Všetky dokumenty

Počet záznamov: 12980
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0502/20 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 193,00 € 07.09.2020 Objednávka
VOBJ/0503/20 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 116,00 € 07.09.2020 Objednávka
VOBJ/0504/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo PICADO, s.r.o. 227,00 € 07.09.2020 Objednávka
VOBJ/0505/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 658,00 € 07.09.2020 Objednávka
DFB1/0508/20 telek.služby Slovak Telecom, a.s. 51,28 € 07.09.2020 Faktúra
2/2020 Zmluva č. 2/2020 o nájme pozemku RK Bernolákovo, o.z. 12,00 € 04.09.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo EURO LEASPARTNER, s.r.o. 37 200,00 € 04.09.2020 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov, 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov Farma Majcichov a.s. 0,00 € 04.09.2020 Zmluva
DFB1/0500/20 oprava Auto Servis P MAX s.r.o. 876,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFB1/0501/20 oprava Robert PERNESCH 122,40 € 04.09.2020 Faktúra
DFB1/0503/20 ustájnenie koní H & Š, s.r.o. 3 750,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFB1/0499/20 prenájom kopírky MAJAX, s.r.o. 615,29 € 04.09.2020 Faktúra
DFB1/0502/20 odbor.časopis ARES spol. s r.o. 76,00 € 04.09.2020 Faktúra
722/2020 Obchodná kúpna zmluva Framipek s.r.o. 0,00 € 04.09.2020 Zmluva
DFPC/0119/20 potraviny MSI, spol. s r.o. 72,30 € 03.09.2020 Faktúra
DFB1/0495/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 898,48 € 03.09.2020 Faktúra
VOBJ/0490/20 Veterinárne ošetrenie MVDr. Štefan Ambruš 602,00 € 03.09.2020 Objednávka
VOBJ/0491/20 Veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 793,00 € 03.09.2020 Objednávka
DFPC/0118/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 416,01 € 03.09.2020 Faktúra
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre učebný odbor 4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo PARKÚR CLUB 0,00 € 03.09.2020 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »