Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 159
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Flex-I s.r.o. 4 788,00 € 30.09.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Národná banka Slovenska 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
2018- 1- SK01-KA229-046413_1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 31 422,00 € 12.09.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb. Beáta Ducká 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
035/18 Kúpna zmluva-rámcová ATC-JR, s.r.o. 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov H & Š, s.r.o. 42 000,00 € 30.08.2018 Zmluva
4729/2018/VDJ Zmluva o poskytnutí služby Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. 698,72 € 20.08.2018 Zmluva
Z201831293_Z Kúpna zmluva HYCA s.r.o. 106 000,00 € 03.08.2018 Zmluva
6189026 Zmluva č. 6189026 Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 180,00 € 24.07.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 19.06.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb MPIRE s.r.o. 1 300,00 € 30.05.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
Dohoda o vzájomnej spolupráci Dohoda o vzájomnej spolupráci Letecký klub Dubová 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
R-oú/256/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 0,00 € 01.05.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o ustajnení KASTA Slovakia s.r.o. 540,00 € 27.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.04.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Dopravný podnik Bratislava, a. s. 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Zmluva o poskytovaní hostingovej služby NIC Hosting s.r.o. 0,00 € 01.04.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o ustajnení Jazdecká škola Andaluziana, s.r.o. 3,50 € 23.03.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva na koňa Jurášová Gabriela 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
2018/1517 Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov LETart production 500,00 € 21.03.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 01.03.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Samsung Display Slovakia s.r.o. 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického ZSE Energia, a. s. 84,00 € 12.02.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027838 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2017/2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 370,00 € 07.02.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
1/2018 Rámcová kúpna zmluva Eduard Pribul 0,00 € 26.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania Stavartikel, spol. s r. o. 3,00 € 17.01.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »