Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1528
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 320,36 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 upratovanie 02/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 sťahovacie služby, odvoz a spracovanie odpadu VAV plus, s.r.o. 1 956,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 ceny Výtvarné spektrum 2020 František Hubek 350,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 služby správy registratúry - vyraďovacie konanie za MOS ARCHIVEdata, s r.o. 870,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 náklady počas realizácie podujatia Hviezdoslavov Kubín 2020 Národné osvetové centrum 100,00 € 13.03.2020 Faktúra
VO/0050/20 Objednávame si u Vás: vykonanie osobne funkciu člena odbornej poroty sútaže, v rámci ktorej budete hodnotiť súťažiacich prihlásených do sútaže - 17. 3. 2020 na Národnom osvetovom centre z dôvodu preventívnych opatrení. A perspektívne sa zúcastníte odborného rozborového seminára, verejnej projekcie a následne vypracujete hodnotiacu správu na podujatie: Cineama 2020 -krajské kolo celoštátnej postupovej sútažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby vo vopred oznámenom termíne.
Cena spolu: 100,-€
Mgr. Ladislav Munk 100,00 € 11.03.2020 Objednávka
VO/0049/20 Objednávame si u Vás:
vykonanie osobne funkciu člena odbornej poroty súťaže, v rámci ktorej budete hodnotiť súťažiacich prihlásených do súťaže - 17. 3. 2020 na Národnom osvetovom centre z dôvodu preventívnych opatrení. A perspektívne sa zúčastníte odborného rozborového seminára, verejnej projekcie a následne vypracujete hodnotiacu správu na podujatie: Cineama 2020 -krajské kolo celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby vo vopred oznámenom termíne.
Cena spolu: 100,-€
FILMATO s.r.o. 100,00 € 11.03.2020 Objednávka
VO/0051/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby (bloky, tašky diplomatky 3 ks, organizér, celofán, darčekové stuhy a Stabilo perá) pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 100,30.- EUR s DPH
RO-SI-KO,s.r.o 100,30 € 11.03.2020 Objednávka
DFBV/0065/20 lektorovanie workshopu AMFO 2020 Valovic, s.r.o. 80,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 technické zabezpečenie a hudobná produkcia Ples seniorov 2020 FUNDAY, s.r.o. 250,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 tonery Magic Print s.r.o. 429,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 energie 02/2020 ZSE Energia, a.s. 200,93 € 06.03.2020 Faktúra
VO/0046/20 Objednávame si u Vás darčekové poukážky na nákup kníh 14 ks po 5 EUR, ktoré budú odovzdané recitátorom (ceny) na okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie - Hviezdoslavov Kubín 2020 v Bratislave - Petržalke.
Cena: 70 EUR.
Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 05.03.2020 Objednávka
VO/0048/20
Objednávate si u Vás reklamu výstavy Výtvarné spektrum 2020 v aprílovom vydaní 2020 „Kam do mesta“ v rozmere 1/4 strany. Propagácia sa uskutoční na podporu výstavy Výtvarné spektrum 2020 v Zichyho paláci v Bratislave od 3. 4. do 29. 4. 2020.
Celková cena: 72 EUR vrátane DPH podľa Vášho aktuálneho cenníka

enter design, s.r.o. 72,00 € 05.03.2020 Objednávka
VO/0045/20 Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2020, ktoré sa uskutoční v M-klube, DK Zrkadlový háj v Bratislave dňa 19.03.2020.
Cena: 30,00 EUR.
V.O.K. Slovensko, s.r.o. 30,00 € 05.03.2020 Objednávka
VO/0047/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame sťahovanie a vypratávanie 6 ks miestností, ktoré sú plné nábytku, ťažkých predmetov a krabíc, ktoré je potrebné presťahovať z Hornej 20 v Modre do priestorov SOŠVO na Kostolnej 162 v Modre a do priestorov areálu SOŠVO na Hornú 22 v Modre. Taktiež si objednávame odvoz a likvidáciu (spracovanie) prebytočných predmetov - odpadu.
Cena cca: 1956.-EUR
VAV plus, s.r.o. 1 956,00 € 05.03.2020 Objednávka
DFBV/0056/20 občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2020 BAGETA-Ing. Gottschall 241,56 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 služby 02/2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 telekomunikačné služby 3/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,81 € 05.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »