/0118/19 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Zoya Museum na 23. ročník výstavy výtvarníkov Malokarpatského regiónu a hostí "Salón výtvarníkov 2019 " v čase od 15.6.2019 do 25.9.2019. Cena: 3600.- EUR s DPH LE TO s.r.o. 3 600,00 € 31.05.2019 Objednávka
DFBV/0181/19 menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2019 CDS Ľubomír Čeman 357,00 € 31.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »