Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3577
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20200523 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 482,64 € 28.12.2020 Faktúra
20200522 vývoz plastov - IV.Q.2020 Marius Pedersen, a. s. 55,80 € 28.12.2020 Faktúra
20200521 signaliz.zariadenie REMIT - Ing. Ballán 2 144,94 € 21.12.2020 Faktúra
20200520 suroviny FRAMIPEK s.r.o. 42,48 € 21.12.2020 Faktúra
20200517 EPSON projektor DS Investments s.r.o. 455,21 € 17.12.2020 Faktúra
20200518 útierky, toal. papier Štefan Čambal Ing. 54,85 € 17.12.2020 Faktúra
20200519 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 275,24 € 17.12.2020 Faktúra
20200514 odvoz a likvidácia biolog.odpadu JV INTERSAD, spol. s.r.o. 386,48 € 16.12.2020 Faktúra
20200516 revízia elektroinštalácie - ŠI MIFO s.r.o. 990,00 € 15.12.2020 Faktúra
20200515 výsadba stromov a kríkov-ŠI JV INTERSAD, spol. s.r.o. 2 843,03 € 15.12.2020 Faktúra
20200513 suroviny ZDRAVÉ OVOCIE s 349,19 € 14.12.2020 Faktúra
20200512 PO, BOZP - IV.Q.2020 LUKA TEAM, s.r.o. 240,00 € 11.12.2020 Faktúra
20200510 suroviny Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 446,44 € 11.12.2020 Faktúra
20200511 nákup tanierov - kuchyňa TOMDUS Milan Bánoczky 226,32 € 11.12.2020 Faktúra
20200509 suroviny FRAMIPEK s.r.o. 88,37 € 11.12.2020 Faktúra
20200505 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 1,06 € 09.12.2020 Faktúra
20200504 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 10,06 € 09.12.2020 Faktúra
20200503 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 18,22 € 09.12.2020 Faktúra
20200502 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 20,00 € 09.12.2020 Faktúra
20200501 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 11,98 € 09.12.2020 Faktúra
20200500 telefóny - 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 21,00 € 09.12.2020 Faktúra
20200499 telefóny 11/2020 orange Orange Slovensko a.s. 10,06 € 09.12.2020 Faktúra
20200508 suroviny ZDRAVÉ OVOCIE s 112,35 € 09.12.2020 Faktúra
20200507 el.energia ŠI - 11/2020 ZSE Energia, a.s. 391,60 € 09.12.2020 Faktúra
20200506 el.energia škola - 11/2020 ZSE Energia, a.s. 375,28 € 09.12.2020 Faktúra
20200497 teplo - ŠH 11/2020 TERMMING, a.s. 3 289,42 € 08.12.2020 Faktúra
20200493 predplatné - GASTRO Slovenská pošta, a.s. 19,92 € 08.12.2020 Faktúra
20200491 suroviny ZDRAVÉ OVOCIE s 346,40 € 08.12.2020 Faktúra
20200495 teplo - škola 11/2020 TERMMING, a.s. 2 367,89 € 08.12.2020 Faktúra
20200498 telefóny 11/2020 Slovak Telekom, a.s. 38,33 € 08.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »