Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1600
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0073/20 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre za mesiac jún 2020 v celkovom množstve 15 hodín /
18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 270 EUR
Žiláková Simona 270,00 € 30.06.2020 Objednávka
VO/0081/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky (Frosch, Pronto, Pulirapid, mydlo...), vrecia do smetného koša, dezinfekčné prostriedky (Dezinfekcia, Savo, Dettol ...), servítky pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena spolu: 59,70 EUR s DPH
Miloš Šimonovič 59,70 € 29.06.2020 Objednávka
VO/0082/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu havarijného stavu alarmu v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 766 EUR s DPH
Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 766,00 € 29.06.2020 Objednávka
VO/0080/20 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: 2x Banner s preklikom na www.tvpezinok.sk 75.- EUR vrátane DPH/1 mesiac na mesiac júl, august 2020. Špeciálny balík Týžden (vysielanie 30 sek. reklamného spotu pred alebo po spravodajskej relácii Týžden, od pondelka do pondelka, 12x denne, spolu 84x) 170.- EUR vrátane DPH od 6. do 12. 7. 2020 na podujatie – Salón výtvarníkov 2020, ktoré sa koná v Zoya Museum Elesko, Modra 18. 6. – 20. 9. 2020
Celková cena: 320.- EUR s DPH
TV PEZINOK, s.r.o. 320,00 € 29.06.2020 Objednávka
VO/0078/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame natočenie, spracovanie a výrobu audiovizuálneho diela z podujatia Salón výtvarníkov 2020 a to: 30 sekundový trailer, upútavku na Salón výtvarníkov 2020, ktorá bude ďalej použitá na propagáciu podujatia.
Cena: 100 EUR
Jakub Chochula 100,00 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0079/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame odvysielanie 10 sekundového spotu, ktorý bude vysielaný 1x za 2 min počas mesiaca júl 2020 na Vašej veľkoplošnej obrazovke - kruhový objazd oproti Lidl parkovisku v Senci - minimálny počet vysielaní spotu za mesiac 10000x v rámci reklamnej kampane na podujatie výstava AMFO 2020, ktorá sa uskutoční od 09.07.2020 - do 31.07.2020 v MsKS Senec.
Cena: 250 EUR
AAA Media, s.r.o. 250,00 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0077/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame občerstvenie - pagáče 90 ks a štrúdle 5 ks (višňové a jablkové nakrájané na užšie prúžky) na podujatie Vernisáž AMFO 2020, ktoré sa bude konať dňa 09.07.2020 v MsKS v Senci.
Cena: 69,18 EUR s DPH
Framipek s.r.o. 69,18 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0076/20 Objednávame si u Vás ročný prístup na Verejnú správu Slovenskej republiky pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 165.- EUR
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 165,00 € 22.06.2020 Objednávka
VO/0075/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame nasledovné Tlačoviny na podujatie AMFO 2020:
Neperiodickú publikáciu spravodaj - brožúra v počte kusov 350, 21x21 cm, obálka 4 strany 4+4, 250 g/m2, vnútro 16 strán, 4+4, 80-90g/m2, väzba 2xV1 s dodaním jednorázovo do sídla objednávateľa do 06.07.2020.
Plagáty v počte 45 kusov, formát A2, 135 - 150 g/m2, pololesk/polomat.farebnosť 4+0 s dodaním jednorázovo do sídla objednávateľa do 01.07.2020.
Pozvánky v počte kusov 30, formát A4/3-210x99mm, 250g/m2, lesk/pololesk, farebnosť 4+0 s dodaním jednorázovo do sídla objednávateľa do 01.07.2020,
Cena spolu: 430,10.- EUR
Ultra Print, s.r.o. 430,10 € 22.06.2020 Objednávka
VO/0071/20 Objednávame si u Vás prenájom priestorov kultúrneho zariadenia GALÉRIE LABYRINT v MsKS na krajskú súťaž neprofesionálnej fotografie AMFO 2020, ktorá sa koná dňa 09.07.2020 a výstava potrvá do 31.07.2020.
Cena: 300.- EUR
MESTO SENEC 300,00 € 22.06.2020 Objednávka
VO/0072/20 Na základe Vašej online cenovej ponuky si u Vás objednávame: Knihy - vecné ceny do krajskej súťaže AMFO 2020 pri príležitosti vyhodnotenia a vernisáže 09.07.2020 v MsKS Senec.
4x Kreativní barva ve fotografii 21,60 EUR
2x 50 cest ke kreativní fotografii 17,10 EUR
3x Velká kniha stylú portrétní fotografie 13,14 EUR
3x Urban fotografie Jak fotografovat a upravovat snímky opušťených míst 17,10 EUR
Perfektní fotografie 19,89 EUR
KOMPOZICE v (digitální) fotografií pohledem dvaceti pětičeských fotografu 17,91 EUR
100% DÍŤE Prúvodce fotografováním dětí v úplne novém světe 15,30 EUR
Kompletní fotografie 18,36 EUR
Očima fotografa - kompozite pro lepšídigitální fotografie 13,41 EUR
Od SOUMRAKU do SVÍTÁNÍ (Pruvodce noční krajinářskou fotografií) 18,99 EUR
Svícení - věda a magie ve fotografii 14,67 EUR
Naučte se fotografovat dobře - kompozice 14,22 EUR
FOTOGRAFIE - praktické otázky a praktické odpovědi 15,21 EUR
Cena spolu: 359,10.- EUR
ZONER s.r.o. 359,10 € 22.06.2020 Objednávka
VO/0074/20 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame : na výstavu Výtvarné spektrum 2020, ktorá sa uskutoční v Zichyho paláci v Bratislave od 03.07. do 30.07.2020 , promo balík na Citylife.sk v zostave uverejnenie akcie a titulná strana na 7 dní v mesiaci Júl 2020 a miesto v týždennom newsletter (8300 adries, posiela sa v nedeľu večer) a facebook post, uvedenie Vášho facebook eventu v našom článku, táto kampaň osloví 35 000 - 50 000 Bratislavčanov a obyvateľov VUC.
Cena: 100.- EUR
K51, s.r.o. 100,00 € 22.06.2020 Objednávka
VO/0070/20 Objednávame si u Vás: 200 ks pagáčov a 12 ks štrúdle / prosíme nakrájať na užšie prúžky/ makovo-višňové a jablkové – pol na pol
na podujatie – Vernisáž Výtvarné spektrum 2020 – 3. 7. 2020 v Zichyho paláci v Bratislave.
Cena na základe cenovej ponuky: 156,66 EUR vrátane DPH
Framipek s.r.o. 156,66 € 19.06.2020 Objednávka
VO/0068/20 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: prepravu techniky a obrazov:
-na výstavu – krajské kolo Výtvarné spektrum 2020 v termíne 29.06.2020. Miesto konania výstavy: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania,
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava 1,(trasa Modra, Zichyho palác BA, NOC BA, Zichyho palác BA) v cene 85 EUR
-z výstavy V Bratislave na porotu - celoštátne kolo Výtvarné spektrum 2020 v Trenčíne v termíne 31.07.2020 (trasa Zichyho palác BA, Noc BA, Modra, Trenčín) a z výstavy Výtvarné spektrum v Trenčíne v termíne počas november- december 2020 (Trenčín, NOC BA) v cene 265 EUR
Celková dohodnutá cena: 350 EUR

Každý kilometer nad rámec dohodnutej ceny bude účtovaný na základe Vašej cenovej ponuky 0.50 Eur/km


PD v Šenkviciach 350,00 € 18.06.2020 Objednávka
VO/0069/20 Objednávame si u Vás:
-služby spojené s poskytnutím Hudobného salónu a Predsália v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Zichyho palác,Ventúrska 9, Bratislava dňa 3. 7. 2020 k realizácii vernisáže výstavy (názov) Výtvarné spektrum 2020 o 17. 00 hod. v dohodnutej cene 110 €.“
- služby spojené s poskytnutím Klubovne 2posch v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava dňa 23. a 30. 7. 2020 k realizácii workshopov „kresba“ výstavy Výtvarné spektrum 2020 o 13. 00 v dohodnutej cene Klubovňa 30 €/hod., t.j.:
23.7.2020 v čase 13 – 15 hod. v cene 60 € a miestnosť Matrika v čase od 12.30 – 13.00 v cene 10 €
30.7.2020 v čase 13 – 15 hod. v cene 60 €
- služby spojené s poskytnutím Chodby(predsália) a šatne 2 posch v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava dňa 17. 7. 2020 k realizácii workshopu „enkaustika“ výstavy Výtvarné spektrum 2020 o 15. 30 v dohodnutej cene Chodba 15 €/hod., t.j.: 17. 7. 2020 v čase 15:30 – 19:30 hod. v cene 60 €
- služby spojené s poskytnutím Chodby(predsália) 2posch v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava dňa 24. 7. 2020 k realizácii workshopu „arteterapia“ výstavy Výtvarné spektrum 2020 o 15. 30 v dohodnutej cene Chodba 15 €/hod., t.j.: 24. 7. 2020 v čase 15:30 – 19:30 hod. v cene 60 €
Celková cena dohodou: 360 €

Mestská časť Bratislava Staré Mesto 360,00 € 18.06.2020 Objednávka
DFBV/0118/20 grafické spracovanie a tlač katalógov Salón výtvarníkov 2020 BoArt 2 292,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 materíál na workshop Salón výtvarníkov 2020 Tomáš Vajtášek - ateliér VIKI 90,00 € 15.06.2020 Faktúra
VO/0067/20 Objednávame si u Vás lektorovanie workshopu Arteterapia - akryl, ktorý sa uskutoční dňa 24.07.2020 od 15:30 - do 18:30 hod, počas výstavy Výtvarné spektrum 2020 v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava.
Cena: 75.- EUR
PaeDr.Denisa Kolářová 75,00 € 12.06.2020 Objednávka
VO/0066/20 Objednávame si u Vás lektorovanie workshopu Arteterapia - akryl, ktorý sa uskutoční dňa 06.09.2020, od 13:00 do 16:00 hod., počas kolektívnej výstavy výtvarníkov Salón výtvarníkov 2020 v Zoya Galérii Elesko Wine Park 18.06. - 20.09.2020.
Cena: 75.- EUR
PaeDr.Denisa Kolářová 75,00 € 12.06.2020 Objednávka
DFBV/0117/20 výroba popisných tabuliek na výstavu Salón výtvarníkov 2020 CDS Ľubomír Čeman 387,94 € 12.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »